DYREKTOR ds. LECZNICTWA dr n. med. Ahmad El-Essa

DYREKTOR ds. LECZNICTWA – dr n. med. Ahmad El-Essa

Dr n. med. Ahmad El-Essa jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu. Posiada specjalizację drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W roku 2005 uzyskał stopień doktora na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A Jurasza rozpoczął pracę w dniu 1 lipca 1989 roku.  Od 1 lipca 2014 roku kieruje Kliniką Medycyny Ratunkowej. Od 1 listopada 2018 roku pełnił obowiązki Dyrektora ds. Lecznictwa. 1 kwietnia Dyrektor Szpitala powołał dr. A. El-Essę na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa.

Podległe Komórki Organizacyjne

KLINIKI / ODDZIAŁY / ZAKŁADY

ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
mgr Anna Maciaszek

ZESPÓŁ SAL OPERACYJNYCH
mgr Grażyna Kociałkowska

APTEKA SZPITALNA
mgr Anna Klarkowska

PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI
dr Małgorzata Sadkowska

DZIAŁ CENTRALNEJ STERYLIZACJI I DDD
mgr Mariusz Kubiak

OŚRODEK KSZTAŁCENIA LEKARZA RODZINNEGO
dr hab. Krzysztof Buczkowski, prof. UMK

FARMAKOLOG KLINICZNY
prof. dr hab. Grzegorz Grześk

EPIDEMIOLOG SZPITALNY
prof. dr hab. Jacek J. Klawe

KIEROWNIK SEKCJI ANTYBIOTYKOTERAPII I KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
dr hab. Aleksander Deptuła, prof. UMK