DYREKTOR ds. LECZNICTWA dr n. med. Ahmad El-Essa

DYREKTOR ds. LECZNICTWA – dr n. med. Ahmad El-Essa

Dr n. med. Ahmad El-Essa jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu. Posiada specjalizację drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W roku 2005 uzyskał stopień doktora na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A Jurasza rozpoczął pracę w dniu 1 lipca 1989 roku.  Od 1 lipca 2014 roku kieruje Kliniką Medycyny Ratunkowej. Od 1 listopada 2018 roku pełnił obowiązki Dyrektora ds. Lecznictwa. 1 kwietnia Dyrektor Szpitala powołał dr. A. El-Essę na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa.

Podległe Komórki Organizacyjne

KLINIKI / ODDZIAŁY / ZAKŁADY

ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
mgr Anna Maciaszek

ZESPÓŁ SAL OPERACYJNYCH
mgr Grażyna Kociałkowska

APTEKA SZPITALNA
mgr Anna Klarkowska

PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI
dr Małgorzata Sadkowska

DZIAŁ CENTRALNEJ STERYLIZACJI I DDD
mgr Mariusz Kubiak

OŚRODEK KSZTAŁCENIA LEKARZA RODZINNEGO
dr hab. Krzysztof Buczkowski, prof. UMK

FARMAKOLOG KLINICZNY
prof. dr hab. Grzegorz Grześk

KIEROWNIK SEKCJI ANTYBIOTYKOTERAPII I KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
dr hab. Aleksander Deptuła, prof. UMK