Szanowni Państwo,
Drodzy Pacjenci,

Informujemy, że w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy  istnieje możliwość przeszczepienia wątroby od dawcy zmarłego. Początkiem procedury jest dokładna kwalifikacja medyczna biorcy przeszczepu, celem ewentualnego wpisania go na listę oczekujących. Cały proces kwalifikacji prowadzimy w obrębie w/w jednostki, jak również na bazie przyklinicznej Poradni Chirurgicznej i Transplantacji Wątroby.

Osobą odpowiedzialną za koordynację procesu kwalifikacji jest Pani dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz. Kwalifikacja ostateczna, odbywa się po wnikliwej analizie wyników badań i konsultacji przez konsylium interdyscyplinarne. W załączniku zamieszczamy  list przewodni konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych województwa kujawsko-pomorskiego dr. Pawła  Rajewskiego, z poparciem lidera projektu, chirurga, który wprowadził w Bydgoszczy procedurę transplantacji wątroby, kierownika w/w Kliniki, dr. hab. med. Macieja Słupskiego, prof. UMK pełniącego jednocześnie funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii. LIST POPARCIA

Wierzymy, że z naszej oferty skorzystają najbardziej potrzebujący pacjenci nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego ale również z całej Polski.

Zespół ds. Transplantacji Wątroby

Osoby koordynujące listę biorców:
dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, tel.: 52 585 77 73
mgr Monika Siekierka, koordynator ds. transplantacji wątroby,  tel.: 52/ 585 42 49

Działalność Bydgoskiego Ośrodka Przeszczepiania Wątroby

Stanowisko w sprawie szczepień pacjentów po przeszczepieniu

Stanowisko Zarządu Głównego PTT w odniesieniu do szczepień anty-SARS-CoV-2

AKTUALNOŚCI:

W styczniu 2020 r. miną trzy lata, od kiedy w Klinice Chirurgii Wątroby, Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – przeprowadzono pierwsze w regionie przeszczepienie wątroby. Kierownikiem Kliniki i inicjatorem powstania programu przeszczepiania wątroby w bydgoskim ośrodku jest prof. dr hab.n.med Maciej Słupski. Z tej okazji program ” Na zdrowie” TVP Bydgoszcz z dn. 05.11.2019 r. został w całości poświęcony w tematyce przeszczepiania wątroby. Zaproszonymi gośćmi byli: Prof. dr hab. n.med. Maciej Słupski – specjalista chirurg transplantolog, dr n. med. Paweł Rajewski- specjalista chorób zakaźnych, hepatolog, mgr Monika Siekierka -koordynator transplantacyjny oraz pierwsza pacjentka, której przeszczepiono wątrobę w bydgoskim ośrodku Joanna Feldheim.

Poniżej link do programu:

https://bydgoszcz.tvp.pl/1863389/na-zdrowie

Bez tytułu

PORADNIK DLA PACJENTÓW – PRZESZCZEPIENIE WĄTROBY BEZ TAJEMNIC

PRZESZCZEPIENIE WĄTROBY BEZ TAJEMNIC

PORADNIK DLA PACJENTÓW – ŻYWIENIE PO TRANSPLANTACJI WĄTROBY

zptw

INFORMACJE DLA PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA WYKONANIE SPECJALISTYCZNEGO ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR 1 W BYDGOSZCZY

Bezwzględnym warunkiem zakwalifikowania pacjenta do zabiegu transplantacji wątroby jest usunięcie możliwych źródeł zakażenia oraz wykluczenie obecności schorzeń o podłożu nowotworowym. U pacjentów z marskością wątroby na tle poalkoholowym konieczne jest udokumentowanie co najmniej 6-miesięcznego okresu abstynencji (świadomego utrzymania stanu trzeźwości).

Wobec powyższego przed rozpoczęciem szczegółowej diagnostyki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy,prosimy o wykonanie niżej podanych zaleceń. Są one warunkiem przyjęcia do Kliniki i  kontynuacji dalszej części niezbędnych badań i konsultacji.

Wszyscy pacjenci:

  • Leczenie stomatologiczne –prosimy o dostarczenie zaświadczenia o pełnym wyleczeniu ognisk zapalnych.
  • Konsultacja psychologiczna –uzyskanie opinii o gotowości do podjęcia współpracy celem postępowania kwalifikacyjnego przygotowującego pacjenta do przeszczepienia wątroby orazco do świadomej decyzji pacjenta o gotowości do zabiegu transplantacji wątroby.

Dodatkowo:

  • U kobiet – konsultacja ginekologiczna – badanie lekarskie, USG narządu rodnego, cytologia, w razie możliwości: mammografia -prosimy o dostarczenie zaświadczenia o stanie narządu rodnego.
  • U pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi, neurologicznymi koniecznakonsultacja psychiatryczna –ocena możliwości współpracy, regularnego przyjmowania leków, samokontroli.

U pacjentów z marskością wątroby na tle poalkoholowym:

  • Konsultacja psychologiczna – możliwość podjęcia współpracy, świadomej decyzji o zabiegu transplantacji wątroby, motywacji do podjęcia leczenia odwykowego i utrzymania stanu trzeźwości.
  • Konsultacja psychiatryczna – możliwość podjęcia współpracy, świadomej decyzji ozabiegu transplantacji wątroby, motywacji do podjęcia leczenia odwykowego i utrzymania stanu trzeźwości.
  • Udokumentowanie terapii odwykowej –ambulatoryjnej i/lub szpitalnej

Uwaga: Wszystkie zaświadczenia od specjalistów powinny być opatrzone formułką:

„Brak przeciwwskazań do zabiegu transplantacji wątroby”

Dziękujemy wszystkim specjalistom za wsparcie pacjentów w procesie kwalifikacji do transplantacji wątroby.

Informacje dla pacjentów

Zespół Transplantacji Wątroby
Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
Kierownik: dr hab. n. med. Maciej Słupski, prof. UMK
M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52/ 585 47 30, fax 52/ 585 40 16, email: klinchir@cm.umk.pl