Szanowni Państwo,
Drodzy Pacjenci,

Informujemy, że w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy  istnieje możliwość przeszczepienia wątroby od dawcy zmarłego. Początkiem procedury jest dokładna kwalifikacja medyczna biorcy przeszczepu, celem ewentualnego wpisania go na listę oczekujących. Cały proces kwalifikacji prowadzimy w obrębie w/w jednostki, jak również na bazie przyklinicznej Poradni Chirurgicznej i Transplantacji Wątroby.

Osobą odpowiedzialną za koordynację procesu kwalifikacji jest Pani dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz. Kwalifikacja ostateczna, odbywa się po wnikliwej analizie wyników badań i konsultacji przez konsylium interdyscyplinarne. W załączniku zamieszczamy  list przewodni konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych województwa kujawsko-pomorskiego dr. Pawła  Rajewskiego, z poparciem lidera projektu, chirurga, który wprowadził w Bydgoszczy procedurę transplantacji wątroby, kierownika w/w Kliniki, dr. hab. med. Macieja Słupskiego, prof. UMK pełniącego jednocześnie funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii. LIST POPARCIA

Wierzymy, że z naszej oferty skorzystają najbardziej potrzebujący pacjenci nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego ale również z całej Polski.

Zespół ds. Transplantacji Wątroby

Osoby koordynujące listę biorców:
dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, tel.: 52 585 77 73
mgr Monika Siekierka, koordynator ds. transplantacji wątroby,  tel.: 52/ 585 42 49

INFORMACJE DLA PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA WYKONANIE SPECJALISTYCZNEGO ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR 1 W BYDGOSZCZY

Bezwzględnym warunkiem zakwalifikowania pacjenta do zabiegu transplantacji wątroby jest usunięcie możliwych źródeł zakażenia oraz wykluczenie obecności schorzeń o podłożu nowotworowym. U pacjentów z marskością wątroby na tle poalkoholowym konieczne jest udokumentowanie co najmniej 6 miesięcznego okresu abstynencji (świadomego utrzymania stanu trzeźwości).

Wobec powyższego przed rozpoczęciem szczegółowej diagnostyki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy, prosimy o wykonanie niżej podanych zaleceń. Są one warunkiem przyjęcia do Kliniki i kontynuacji dalszej części niezbędnych badań i konsultacji.

Wszyscy pacjenci:
1. Leczenie stomatologiczne – prosimy o dostarczenie zaświadczenia o pełnym wyleczeniu ognisk zapalnych.
2. Konsultacja psychologiczna – uzyskanie opinii o gotowości do podjęcia współpracy celem postępowania kwalifikacyjnego przygotowującego pacjenta do przeszczepienia wątroby.
3. Zaświadczenie od specjalisty (psychologa lub psychiatry) co do świadomej decyzji pacjenta o gotowości do zabiegu transplantacji wątroby.
4. Aktualne badania endoskopowe – gastroskopia i kolonoskopia (z 3 m-cy).

Dodatkowo:
U kobiet – konsultacja ginekologiczna – badanie lekarskie, USG narządu rodnego, cytologia, w razie możliwości: mammografia – prosimy o dostarczenie zaświadczenia o stanie narządu rodnego.

U pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi, neurologicznymi konieczna konsultacja psychiatryczna – ocena możliwości współpracy, regularnego przyjmowania leków, samokontroli.

U pacjentów z marskością wątroby na tle poalkoholowym:
1. Konsultacja psychologiczna – możliwość podjęcia współpracy, świadomej decyzji o zabiegu transplantacji wątroby, motywacji do podjęcia leczenia odwykowego i utrzymania stanu trzeźwości.
2. Konsultacja psychiatryczna – możliwość podjęcia współpracy, świadomej decyzji o zabiegu transplantacji wątroby, motywacji do podjęcia leczenia odwykowego i utrzymania stanu trzeźwości.
3. Udokumentowanie terapii odwykowej – ambulatoryjnej i/lub szpitalnej
Uwaga: Wszystkie zaświadczenia od specjalistów powinny być opatrzone formułką:
„Brak przeciwwskazań do zabiegu transplantacji wątroby”

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Zespół Transplantacji Wątroby
Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
Kierownik: dr hab. n. med. Maciej Słupski, prof. UMK
M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52/ 585 47 30, fax 52/ 585 40 16, email: klinchir@cm.umk.pl