Szukaj

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 realizuje działania w zakresie nowoczesnego systemu rekrutacji pracowników. Za zadanie najważniejsze stawia sobie skuteczne wdrażanie systemu rekrutacji, szkoleń, motywowania i wynagradzania pracowników.

Dział HR prowadzi system rekrutacji ciągłej. CV oraz list motywacyjny można składać osobiście w Biurze Podawczym Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

Szczegółowych informacji udziela: Hubert Czernek tel. 52/ 585 71 59.

OFERTY PRACY

TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisko Technika analityki medycznej w Pracowni Serologicznej z Bankiem Krwi. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-71-59 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

Technik analityki medycznej

LEKARZ – KLINIKA NEFROLOGII

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub nefrologii do pracy w Klinice Nefrologii, , Nadciśnienia i Chorób Wewnętrznych oraz do udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-40-92, 52 585-40-30 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

PALACZ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje do pracy osobę na stanowisku palacza. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE

KONSERWATOR GAZÓW MEDYCZNYCH

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje do pracy osobę na stanowisku konserwatora gazów medycznych. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE

KONSERWATOR ELEKTRYK

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje do pracy osobę na stanowisku konserwatora elektryka. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE

HYDRAULIK

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje do pracy osobę na stanowisku hydraulika. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje do pracy osobę na stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl

OGŁOSZENIE

PROGRAMISTA

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje programisty. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Programista”.

OGŁOSZENIE

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje terapeuty zajęciowego z uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-41-60 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Terapeuta zajęciowy ZOL”.

LEKARZ SPECJALISTA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej zainteresowanych pracą w Poradni Kardiologicznej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Kardiolog dziecięcy”.

LEKARZ SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej zainteresowanych pracą w Poradni Chirurgii Ogólnej. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Chirurgia ogólna”.

DIAGNOSTA LABORATORYJNY W PRACOWNI SEROLOGICZNEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje Diagnosty laboratoryjnego z aktualnym prawem wykonywania zawodu i uprawnieniami do wykonywania badań serologicznych oraz autoryzacji wyników. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 669-691-195 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

LEKARZ SPECJALISTA Z DZIEDZINY NEUROLOGII

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii zainteresowanych pracą w Zespole Poradni Specjalistycznych. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Lekarz neurolog”.

LEKARZ SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny pracy zainteresowanych pracą w Zespole Poradni Specjalistycznych. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Medycyna pracy”.

LEKARZ INTERNISTA
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje lekarzy internistów lub w trakcie specjalizacji zainteresowanych pełnieniem dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 585-49-55 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl z dopiskiem „Lekarz internista”.

MAGISTER FARMACJI

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje magistra farmacji do pracy na stanowisku Młodszego asystenta w Aptece Szpitala w Pracowni Cytostatycznej w pełnym wymiarze czasu pracy. Mile widziane doświadczenie przy wykonywaniu preparatów cytotoksycznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585-41-61 lub przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl.

PRACA DLA PIELĘGNIAREK

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do pracy w:

-Klinika Neurologii,
-Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii,
-Zespół Sal Operacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: rekrutacja@jurasza.pl lub pod numerem telefonu 52 585-40-06 lub 52 585-41-55.

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy poszukuje pielęgniarek do pracy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 585 41 59 lub 52 585 43 47.