Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wdrożył regulamin zgłaszania wewnętrznego przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Regulamin zgłaszania wewnętrznego przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy