Szukaj

Od 1 lipca 2017 r. ulega zmianie cennik pobytu opiekuńczo- leczniczego pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
PAKIET OPIEKI  I   

Długoterminowy (powyżej 30 dni) pobyt opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów ocenianych  powyżej 40 pkt. w skali Barthel

Koszt  osobodnia – 150 zł

 

PAKIET OPIEKI II 

Długoterminowy (powyżej 30 dni) pobyt opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów ocenianych na 40 lub mniej pkt. w skali Barthel

Koszt osobodnia  – 160 zł

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA
PAKIET OPIEKI III

Krótkoterminowy ( od 7 do 30 dni) pobyt opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów  ocenianych powyżej 40 pkt. w skali  Barthel

Koszt osobodnia – 170 zł

 

PAKIET OPIEKI IV

Opieka wytchnieniowa”- krótkoterminowy (14-30 dni) pobyt opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów ocenianych na 40 lub mniej pkt. w skali Barthel

Koszt osobodnia – 180 zł

CENNIK DODATKOWYCH ZABIEGÓW Z ZAKRESU REHABILITACJI, KINEZYTERAPII I FIZYKOTERAPII

POJEDYNCZE ZABIEGI TERAPEUTYCZNE
 • Ćwiczenia w odciążeniu (30 min.) – 20 zł
 • Kinezyterapia indywidualna (30 min.) – 40 zł
 • Kinezyterapia indywidualna (60 min.) – 70 zł

ZABIEGI FIZYKOTERAPII I MASAŻE
(dostępne również w pakietach F1, F2, F3)
 • Diatermia krótkofalowa 1 zabieg do 15 min.  – 10 zł
 • Laser 1 zabieg do 5 min.  – 10 zł
 • Magnetoterapia 1 zabieg do 15 min. – 10 zł
 • Terapuls 1 zabieg do 15 min – 10 zł
 • Ultradźwięki 1 zabieg do 5 min. – 10 zł
 • Masaż pneumatyczny BOA 1 zabieg do 20 min. – 20 zł

PAKIETY FIZYKOTERAPEUTYCZNE
 • PAKIET F1 – 10 dni (1 zabieg/dzień) – 90 zł
 • PAKIET F2 – 10 dni (2 zabieg/dzień) – 150 zł
 • PAKIET F3 – 10 dni (3 zabieg/dzień) – 200 zł