Szukaj

KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
Kierownik – mgr Arletta Juszkow
tel. 52/ 585 4353

DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Kierownik – dr n. o zdr. Maciej Jaskulski
tel. 52/585 4158

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Główny Księgowy – mgr Ewa Skonieczna
tel. 52/ 585 4505

DZIAŁ SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH
Kierownik – mgr Violetta Jurak
tel. 52/ 585 4406

SAMODZIELNA SEKCJA KONTROLINGU FINANSOWEGO
Kierownik – mgr Dorota Kurdelska
tel. 52/ 585 44 88

DZIAŁ APARATURY MEDYCZNEJ
Kierownik – mgr inż. Wojciech Giłka
tel. 52/ 585 4120

DZIAŁ UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY
Kierownik – Tomasz Grochowski
tel. 52/ 585 4149

DZIAŁ ŻYWIENIA
Kierownik – mgr inż. Urszula Wojtynkiewicz-Zawisza
tel. 52/ 585 4110

 

 

DZIAŁ BHP
Kierownik – mgr Zbigniew Job
tel. 52/ 585 4189

INSPEKTOR ds. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Dariusz Konsorski
tel. 52/585 7140

DZIAŁ CENTRALNEJ STERYLIZACJI I DDD
Kierownik – mgr Mariusz Kubiak
tel. 52/ 585 4690

DZIAŁ INFORMATYKI
Kierownik – mgr Maciej Pieczka
tel. 52/585 4169

DZIAŁ LOGISTYKI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik – mgr Małgorzata Ptasznik-Rudnicka
tel. 52/585 4114

SEKCJA WYNAGRODZEŃ
Kierownik – mgr Hanna Łaniecka
tel. 52/ 585 4516

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
mgr Tomasz Urban
tel. 52/ 585 4157

SEKCJA ds. KONTROLI JAKOŚCI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH
Kierownik – mgr Katarzyna Żukowska
tel. 52/ 585 7333

SEKCJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Kierownik – mgr Adam Szumski
tel. 52/ 585 4100

 

 

PEŁNOMOCNICY DYREKTORA

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. JAKOŚCI
dr Teresa Branicka-Bielecka

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA
mgr Anna Smolińska

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. BADAŃ KLINICZNYCH
dr Magdalena Woźniak

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
mgr inż. Iwona Łakomska-Opala

 

FARMAKOLOG KLINICZNY
prof. dr hab. Grzegorz Grześk

EPIDEMIOLOG SZPITALNY
prof. dr hab. Jacek J. Klawe

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
mgr inż. Jerzy Nowak