Szukaj

prof kazmierczak 002

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak

Sekretariat
Renata Smarzewska,
mgr Izabela Słysz
mgr Emilia Marach
tel. 52/ 585 47 10
tel./fax 52/ 585 40 35
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
dr n. med. Izabela Matuszewska

tel. 52/ 585 46 13

O Klinice

• Leczymy wszystkich ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
• Zabiegi przeprowadza doświadczony zespół otorynolaryngologów, od wielu lat przeprowadzający wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii nosa, uszu, gardła i krtani, kontynuujący blisko 70-letnie tradycje leczenia laryngologicznego w Bydgoszczy.
• W Klinice przeprowadzana jest największa ilość zabiegów spośród istniejących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jednostek leczniczych, co gwarantuje niezbędne doświadczenie chirurgów.
• Dysponujemy sprzętem chirurgicznym najwyższej klasy służący naszym pacjentom.
• Gwarantujemy odpowiednią opiekę pooperacyjną zarówno w okresie bezpośrednio po zabiegu, jak i w późniejszym okresie, wypisujemy chorych dopiero po zakończeniu całościowego leczenia.
• Kadra Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 podlega obowiązkowemu doskonaleniu umiejętności leczniczych co gwarantuje przeprowadzanie leczenia najnowocześniejszymi technikami.

Schemat postępowania z pacjentem kierowanym do kliniki celem leczenia

• Pacjenci przyjmowani są do Kliniki poprzez Laryngologiczną Izbę Przyjęć lub Klinikę Medycyny Ratunkowej.
• Uprzejmie prosimy zgłaszać się ze skierowaniem do budynku F, 3 piętro ambulatorium przykliniczne, pokój nr 3055 przed wejściem do kliniki. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.
• W dniu wizyty udzielamy szczegółowych informacji dotyczących planowanego leczenia, w tym rodzaju leczenia, czasu pobytu w szpitalu, wymaganego zwolnienia lekarskiego po leczeniu, wykonujemy także niezbędne badania dodatkowe służące przygotowaniu chorego do leczenia.

Dlaczego prosimy pacjenta o osobiste przybycie chorych przy wyznaczaniu terminu leczenia?

Kwalifikujemy do leczenia chorych po ich zbadaniu, co umożliwia w czasie pierwszej wizyty wyjaśnienie rodzaju planowanego leczenia, zabiegu, rehabilitacji po leczeniu oraz określenie orientacyjne czasu planowanego pobytu w klinice!!! Wówczas odpowiadamy też na wszystkie pytania, a chory ma możliwość porozmawiania z operatorem na temat planowanej operacji

Klinika posiada 36 łóżek dla pacjentów zorganizowanych w dwóch pododdziałach:
• Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
• Audiologii i Foniatrii

Klinika dysponuje specjalistycznymi pracowniami:
• audiologiczną
• badań narządu przedsionkowego
• BERA, otoemisji akustycznych
• rynospirograficzną
• ultrasonograficzną
• laryngostroboskopową
• qEEG

Zabiegi są przeprowadzane na bloku operacyjnym składającym się z:
• Trzech sal operacyjnych (wyposażonych w odpowiedni sprzęt służący do przeprowadzania wymienionych poniżej rodzajów operacji)
• Sali intensywnego nadzoru pooperacyjnego (dla chorych tego wymagających – bez względu na rodzaj przeprowadzanej operacji do 24 godzin po zabiegu!!!, z możliwością natychmiastowej konsultacji anestezjologicznej i otorynolaryngologicznej).

W klinice przeprowadzana jest wysokospecjalistyczna diagnostyka i leczenie schorzeń z zakresu otoneurologii
• Zawroty głowy
• Szumy uszne
• Zaburzenia równowagi
• Niedosłuch

W klinice wykonuje się diagnostykę i leczenie w zakresie: (OTORYNOLARYNGOLOGII, CHIRURGII SZCZĘKOWEJ, OTONEUROLOGII, AUDIOLOGII I FONIATRII) tj.:

1. Chorób nowotworowych
• Nowotwory krtani
• Nowotwory gardła
• Nowotwory jam nosa i zatok przynosowych, w tym także dotyczące przedniego dołu czaszki, we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
• Nowotwory ucha zewnętrznego, środkowego, i kości skroniowej
• Nowotwory skóry twarzy
• Guzy przysadki mózgowej we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
• Nowotwory ślinianek przyusznych i podżuchwowych
• Guzy oczodołów
• Guzy szyi, w tym przerzuty nowotworowe na szyi z nieznanego ogniska pierwotnego

2. Chorób narządu słuchu i równowagi
• Operacje poprawiające słuch w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego (PERLAK), otosklerozie i niedosłuchach pourazowych

3.Chorób nosa i zatok przynosowych
• Chorób zapalnych nosa i zatok przynosowych, polipów – operacje endoskopowe ess

4. Otoneurologii, audiologii i foniatrii
• Zawroty głowy
• Zaburzenia równowagi układowe i nieukładowe.
• Niedosłuch przewodzeniowy i odbiorczy
• Szumy uszne o różnej etiologii
• Zaburzenia organiczne głosu i mowy m.in. Leczenie zmian chorobowych krtani: polipy, obrzęki reinck’ego, torbiele, guzki głosowe w mikrolaryngoskopii.

5.Chirurgii szczękowo -twarzowej
• Traumatologii części twarzowej czaszki (w tym: repozycje otwarte i zamknięte, nastawienie odłamów przez trakcję kości – wyciągi wewnątrzustne i zewnątrzustne, unieruchamianie odłamów pośrednie i bezpośrednie)
• Chirurgii ortognatycznej (plastyki lokalne kości, osteotomie strzałkowe gałęzi żuchwy, czołowe trzonu żuchwy, szczęki typu lefort i, ii.
• Onkologii – nowotworów żuchwy z rekonstrukcją.

6. Zabiegi rekonstrukcji i rehabilitacji w obrębie narządów głowy i szyi
• Poszerzanie szpary głośni w porażeniach nerwów krtaniowych będących wynikiem operacji m.in. Chirurgicznego usuwania guzów tarczycy – metody konwencjonalne i laserowe
• Leczenie porażeń nerwu twarzowego metodą zespoleń
• Operacyjne wytwarzanie przetok głosowych po laryngektomii całkowitej – system provox itp.
• Leczenie operacyjne wytrzeszczu w chorobach tarczycy metodami konwencjonalnymi i endoskopowymi
• Leczenie operacyjne niedrożności dróg łzowych, we współpracy z Kliniką Chorób Oczu
• Rekonstrukcja tkanek miękkich techniką płatów rotacyjnych, wyspowych, opartych na perforatorach.

7. Zabiegi podstawowe w otorynolaryngologii
• Operacje plastyczne przegrody nosa, operacje usunięcia migdałków podniebiennych i gardłowego, operacje przycięcia migdałków podniebiennych
• Operacje usunięcia torbieli i przetok wrodzonych szyi.
• Usuwanie torbieli zatok przynosowych
• Leczenie operacyjne bezdechów sennych metodami konwencjonalnymi i laserowymi
• Zakładanie drenażu jam bębenkowych celem leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego (pistony)
• Podcięcie wędzidełka języka, plastyka języczka
• Usunięcie kamieni z przewodów ślinianki podżuchwowej
• Konchoplastyki (korekta wielkości małżowin nosowych)
• Tracheotomie
• Ezofagoskopie
• Operacje odstających uszu, we współpracy z Kliniką Chirurgii Plastycznej