Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym uniwersytetu oraz organem doradczym dyrektora szpitala. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor UMK. W jej skład wchodzą: przedstawiciel Rektora Uniwersytetu jako przewodniczący, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, przedstawiciel wojewody, przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa, przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej, przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, oraz osoby powołane przez Senat UMK.

Przewodnicząca Rady Społecznej
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Prorektor ds. Collegium Medicum, Przedstawiciel Rektora UMK

Członkowie
• Jarosław Wenderlich – przedstawiciel Ministra Zdrowia
• Piotr Król – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
• Krystyna Żejmo-Wysocka – przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• dr Krzysztof Dalke – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej
• Katarzyna Florek – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Członkowie powołani przez Senat UMK
• dr hab. Jarosław Czyż – Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK
• dr hab. Anita Olczak – Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK
• dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
• dr Tomasz Jędrzejewski – Kanclerz UMK
• dr hab. Krzysztof Koper, prof. UMK – Wydział Nauk o Zdrowiu UMK