DYREKTOR ds. FINANSOWYCH mgr inż. Roger Hartwig

DYREKTOR ds. FINANSOWYCH – mgr. inż. Roger Hartwig, MBA

Jest absolwentem Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Ponadto ukończył podyplomowe studia zarządzania jednostkami ochrony zdrowia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studium Menedżerskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada również uprawnienia audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych wydane przez Ministerstwo Finansów. Od 2004 roku związany ze służbą zdrowia. Pełnił funkcje audytora wewnętrznego w kilku jednostkach ochrony zdrowia województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 2009-2012 był Zastępcą Dyrektora ds. Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu, a po włączeniu go w struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, również tego szpitala. Od czerwca 2012r. do listopada 2013r. pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Zrealizował lub aktywnie uczestniczył w połączeniu toruńskich jednostek ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera, Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Regionalnego Centrum Stomatologii, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Prowadził wykłady i prelekcje na temat zarządzania ryzykiem. Od 7 listopada 2013 r., obejmuje stanowisko Dyrektora ds. Finansowych.

Podległe Komórki Organizacyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Skonieczna

DZIAŁ SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH
mgr inż.Violetta Jurak MBA

SAMODZIELNA SEKCJA KONTROLINGU FINANSOWEGO
mgr Dorota Kurdelska

SEKCJA WYNAGRODZEŃ
mgr Hanna Łaniecka