Ratujemy życie, leczymy chorych, uczymy następne pokolenia...

Operacja wykonywana przez zespół lekarzy

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest publiczną placówką służby zdrowia, udzielającą świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym celem jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

34 tys. hospitalizacji rocznie

200 tys. porad ambulatoryjnych

16 tys. operacji chirurgicznych

80 transplantacji

1 mln badań laboratoryjnych

20 tys. dializoterapii

Co nas wyróżnia?

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionalną jednostką opieki zdrowotnej oddaną poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez:

  • kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami
  • kształcenie i wychowywanie kadry medycznej
  • prowadzenie wielozakresowych badań, służących poprawie skuteczności diagnozowania i leczenia
  • promowanie zdrowego trybu życia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem  – jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

Znajdziesz u nas

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Lądowisko LPR
24 dyżur kardiologiczny
Laboratoria
Centrum Urazowe
ECMO Centre
Diagnostyka
Profesjonalna kadra
Elektroniczna dokumentacja
Wi-Fi
Eko szpital
Standardy akredytacyjne

bbb W ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, w 2013 roku oddany został do użytku najnowocześniejszy w regionie blok operacyjny z salami hybrydowymi, wyposażone w najwyższej generacji sprzęt medyczny i aparaturę. Blok zajmuje dwa piętra budynku. Na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale kardiochirurgiczne, sala urologiczna, sala naczyniowa z angiografem i dwie sale ogólne. Pośrodku nich znajduje się śródoperacyjny tomograf komputerowy , który może być wykorzystywany w obu salach. Na drugiej kondygnacji znajduje się sala operacyjna ogólna, dwie sale  laryngologiczne, sala neurochirurgiczna z śródoperacyjnym rezonansem magnetycznym oraz dwie ortopedyczne z aparatem RTG.

tk 005Jako jedyna placówka w regionie posiadamy nowoczesnej generacji tomograf komputerowy, podarowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ten najnowszej generacji – 128 warstwowy sprzęt posiada pełne oprogramowanie onkologiczne umożliwiające diagnostykę chorób nowotworowych u dzieci. Można nim wykonać również badanie angiograficzne, badania serca i kolonoskopię. Pozwala na szybkie i dokładne badanie, emituje również zmniejszoną dawkę promieniowania, co w przypadku dzieci ma ogromne znaczenie. Czas wykonywania badania tym tomografem wynosi od kilku do kilkunastu sekund, co w znacznym stopniu pozwala zredukować stres związany z badaniem. Dzięki temu w wielu przypadkach możliwe będzie uniknięcie stosowania znieczulenia ogólnego u małego pacjenta.

menagoPosiadamy Certyfikaty: ISO 9001:2008 Zarządzanie Jakością, PN-N 18001:2004 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, ISO 14001:2004 Zarządzanie Środowiskowe. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania kolejnych certyfikatów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikat HACCAP. Stawiamy sobie za cel wprowadzenie skutecznych metod, narzędzi i procedur postępowania, które z jednej strony zapewniłyby, że oferowana przez nie usługa medyczna swoim poziomem jakości i niezawodności odpowiada oczekiwaniom pacjentów a z drugiej pozwolą na optymalne wykorzystanie zasobów szpitala, nie narażając go na koszty.

254591_8860 Kadra medyczna pracująca w naszym szpitalu prowadzi szereg badań naukowych w dziedzinie medycyny, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Jako szpital kliniczny dbamy aby jakość realizowanych w naszej placówce badań naukowych i badań klinicznych byłam na jak najwyższym światowym poziomie. Efektem działalności naukowo – badawczej naszych pracowników są publikacje o charakterze monograficznym oraz artykuły w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Kadra naukowa bierze również czynny udział w wielu konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych, prezentując podczas nich nowatorskie referaty i wystąpienia.

20140319_143756malePosiadamy jedyne w regionie Centrum Urazowe mające na celu obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Centrum Urazowe realizowane jest w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Remont i doposażenie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy umożliwi obsługę większej ilości pacjentów, a wraz z zaoferowaniem im lepszej jakości usług spowoduje obniżenie skutków powikłań wypadków i stanu zagrożenia zdrowia. Możliwe będzie przeprowadzenie badań w jak najkrótszym okresie od zdarzenia, co umożliwi postawienie wczesnej diagnozy i szybkie podjęcie decyzji odnośnie ratowania zdrowia i życia.

Szpital w liczbach

10 ha powierzchni

26 klinik i oddziałów

887 łóżek

8 zakładów

51 poradni

Ponad 500 lekarzy

900 pielęgniarek

Badania Kliniczne

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza prowadzi badania kliniczne w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Naszym najważniejszym celem jest dobro pacjenta i zabezpieczenie jego praw. Podstawą prowadzenia badań klinicznych jest tzw. „dobra praktyka kliniczna”. Zasady zostały opracowane w oparciu o Deklarację Helsińską i są międzynarodowym standardem medycznym, etycznym i naukowym w zakresie planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi.

Wsparcie Naukowe

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy prowadzi ścisła współpracę z pracownikami naukowymi Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK.  Jej efektem są tysiące realizowanych badań naukowych, publikacje w prestiżowych światowych periodykach naukowych oraz niezliczona ilość międzynarodowych konferencji i sympozjów.

Zespół lekarzy