KONKURS OFERT NHR.2017.120.64

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez położną w Zespole Sal Operacyjnych.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.63

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.62

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.61

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu chirurgii naczyniowej w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.60

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie pediatrii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radioterapii onkologicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.59

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatora transplantacyjnego w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
Unieważnienie NHR.2017.120.59 – zakres 7
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.58

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki/położne w Zespole Sal Operacyjnych.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.57

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki/położne w Zespole Sal Operacyjnych.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.56

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych przez lekarza specjalistę z zakresu okulistyki w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.55

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.54

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez położne w Zespole Sal Operacyjnych.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.53

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Rozstrzygnięcie

KONKURS OFERT NHR.2017.120.52

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie endokrynologii w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie kardiochirurgii w ramach Kliniki Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.51

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w ramach Kliniki Rehabilitacji.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.50

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.49

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej w Klinice Rehabilitacji.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIECIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.48

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez położne w Zespole Sal Operacyjnych.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.47

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.46

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.45

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu urologii w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.44

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez położne w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 11 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.43

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie endokrynologii w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w ramach Kliniki Rehabilitacji.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej oraz w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.42

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.41

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.40

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie endokrynologii w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i gastroenterologii dziecięcej w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w ramach Kliniki Rehabilitacji.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie neurochirurgii w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE ZAKRESU NR 5
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.39

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiochirurgii.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 11 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 12 – świadczenia zdrowotne udzielane przez opiekunów medycznych w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 13 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 14 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.38

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.37

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychoterapeutę w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.36

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie endokrynologii w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.35

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 11 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 12 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 13 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.34

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie endokrynologii w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 11 – świadczenia zdrowotne udzielane przez terapeutę zajęciowego w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.33

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.32

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Chirurgii Plastycznej.
ZAKRES 11 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.31

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w Klinice Rehabilitacji.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.30

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i nefrologii dziecięcej w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.29

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.28

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu pediatrii i alergologii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.27

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kadioanestezjologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.26

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 2- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie urologii w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i nefrologii w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w Klinice Rehabilitacji.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.25

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie epidemiologii we wszystkich jednostkach Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w ramach Kliniki Geriatrii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.24

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii oraz Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.23

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.22

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 2- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie urologii w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii dziecięcej w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.21

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Rehabilitacji.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 11 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kadioanestezjologii.
ZAKRES 12 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 13 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 14 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychoterapeutów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 15 – świadczenia zdrowotne udzielane przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 16 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Kardiochirurgii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.20

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w ramach Kliniki Geriatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii w ramach Kliniki Geriatrii oraz w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, a także Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Geriatrii oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza zakresie urologii w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.19

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.18

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 –  świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Rehabilitacji.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.17

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.16

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny pracy w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Endokrynologii i Diabetologii oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny paliatywnej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii plastycznej w ramach Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.
ZAKRES 12 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 13 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 14 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.15

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 3- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 4- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii oraz Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.14

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ZAKRES 4 -świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.13

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.12

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.11

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.10

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w ramach Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.9

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Rehabilitacji.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.8

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii
w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji w Klinice Rehabilitacji.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny pracy w Zespole Poradni Specjalistycznych.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.7

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę zajęciowego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.6

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.5

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w ramach Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu neurochirurgii w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji w Klinice Rehabilitacji.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.4

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez fizjoterapeutów w Klinice Kardiochirurgii  oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych oraz chorób zakaźnych w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny pracy w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Kliniki Kardiochirurgii
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2017.120.2

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny pracy w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie genetyki klinicznej w ramach  Zespołu Poradni Specjalistycznych – Poradnia Genetyczna.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR .2017.120.1

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatora transplantacyjnego w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 50/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatora transplantacyjnego w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 49/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 48/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurochirurgii w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pediatrii w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie mikrobiologii lekarskiej w jednostkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny pracy w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 47/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie genetyki klinicznej w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych – Poradnia Genetyczna.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 46/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatora transplantacyjnego w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 45/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 44/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 43/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii w ramach Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 42/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 41/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 40/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 –  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 2 –  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w ramach Kliniki Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 39/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii, alergologii w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii dziecięcej i chirurgii dziecięcej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 38/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 5-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 6-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 7-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 37/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii naczyniowej i angiologii w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie onkologii klinicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 36/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej. ZAKRES 5-świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 35/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 34/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 33/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 32/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 31/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT 30/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT 29/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie medycyny ratunkowej w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT 28/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych komórkach organizacyjnych u Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 27/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę zakresie tlenoterapii hiperbarycznej w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej w Pracowni Terapii Hiperbarycznej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 26/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 25/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 24/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie perfuzjonisty-pielęgniarki w komórkach organizacyjnych Szpitala.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 23/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 22/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie onkologii klinicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 21/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez położną w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 20/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 8- świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz innych komórkach organizacyjnych u Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez technika elektroradiologii w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Klinice Kardiologii.
OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 19/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES  1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES  2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES  3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES  4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 18/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 17/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 16/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych komórkach organizacyjnych u Udzielającego zamówienia.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 15/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie geriatrii oraz chorób wewnętrznych w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 14/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pediatrii, alergologii i gastroenterologii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie endokrynologii w ramach Kliniki Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 13/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 12/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej
w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 11/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i  endokrynologii w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pediatrii, alergologii i gastroenterologii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 10/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę lub położną w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez terapeutę zajęciowego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 9/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 8/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 7/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez farmakologa klinicznego w zakresie farmakologii w jednostkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 6/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 5/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 4/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

KONKURS OFERT 3/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 2/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez farmakologa klinicznego w zakresie farmakologii w jednostkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w Klinice Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii i Poradni Kardiologicznej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i kardiologii w Klinice Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 1/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektoradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 39/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii, alergologii w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii dziecięcej i chirurgii dziecięcej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach  Kliniki Neurologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

KONKURS OFERT 38/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 5-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 6-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 7-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

KONKURS OFERT 37/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii naczyniowej i angiologii w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie onkologii klinicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej. ZAKRES 5-świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 35/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 34/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 33/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 32/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 31/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT 30/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT 29/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie medycyny ratunkowej w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT 28/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych komórkach organizacyjnych u Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 27/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę zakresie tlenoterapii hiperbarycznej w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej w Pracowni Terapii Hiperbarycznej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 26/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 25/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 24/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie perfuzjonisty-pielęgniarki w komórkach organizacyjnych Szpitala.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 23/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 22/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie onkologii klinicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 21/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez położną w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 20/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 8- świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz innych komórkach organizacyjnych u Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez technika elektroradiologii w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Klinice Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 19/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES  1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES  2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES  3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES  4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 18/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 17/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 16/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych komórkach organizacyjnych u Udzielającego zamówienia.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 15/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie geriatrii oraz chorób wewnętrznych w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 14/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pediatrii, alergologii i gastroenterologii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie endokrynologii w ramach Kliniki Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 13/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 12/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej
w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 11/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i  endokrynologii w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pediatrii, alergologii i gastroenterologii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 10/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę lub położną w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez terapeutę zajęciowego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 9/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 8/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 7/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez farmakologa klinicznego w zakresie farmakologii w jednostkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 6/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 5/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 4/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

KONKURS OFERT 3/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 2/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez farmakologa klinicznego w zakresie farmakologii w jednostkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii w Klinice Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii i Poradni Kardiologicznej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i kardiologii w Klinice Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT 1/NHR-K/2016

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektoradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE