INFRASTRUKTURA

1. Projekt pn. ”Wymiana dźwigów osobowych obsługujących Kliniki i Oddziały Szpitala” realizowany jest ze środków z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego. W ramach zadania nastąpi wymiana 4 dźwigów – 2 wind osobowych, windy łóżkowej, windy łóżkowej przeciwpożarowej, użytkowanych w budynkach Szpitala. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji-rok 2023.

Wartość zadania realizowanego w ramach projektu wynosi 3 672 315,00 PLN.
Koszty w kwocie 3 641 467,00 PLN pokryte zostaną  przez Ministerstwo Zdrowia
Wkład własny wyniesie 30 848,00 PLN.

2. Projekt pn. Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz gazów medycznych, realizowany jest ze środków z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego. W ramach zadania nastąpi dostosowanie obiektów do wymogów przeciwpożarowych oraz modernizacja instalacji gazów medycznych, przyzywowej i elektrycznej Kliniki Neurologii oraz obniżenie poziomu zagrożenia pożarowego szpitala poprzez modernizację instalacji przeciwpożarowej.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – rok 2022.

Wartość zadania realizowanego w ramach projektu wynosi 1 465 171,00 PLN.
Koszty w kwocie 1 457 259,00 PLN pokryte zostaną  przez Ministerstwo Zdrowia
Wkład własny wyniesie 7 911,00 PLN.

3. Projekt pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i zabezpieczeń ścian w szpitalu i poradniach specjalistycznych”, realizowany jest ze środków z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego. W ramach zadania nastąpi dostosowanie obiektów do wymogów sanitarnych (utworzenie dwóch sal izolacyjnych, modernizacja łazienek) oraz dostosowanie obiektów na potrzeby osób niepełnosprawnych, umożliwienie dostępu do obiektów wyposażonych w infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych, zamontowanie nowoczesnych poręczy, utworzenie dwóch sal izolacyjnych.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – rok 2022.

Wartość zadania realizowanego w ramach projektu wynosi 1 966 663,00 PLN.
Koszty w kwocie 1 956 043,00 PLN pokryte zostaną  przez Ministerstwo Zdrowia
Wkład własny wyniesie 10 620,00 PLN.

 

PRZECIWDZIAŁANIE I ZABOBIEGANIE COVID-19

1. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadanie pn.”Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią SARS-CoV-2″. W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące zadania:

– zagospodarowano tereny zewnętrzne w postaci ogrodzenia terenu,uporządkowano teren, wykonano chodnik i urządzono ogród terapeutyczny, który wyposażono w  altanę ogrodową, meble ogrodowe, promiennik gazowy, ławki ogrodowe, siłownię zewnętrzną, huśtawki drewniane, piec do wypalania gliny, grill wolnostojący, oraz zakupiono zestaw do siatkówki, akcesoria do gry i bramki treningowe.

– zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w postaci aparatu RTG, aparatu EKG, roweru rehabilitacyjnego, bieżni rehabilitacyjnej, łóżek szpitalnych, wózka transportowego dla pacjentów, fotela do pobierania krwi, wagi lekarskiej, kozetki lekarskiej, aparatu EEG, leżanki wypoczynkowej, fotela do relaksacji, wózka grzewczego transportowego, lampy do fototerapii.

– zakupiono sprzęt i pomoce do zajęć terapeutycznych i dydaktycznych, na które złożyły się zestawy komputerowe z monitorem, tablety, projektory multimedialne, laptopy do prowadzenia zajęć szkolnych, głośnik przenośny, głośniki do tablicy interaktywnej, zestaw audio-video.

Dofinansowanie 2 234 271,00 zł.

Całkowita wartość 2 234 271,00 zł.

2. W ramach Części 46-Zdrowie Budżetu Państwa zrealizowano zadanie pn.”Zakup w 2021 r. aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. W ramach realizacji zadania zakupione zostały system wspomagający zmianę pozycji pacjenta, aparat stacjonarny RTG oraz myjnia dezynfektor.

Dofinansowanie 1 018 763,56 zł.

Całkowita wartość 1 018 763,56 zł.

3. W ramach Części 46-Zdrowie Budżetu Państwa zrealizowano zadanie pn.”Zakup w 2021 r. aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. W ramach realizacji zadania zakupione zostały zestaw narzędzi do wykonywania sekcji zwłok oraz aparat Q PCR.

Dofinansowanie 253 969,77 zł.

Całkowita wartość 253 969,77 zł.

4. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup angiografu cyfrowego”.

Dofinansowanie 3 426 823,00 zł.
Całkowita wartość 3 426 823,00 zł.

5. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu i aparatury medycznej.

Zakupiono:
-wideogastroskop
-wideokolonoskop
-automatyczną myjnie termiczną do endoskopów

Dofinansowanie 513 472,00 zł.
Całkowita wartość 513 472,00 zł.

6. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu i aparatury medycznej.

Zakupiono:
-kardiostymulatory
-komorę laminarną

Dofinansowanie 212 948,00 zł.
Całkowita wartość 212 948,00 zł.

APARATURA MEDYCZNA

1.W ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD zrealizowano zadanie pn. „Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji”. W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z biofeedback.

Dofinansowanie 135 849,20 zł.

Całkowita wartość 137 000,00 zł.

2. W ramach Części 46-Zdrowie Budżetu Państwa zrealizowano zadanie pn.”Wymiana angiografu cyfrowego w 2021 roku”. W ramach realizacji zadania zakupiono angiograf cyfrowy.

Dofinansowanie 2 970 166 ,69 zł.

Całkowita wartość 2 995 327,44 zł.

3. W ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej zrealizowano zadanie pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”.

Zakupiono:
– Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem
– 8-Stanowiskowy system z automatycznym pomiarem ciśnienia
– Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn

Dofinansowanie 706 599,99 zł.
Całkowita wartość 706 599,99 zł.

4. W ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej zrealizowano zadanie pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”.

Zakupiono:
– Cytoskopy

Dofinansowanie 398 998,66 zł.
Całkowita wartość 398 998,66 zł.

5. W ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej zrealizowano zadanie pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”.

Zakupiono:
– Sekwenatory NGS
– Mikroskopy optyczne
– Procesor tkankowy próżniowy
– System do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF

Dofinansowanie 2 000 000,00 zł.
Całkowita wartość 2 000 000,00 zł.

6. W ramach dotacji celowej z Części 46-Zdrowie Budżetu Państwa zrealizowano zakup inwestycyjny Stacjonarnego RTG

Dofinansowanie 1 611 252,00 zł.
Wkład własny wyniesie 8 748,00 PLN.
Całkowita wartość 1 620 000,00 zł.

7. W ramach dotacji celowej z Części 46-Zdrowie Budżetu Państwa na zakup inwestycyjny, zrealizowano zakup:

– Myjni endoskopowej
– Wideogastroskopu dla dzieci
– Wideokolonoskopu dla dzieci

Dofinansowanie 687 513,00 zł.
Wkład własny wyniesie 3 734,00 PLN.
Całkowita wartość 691 247,00 zł.