Zgodnie z Zarządzeniem nr 159/2014 Dyrektora Szpitala istnieje możliwość konsultowania pacjentów z innych placówek medycznych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy:

  1. Konsultacje lekarskie wykonywane są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, rodzaju i kliniki/oddziału/zakładu w której wykonana ma zostać konsultacja.
  2. Pacjentowi konsultowanemu wolno wykonać niezbędne do konsultacji badania dodatkowe tylko w w sytuacji uzyskania pisemnej zgody Zlecającego do pokrycia kosztów wykonania tych badań.
  3. Koszt jednostkowej konsultacji wynosi 120 PLN brutto oraz koszt wykonania badań dodatkowych wg obowiązującego cennika. Podstawą zapłaty jest faktura VAT.