Szukaj

ZAM/15998 - Naprawa 2 Videokolonoskopów typ CD-H180AL oraz 1 Videogastroskopu typ GIF Q165 - 11-01-2019
Ogłoszenie
Wzór umowy
Ofertę cenową według wzoru formularza ofertowego ( załącznik ) na dostarczenie/wykonanie przedmiotu zamówienia należy przesłać poprzez poniższy formularz.
Kontakt w sprawie dodatkowych inf. o zakresie przedmiotu zamówienia:525854118
Termin składania ofert upływa w dniu:17-01-2019 12:00

Lista złożonych ofert do zamównienia.
LpOfertaData przesłania
16792655109 - ENDOMED PIOTR NIEWIADOMY2019-01-17 11:09:01

Szpital nie odpowiada za treść przesłanych ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nastąpi w dniu: 28-01-2019

Wynik