Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Maciej Wróbel, prof. UMK

Sekretariat
Renata Smarzewska
mgr Izabela Słysz
mgr Emilia Marach
tel. 52/ 585 47 10
tel./fax 52/ 585 40 35
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
dr n. med. Izabela Matuszewska

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Leczymy wszystkich ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zabiegi przeprowadza doświadczony zespół otorynolaryngologów, od wielu lat przeprowadzający wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii nosa, uszu, gardła i krtani, kontynuujący blisko 75-letnie tradycje leczenia laryngologicznego w Bydgoszczy. W Klinice przeprowadzana jest największa ilość zabiegów spośród istniejących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jednostek leczniczych, co gwarantuje niezbędne doświadczenie chirurgów. Dysponujemy sprzętem chirurgicznym najwyższej klasy służący naszym pacjentom. Gwarantujemy odpowiednią opiekę pooperacyjną zarówno w okresie bezpośrednio po zabiegu, jak i w późniejszym okresie, wypisujemy chorych dopiero po zakończeniu całościowego leczenia. Kadra Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 podlega obowiązkowemu doskonaleniu umiejętności leczniczych co gwarantuje przeprowadzanie leczenia najnowocześniejszymi technikami.

Schemat postępowania z pacjentem kierowanym do kliniki celem leczenia

 1. Pacjenci przyjmowani są do Kliniki poprzez Laryngologiczną Izbę Przyjęć lub Klinikę Medycyny Ratunkowej.
 2. Uprzejmie prosimy zgłaszać się ze skierowaniem do budynku F, 3 piętro ambulatorium przykliniczne, pokój nr 3055 przed wejściem do kliniki. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.30.
 3. W dniu wizyty udzielamy szczegółowych informacji dotyczących planowanego leczenia, w tym rodzaju leczenia, czasu pobytu w szpitalu, wymaganego zwolnienia lekarskiego po leczeniu, wykonujemy także niezbędne badania dodatkowe służące przygotowaniu chorego do leczenia.

Dlaczego prosimy pacjenta o osobiste przybycie chorych przy wyznaczaniu terminu leczenia?

Kwalifikujemy do leczenia chorych po ich zbadaniu, co umożliwia w czasie pierwszej wizyty wyjaśnienie rodzaju planowanego leczenia, zabiegu, rehabilitacji po leczeniu oraz określenie orientacyjne czasu planowanego pobytu w klinice!!! Wówczas odpowiadamy też na wszystkie pytania, a chory ma możliwość porozmawiania z operatorem na temat planowanej operacji

Klinika posiada 36 łóżek dla pacjentów zorganizowanych w dwóch pododdziałach:

 • Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
 • Audiologii i Foniatrii

Klinika dysponuje specjalistycznymi pracowniami:

 • audiologiczną
 • badań narządu przedsionkowego
 • BERA, otoemisji akustycznych
 • laryngostroboskopową

Zabiegi są przeprowadzane na nowoczesnym bloku operacyjnym składającym się z:

 • Dwóch sal operacyjnych (wyposażonych w odpowiedni sprzęt służący do przeprowadzania wymienionych poniżej rodzajów operacji)
 • Sali intensywnego nadzoru pooperacyjnego (dla chorych tego wymagających – bez względu na rodzaj przeprowadzanej operacji do 24 godzin po zabiegu!!!, z możliwością natychmiastowej konsultacji anestezjologicznej i otorynolaryngologicznej).

W klinice wykonuje się diagnostykę i leczenie w zakresie:

(OTORYNOLARYNGOLOGII, CHIRURGII SZCZĘKOWEJ, OTONEUROLOGII, AUDIOLOGII I FONIATRII)

 1. Chorób nowotworowych (klasycznie i użyciem systemów automatycznych- m.in. LASER)
 • Nowotwory krtani
 • Nowotwory gardła
 • Nowotwory jam nosa i zatok przynosowych, w tym także dotyczące przedniego dołu czaszki, we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 • Nowotwory ucha zewnętrznego, środkowego, i kości skroniowej
 • Nowotwory skóry twarzy
 • Guzy przysadki mózgowej we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 • Nowotwory ślinianek przyusznych i podżuchwowych
 • Guzy oczodołów
 • Guzy szyi, w tym przerzuty nowotworowe na szyi z nieznanego ogniska pierwotnego
 1. Chorób narządu słuchu i równowagi
 • Operacje poprawiające słuch w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego (PERLAK), otosklerozie i niedosłuchach pourazowych, niedosłuchach odbiorczych i głuchocie (implanty pasywne i aktywne).

3. Chorób nosa i zatok przynosowych

 • Chorób zapalnych nosa i zatok przynosowych, polipów; operacje endoskopowe ess, operacje poprawiające niedrożność dróg łzowych.
 1. Otoneurologii, audiologii i foniatrii
 • Zawroty głowy
 • Zaburzenia równowagi układowe i nieukładowe.
 • Niedosłuch przewodzeniowy i odbiorczy
 • Szumy uszne o różnej etiologii
 • Zaburzenia organiczne głosu i mowy m.in. Leczenie zmian chorobowych krtani: polipy, obrzęki, torbiele, guzki głosowe w mikrolaryngoskopii.
 1. Zabiegi rekonstrukcji i rehabilitacji w obrębie narządów głowy i szyi
 • Poszerzanie szpary głośni w porażeniach nerwów krtaniowych będących wynikiem operacji m.in. Chirurgicznego usuwania guzów tarczycy – metody konwencjonalne i laserowe
 • Leczenie porażeń nerwu twarzowego metodą zespoleń
 • Operacyjne wytwarzanie przetok głosowych po laryngektomii całkowitej – system provox itp.
 • Leczenie operacyjne wytrzeszczu w chorobach tarczycy metodami konwencjonalnymi i endoskopowymi
 • Leczenie operacyjne niedrożności dróg łzowych, we współpracy z Kliniką Chorób Oczu
 • Rekonstrukcja tkanek miękkich techniką płatów rotacyjnych, wyspowych, opartych na perforatorach.
 1. Zabiegi podstawowe w otorynolaryngologii
 • Operacje plastyczne przegrody nosa, operacje usunięcia migdałków podniebiennych i gardłowego, operacje przycięcia migdałków podniebiennych
 • Operacje usunięcia torbieli i przetok wrodzonych szyi
 • Usuwanie torbieli zatok przynosowych
 • Leczenie operacyjne bezdechów sennych metodami konwencjonalnymi i laserowymi
 • Zakładanie drenażu jam bębenkowych celem leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego (pistony)
 • Podcięcie wędzidełka języka, plastyka języczka
 • Usunięcie kamieni z przewodów ślinianki podżuchwowej
 • Konchoplastyki (korekta wielkości małżowin nosowych)
 • Tracheotomie
 • Ezofagoskopie