Kontakty podejmowane przez klientów zewnętrznych

Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, spotkania w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy odbywają się na podstawie wytycznych zawartych w Zarządzeniu Dyrektora nr 205/2014.

Wniosek o wyrażenie zgody na spotkanie z klientem zewnętrznym