Szukaj

Sprawozdanie z realizacji zadań wspieranych środkami w ramach dotacji na zakup sprzętu, inwestycje i realizację programów w roku 2015

W roku 2015 Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza pozyskał dotacje na kwotę blisko 1,7 mln PLN. Uzyskanie wsparcia pozwoliło na realizację niżej wymienionych projektów:

  1. Remont Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej realizowany w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. Projekt w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr 6/12/3/2014/9/1076. Wartość projektu – 551 769,94 PLN, w tym: dofinansowania 551 769,94 PLN, realizacja w latach 2014-2015.
  2. Zakup przewoźnego Cyfrowego Aparatu RTG w ramach dotacji celowej.  Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr BFI/RC/SK/85112/6220/9/1042  Wartość projektu – 650 000,00 PLN, w tym: dofinansowania 648 115,00 PLN, wkładu własnego 1 885,00 PLN, realizacja w roku 2015.
  3. Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015 w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016”. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr 5/12/49/2015/9/785. Wartość projektu – 16 198,92 PLN, w tym: dofinansowania 8 231,65 PLN, wkładu własnego 7 967,27 PLN, realizacja w roku 2015.
  4. Zakup Dynamicznego systemu odciążającego do nauki chodzenia dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2015 w ramach „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016”. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr 5/12/49/2015/9/894. Wartość projektu – 53 059,99 PLN, w tym: dofinansowania 45 100,99 PLN, wkładu własnego 7 959,00 PLN, realizacja w roku 2015.
  5. Zakup procesora tkankowego, zatapiarki parafinowej, mikrotomu z zestawem żyletek oraz mikroskopu dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych w ramach „Narodowego  Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z umową 1/183/2015/9/831. Wartość projektu – 221 606,91 PLN, w tym: dofinansowania 199 446,22 PLN,wkładu własnego 22 160,69 PLN, realizacja w roku 2015.
  6. Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej w ramach Partnerstwa z Województwem Kujawsko-Pomorskim pn.: „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową partnerską nr SI-II-433.99.2014. Wartość projektu – 196 062,00 PLN,  w tym: dofinansowania 147 046,50 PLN, wkładu własnego 49 015,50 PLN, realizacja w roku 2015.
  7. Zakup dla Pediatrycznej Izby Przyjęć w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w postaci zakupu sprzętu: Aparatu do lokalizacji naczyń krwionośnych, Wózka do transportu LG50, Respiratora oraz Zestawu do trudnej intubacji. Wartość darowizny – 93 599,40 PLN.