Szukaj

DR

Kierownik Kliniki
prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Drewa
specjalista urolog, FEBU
 

Sprawdź, czy nie masz problemów z PROSTATĄ?

Odpowiedz na pytania znajdujące się w ankiecie.
Jeżeli suma punktów będzie większa niż 7:

  • poproś lekarza rodzinnego o skierowanie do Poradni Urologicznej
  • zobacz czy w Twojej okolicy jest Praktyka Urologiczna
  • porozmawiaj z urologiem
ANKIETA

Sekretariat
tel./fax 52/ 585 45 00, 52/ 585 40 45
e-mail: katurol@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
Renata Dądela – tel. 52/585 44 03

Gabinet Lekarski tel. 52/ 585 4501
Poradnia Urologiczna tel. 52/ 585 4316
Poradnia Anestezjologiczna tel. 52/ 585 4289

O Klinice

Rozwój laparoskopii

Od października 2015 roku Kierownikiem Kliniki jest prof. Tomasz Drewa, który specjalizuje się w stosowaniu technik małoinwazyjnej chirurgii laparoskopowej w urologii. Dzięki jego doświadczeniu, laparoskopia stała się obecnie rutynową metodą wykonywania zabiegów operacyjnych. Rezultatem pracy zespołu jest ponad 300 zabiegów laparoskopowych przeprowadzonych w 2016. Ten wynik pozycjonuje Klinikę Urologii Ogólnej i Onkologicznej jako jeden z wiodących ośrodków chirurgii urologicznej w Polsce.

Zaangażowanie społeczne

Zespół lekarski jak i pielęgniarski Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej aktywnie uczestniczy w akcjach zwiększające świadomość pacjentów, regularnie organizowanych pod auspicjami Polskiego jaki i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. W celu przystępnego objaśnienia naszym pacjentom, przebiegu czekających ich zabiegów przygotowane zostały dedykowane filmy edukacyjne, z których również chętnie korzystają szkolący się młodzi urolodzy. Staramy się również, usprawniać współpracę między urologami i lekarzami rodzinnymi min. na gruncie wspólnych konferencji, których celem jest doskonalenie opieki ambulatoryjnej nad pacjentami urologicznymi.

Rozwój i szkolenie Zespołu

W Klinice organizowane są regularne spotkania naukowe, w ramach, których omawiane są bieżące doniesienia naukowe abyśmy mogli oferować naszym pacjentom dostęp do najnowszych rozwiązań terapeutycznych.    Dzięki współpracy z Katedrą Radiologii pod kierunkiem prof. Serafina badania obrazowe są interdyscyplinarnie omawiane tak aby wybrać najbardziej odpowiedni sposób leczenia. Lekarze Kliniki dzięki licznym kontaktom krajowym i międzynarodowym prof. Drewy moją możliwość regularnego uczestnictwa w doskonalących stażach klinicznych.

Modernizacja sprzętu i kliniki

Przeprowadzono całkowity remont Sali Endoskopowej oraz części sal pacjentów. Zakupiono najwyższej klasy sprzęt endoskopowy firmy Olympus, dający możliwość użycia min. elektroresektoskopów bipolarnych oraz obrazowania w świetle NBI.

Reprezentacja naukowa Kliniki

Braliśmy czynny udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, zdobywając wielokrotnie nagrody i wyróżnienia. Profesor jest czynnie zaangażowany w kształtowanie polskiej urologii dzięki pracy w zarządzie Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest redaktorem prężnego czasopisma „Central European Journal of Urology”.

Prowadzenie badań naukowych

Obecnie Klinika prowadzi kilka własnych badań prospektywnych oraz badania kliniczne 2 i 3 fazy.

Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Poza Urologią drugą pasją prof. Drewy są Inżynieria Tkankowa i Medycyna Regeneracyjna. W ramach Kliniki Urologii funkcjonuje Zakład Medycyny Regeneracyjnej po kierunkiem dr med. Marty Pokrywczyńskiej. Bydgoska szkoła medycyny regeneracyjnej z zakresu eksperymentalnej rekonstrukcji układu moczowego, zapoczątkowana przez pionierskie prace prof. Drewy, należy do najlepszych na świecie. Zdobyte wielomilionowe granty naukowe na aktualnie realizowane prace badawczo-rozwojowe umożliwiły stworzenie jednego z najnowocześniejszych na świecie laboratorium inżynierii tkankowej przystosowanego do prowadzenia badań translacyjnych i prób klinicznych. Wzorem nowoczesnej strategii rozwoju medycyny Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej łączy w sobie wysoki poziom badań klinicznych i podstawowych.

Nauczanie studentów

Wszyscy lekarze zaangażowani są w nauczanie studentów. Na zajęciach dydaktycznych studenci poznają zagadnienia praktyczne, często po raz pierwszy podczas studiów mają możliwość nauczyć się podstaw  wykonywania USG. Obraz z zabiegów laparoskopowych jest transmitowany na żywo do sali seminaryjnej. Studenci uczą się także ze staranie wybranych badań tomografii komputerowych i rezonansów magnetycznych interpretując je pod nadzorem nauczyciela. Pan dr Janusz Tyloch prowadzi Studenckie Koło Naukowe Ultrasonografii, a wraz z dr Adamem Ostrowskim Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Urologii. Zainteresowni Studenci zaangażowani są w prace naukowe oraz mogą pogłębiać umiejętności praktyczne. Dzięki środkom CM UMK wyremontowano salę dydaktyczną kliniki. Sala ta obecnie może pomieścić 50 studentów.


Liczba zabiegów urologicznych wykonanych małoinwazyjną techniką laparoskopową w roku 2016 w naszej Klinice
Nefrektomia radykalna  (usunięcie nerki) 48
Nefrektomia częściowa (częściowe usunięcie nerki) 58
Prostatektomia (usunięcie stercza wraz z węzłami chłonnymi) 145
Cystektomia radyklana (usunięcie pęcherza moczowego z węzłami chłonnymi) 57

OPERACJE I ZABIEGI WYKONYWANE W KLINICE

 • Laparoskopowa prostatektomia radykalna – usunięcie prostaty w przypadku raka z dostępu zaotrzewnowego
 • Laparoskopowa prostatektomia radykalna – usunięcie prostaty w przypadku raka z dostępu przezbrzusznego
 • Laparoskopowa cystektomia radykalna – usunięcie pęcherza moczowego z powodu zaawansowanego raka pęcherza moczowego u kobiet
 • Laparoskopowa cystektomia radykalna – usunięcie pęcherza moczowego z powodu zaawansowanego raka pęcherza moczowego u mężczyzn
 • Laparoskopowe wycięcie guza nerki – usunięcia guza nerki wraz z marginesem chirurgicznym z dostępu przezbrzusznego (NSS, nephron sparing surgery)
 • Laparoskopowe wycięcie guza nerki – usunięcia guza nerki wraz z marginesem chirurgicznym z dostępu zaotrzewnowego (NSS, nephron sparing surgery)
 • Laparoskopowe usunięcie całej nerki z guzem z dostępu przezbrzusznego
 • Laparoskopowe usunięcie całej nerki z guzem z dostępu zaotrzewnowego
 • Laparoskopowa limfadenektomia – usunięcie węzłów chłonnych
 • Laparoskopowa adrenalektomia – usunięcie nadnercza z dostępu przezbrzusznego lub zaotrzewnowego.
 • Laparoskopowa naprawa połączenia miedniczkowo-moczowodowego – w przypadku jego zwężenia
 • Laparoskopowe umocowanie nerki ruchomej
 • Laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego
 • Endoskopowa przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza (TURBT, TURTU) – usunięcie nienaciekającego raka pęcherza moczowego
 • Endoskopowa przezcewkowa elektroresekcja prostaty (TURP) – w przypadku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
 • Endoskopowe przezcewkowe naciecie prostaty (TUIP) – w przypadku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
 • Endoskopowe przezcewkowe rozbicie kamieni w moczowodach (URSL) – rozbiecie złogu przy pomocy lasera
 • Endoskopowe usunięcie kamieni nerkowych przez przetokę nerkową – (PCNL) – przy pomocy lasera
 • Endoskopowe przezcewkowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej.
 • Nieoperacyjne kruszenie kamieni w moczowodach i nerkach (Litotrypsja zewnątrzustrojową falą uderzeniową ESWL)
 • Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej u mężczyzn
 • Wszczepienie taśmy TOT – operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
 • Wszczepienie taśmy TVT – operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
 • Laparoskopowa operacja Burcha w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
 • Operacyjne leczenie stulejki, krótkiego wędzidełka, wodniaka jądra
 • Zabiegowe leczenie neurogennych zaburzeń pęcherza moczowego
 • Leczenie zespołów bólowych miednicy u kobiet i mężczyzn

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZTUCZNEGO ZWIERACZA CEWKI MOCZOWEJ

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW Z NASZYCH ZABIEGÓW

Laparoskopowa przedotrzewnowa radykalna prostatektomia

Laparoskopowa częściowa resekcja nerki

Radykalna laparoskopowa cystektomia

Laparoskopowa częściowa resekcja nerki z dostępu zaotrzewnowego

SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM SKIEROWANYM DO KLINIKI CELEM LECZENIA

 • Ze skierowaniem należy zgłosić się do Sekretariatu Kliniki na IV piętrze w budynku głównym szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
 • W przypadku gdy skierowanie jest wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę niepracującego w klinice należy zgłosić się w dni robocze między godziną 13.00 a 14.00 do lekarza znajdującego się w danym dniu w klinice celem weryfikacji rozpoznania oraz ustalenia rodzaju i zakresu operacji.
 • Po zapisaniu się do kolejki konieczna jest wizyta w Poradni Anestezjologicznej – należy zarejestrować się w rejestracji poradni specjalistycznej ze skierowaniem do szpitala (parter, budynek poradni) – optymalnie na ok. 2 tygodnie przed planowanym przyjęciem do szpitala.
 • Na każdym etapie (zapisanie się do zabiegu, wizyta w Poradni Anestezjologicznej, ewentualna wizyta w Poradni Urologicznej, przyjęcie do szpitala) pacjent musi posiadać całą dokumentację medyczną, obrazy radiologiczne (w tym jeśli posiada płyty CD z obrazami badań), wyniki badań patomorfologicznych, listę przyjmowanych leków wraz z dawkami i schematem przyjmowania.
 • W przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych (tzw. „rozrzedzających krew”) konieczne jest omówienie z lekarzem ewentualnej modyfikacji terapii lub ich czasowego odstawienia.
 • Wyznaczona data zabiegu może ulec niewielkim zmianom (przyspieszeniu lub opóźnieniu), co związane jest z pracą bloku operacyjnego. W takich przypadkach pacjent zostanie poinformowany telefonicznie o zaistniałej zmianie.

PRACOWNICY KLINIKI

Kierownik Kliniki
prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, specjalista urolog, FEBU
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Redaktor Naczelny „Central European Journal of Urology”
Przewodniczący Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Zastępca Kierownika Kliniki:
dr n. med. Michał Bryczkowski – specjalista urolog, FEBU

Lekarze specjliści:
dr n. med. Janusz Tyloch – specjalista urolog, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
dr n. med. Maciej Gruszczyński – specjalista urolog
dr n. med. Aleksander Łapuć – specjalista urolog
lek. Cezary Kobajło – specjalista urolog, FEBU
lek. Patryk Warsiński – specjalista urolog, FEBU
lek. Andrzej Szymański – specjalista urolog

Lekarze Rezydenci:
dr n. med. Jan Adamowicz
lek. Filip Kowalski
lek. Przemysław Kubik
lek. Adam Ostrowski
lek. Dominik Tyloch
lek. Jacek Wilamowski

GALERIA ZDJĘĆ