Szukaj

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym uniwersytetu oraz organem doradczym dyrektora szpitala. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor UMK. W jej skład wchodzą: przedstawiciel Rektora Uniwersytetu jako przewodniczący, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, przedstawiciel wojewody, przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa, przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej, przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, oraz osoby powołane przez Senat UMK.

Członkowie Rady Społecznej
powołani na okres od 1.05.2014r. do 30.04.2018r.

Przewodnicząca Rady Społecznej
prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Prorektor ds. Collegium Medicum, Przedstawiciel Rektora UMK

Członkowie
• Magdalena Przydatek – przedstawiciel Ministra Zdrowia
• Piotr Król – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
• prof. dr hab. Maciej Świątkowski – przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• dr Krzysztof Dalke – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej
• Ewa Kowalska – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Członkowie powołani przez Senat UMK
• dr hab. Dariusz Soszyński, prof. UMK – Wydział Lekarski Collegium Medicum
• dr hab. Anita Olczak – Wydział Lekarski Collegium Medicum
• dr hab. Piotr Rączka – Wydział Prawa i Administracji UMK
• dr Tomasz Jędrzejewski – dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego
• Iwona Dąbrowska-Marzec – Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych Collegium Medicum