Szukaj

idm

p.o. Ordynator-Kierownik
dr n. med. Irena Daniluk-Matraś
specjalista chirurg dziecięcy

Sekretariat 
Urszula Zielińska
tel. 52/585 40 15
tel./fax 52/585 40 95
e-mail: kikchirdz@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Olkiewicz
tel. 52/585 49 33

Oddział dysponuje 38 łóżkami dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Do dyspozycji ma 2 sale operacyjne i salę wybudzeń oraz Poradnię Chirurgii Dziecięcej. Rocznie w Oddziale leczonych jest ok. 1500 dzieci (w tym ponad 100 noworodków), wykonuje się ok. 1200-1300 zabiegów operacyjnych a w Poradni przyjmujemy ok. 6500 dzieci rocznie. Te liczby od kilku lat stale rosną.

W oddziale klinicznym działa

-Pododdział Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka
Poradnia Chirurgii Dziecięcej
Pracownia Badań Elektromanometrii Przewodu Pokarmowego

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych przez naszych lekarzy to ocena wyników zastosowania technik małoinwazyjnych w chirurgii wad wrodzonych u noworodka, ocena wyników zastosowania chirurgicznych technik małoinwazyjnych w diagnostyce chorób onkologicznych wieku dziecięcego, badania nad zastosowaniem propranololu w leczeniu naczyniaków i innych zmian naczyniowych u dzieci, ocena i wyniki implantacji permanentnych cewników centralnych w grupie noworodków i małych niemowląt, opracowanie standardów opieki przed- i pooperacyjnej oraz długofalowej oceny wyników u pacjentów z wadami rozszczepowymi kręgosłupa i wodogłowiem wrodzonym. W strukturach oddziału klinicznego działa Pracownia Badań Elektromanometrycznych Przewodu Pokarmowego, Pododdział Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka oraz Poradnia Chirurgii Dziecięcej w strukturze której działa Poradnia Leczenia Naczyniaków.

Od 2013 roku nasi lekarze wykonali z powodzeniem 8 samodzielnych operacji zespolenia wrodzonego zarośniętego przełyku techniką torakoskopową, również w przypadku zarośnięć długoodcinkowych. Są to jedne z najnowocześniejszych technik operacyjnych w tej wadzie.

Oddział nawiązał również ścisłą współpracę dotyczącą konsultacji i wymiany doświadczeń w zakresie „najciekawszych” i najtrudniejszych przypadków klinicznych, wspólnych posiedzeń naukowych na spotkaniach Oddziałów Regionalnych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej: Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Jonschera w Poznaniu, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM w Gdańsku. Nasi pracownicy co roku uczestniczą w wielu zagranicznych kursach i szkoleniach dotyczących zaawansowanych procedur laparoskopowych z zakresu urologii dziecięcej w Neapolu, technik operacyjnych leczenia deformacji ściany klatki piersiowej w Saint Etienne oraz aktualności z zakresu chirurgii kolorektalnej u dzieci we Frankfurcie. W ostatnim okresie poszerzono ofertę zabiegową Oddziału – 4 marca wykonano pierwszą korekcję klatki piersiowej lejkowatej wspomaganą torakoskopowo minimalnie inwazyjną techniką MIRPE wg. Donalda Nussa. Jesteśmy jedynym w Bydgoszczy ośrodkiem oferującym zabiegi minimalnie inwazyjne korekcji klatki piersiowej lejkowatej u dzieci, i mamy nadzieję, że opracowany dzięki współpracy zespołu specjalistów: chirurgów dziecięcych, specjalistów rehabilitacji oraz anestezjologów dziecięcych program, zachęci lekarzy z regionu do kierowania pacjentów wymagających korekcji wady do naszego ośrodka.

Nasz personel

Chirurdzy dziecięcy
dr n. med. Irena Daniluk-Matraś – p.o. Kierownika, specjalista chirurg dziecięcy
dr n. med. Przemysław Gałązka -specjalista chirurg dziecięcy
dr n. med. Marek Mackiewicz -specjalista chirurg dziecięcy -poradnia, dyżury
lek. Estera Rodziewicz -specjalista chirurg dziecięcy
lek. Krzysztof Dymek -specjalista chirurg dziecięcy
lek. Konrad Grochowski – specjalista chirurg dziecięcy – dyżury lek. Adam Wilczyński -w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
lek. Marika Reszczyńska -Domagała – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
lek. Paulina Szymańska – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
lek. Alicja Rymaszewska – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
lek. Paulina Rypolc – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej lek. Weronika Bereźnicka – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Neonatolodzy
lek. Barbara Szukalska -specjalista pediatra, neonatolog
lek. Sylwia Siwka – specjalista pediatra, neonatolog

Neurolog dziecięcy
dr n. med. Tatiana Janiszewska – specjalista pediatra, neurolog, neurolog dziecięcy, genetyk

Konsultant neurochirurg dziecięcy
dr n. med. Krzysztof Strzyżewski -specjalista chirurg dziecięcy, neurochirurg dziecięcy