Słowo wstępu

Dotychczas jeśli mówiono o zagadnieniach etycznego postępowania w biznesie zwykło się to odnosić do wielkich korporacji. Tymczasem zagrożenia i negatywne konsekwencje naruszenia zasad etycznych mają charakter uniwersalny i dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych, w tym również naszego Szpitala. W dzisiejszych czasach, w podmiocie działalności leczniczej, trudno jest mówić o jakości udzielanych świadczeń bez konsekwentnego wdrożenia we wszystkich kluczowych dziedzinach wysokich standardów etycznych. Są one uzupełnieniem zmian jakościowych w zakresie udzielanych świadczeń, stanowiąc niejako moralny kręgosłup Szpitala. Zadaniem Kodeksu Etyki jest zaprezentowanie personelowi szpitala zbioru norm i zachowań, które z punktu widzenia celów jakie szpital ma do zrealizowania, są pożądane oraz przedstawienia katalogu zachowań nagannych i nieakceptowanych, za które pracownik może ponieść konsekwencje. Ponadto wprowadzenie w Szpitalu Kodeksu Etyki jest spełnieniem jednego z wymagań określonych w standardach kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych wydanych przez Ministra Finansów. Obowiązek wprowadzenia w jednostkach sektora finansów publicznych systemu kontroli zarządczej określony został w ustawie z dnia 27 lipca 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

KODEKS ETYKI SZPITALA