Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 realizuje działania w zakresie nowoczesnego systemu rekrutacji pracowników. Za zadanie najważniejsze stawia sobie skuteczne wdrażanie systemu rekrutacji, szkoleń, motywowania i wynagradzania pracowników.

Informacje na temat aktualnych procesów rekrutacyjnych dostępne są poniżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób – listownie na adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@jurasza.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub jego zastępcą, w następujący sposób – listownie na adres administratora z dopiskiem „IOD” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jurasza.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych odbywa się na podstawie:

– przepisów prawa pracy
– dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, przy czym zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, bez wpływu na dalszy proces rekrutacji.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko lub okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania w przypadku, gdy nie jest prowadzony proces rekrutacji.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych, dodatkowych danych jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.
 6. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

– Inspektor Ochrony Danych – Joanna Jasińska, e-mail: iod@jurasza.pl .

OFERTY PRACY - PERSONEL MEDYCZNY
OFERTY PRACY - PERSONEL NIEMEDYCZNY

PIELĘGNIARKA – ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII JEDNEGO DNIA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do dodatkowej pracy w Oddziale Chemioterapii Jednego Dnia. Mile widziane doświadczenie w zakresie chemioterapii. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub pod numerem telefonu 52 585-40-06 lub 52 585-41-55.

PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA – PORADNIA GINEKOLOGICZNA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do pracy w Poradni Ginekologicznej w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub pod numerem telefonu 52 585-40-06 lub 52 585-41-55.

PSYCHOTERAPEUTA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko psychoterapeuty. Wymagany tytuł magistra psychologii, socjologii, pielęgniarstwa, pedagogiki (resocjalizacji) bądź dyplom lekarza oraz ukończony co najmniej II rok szkolenia w zakresie psychoterapii lub certyfikat psychoterapeuty. Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala lub przesyłać na adres: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ W PUNKCIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni lekarzy do pracy w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub do kontaktu pod numerem telefonu: 52 585-77-23 lub 52 585-49-77

DIAGNOSTA LABORATORYJNY LUB TECHNIK ANALITYKI

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub technika analityki z uprawnieniami do wykonywania badań serologicznych i autoryzowania wyników badań do pracy w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. Mile widziany diagnosta laboratoryjny z uprawnieniami do wykonywania badań serologicznych i autoryzowania wyników badań. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub do kontaktu pod numerem telefonu: 52 585-77-23 lub 52 585-49-77.

KIEROWNIK KLINIKI MEDYCYNY RATUNKOWEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni kierownika Kliniki Medycyny Ratunkowej w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub do kontaktu pod numerem telefonu: 52 585-77-23 lub 52 585-49-77.

LEKARZ SPECJALISTA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej do pracy w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub do kontaktu pod numerem telefonu: 52 585-77-23 lub 52 585-49-77.

LEKARZ W PUNKCIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni lekarzy do pracy w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 lipca 2023 roku. Punkt funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 oraz w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub do kontaktu pod numerem telefonu: 52 585-77-23 lub 52 585-49-77.

PIELĘGNIARKA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do pracy w:

– Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
– Poradni Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub pod  numerem telefonu 52 585-40-06 lub 52 585-41-55.

LEKARZ PEDIATRA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii, alergologii lub gastroenterologii do pracy w Klinice. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub do kontaktu pod numerem telefonu: 52 585-77-23 lub 52 585-49-77

LEKARZ ZE SPECJALIZACJĄ REHABILITACJA MEDYCZNA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę zainteresowaną pracą w Poradni Rehabilitacji na stanowisku lekarza ze specjalizacją z Rehabilitacji Medycznej. Praca min. 1 x w tygodniu w godzinach przed lub popołudniowych. Forma zatrudnienia i godziny pracy do uzgodnienia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-43-30.

SZPITALNY KOORDYNTAOR POBIERANIA NARZĄDÓW

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko
Szpitalnego koordynatora pobierania narządów. Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala lub przesyłać na adres: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE

SPECJALISTA NEUROCHIRURG

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie neurochirurgii  do pracy w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu (52) 585-4163 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email: rekrutacja@jurasza.pl

SPECJALISTA OTOLARYNGOLOG

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni Specjalistę Otolaryngologa do pracy w Zespole Poradni Specjalistycznych Szpitala w Poradni Otolaryngologicznej. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją Szpitala. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-40-06 oraz 52 585-41-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny pracy do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych. Wymagane są uprawnienia do badań pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585-41-30 lub 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarza specjalisty z zakresu otolaryngologii dziecięcej do konsultacji oraz udzielania świadczeń zdrowotnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585-71-60 lub 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii do udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Poradni Specjalistycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 585-43-10 lub 52 585-49-55 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI SOR

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 585-45-70 lub aplikując na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej zainteresowanych pracą w Poradni Kardiologicznej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Kardiolog dziecięcy”.

LEKARZ INTERNISTA
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy internistów lub w trakcie specjalizacji zainteresowanych pełnieniem dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Lekarz internista”.

KONSERWATOR HYDRAULIK

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Konserwatora Hydraulika. Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala lub przesyłać na adres: rekrutacja@jurasza.pl

Konserwator hydraulik – ogłoszenie o pracę

PALACZ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Palacza. Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala lub przesyłać na adres: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE

KONSERWATOR HYDRAULIK

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Konserwatora Hydraulika. Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala lub przesyłać na adres: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE

KONSERWATOR INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNYCH

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko konserwatora instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala lub przesyłać na adres: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE