KONKURS OFERT NHR.2021.120.94

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii  przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.94
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.94
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.94

KONKURS OFERT NHR.2021.120.93

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.93
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.93
Unieważnienie konkursu NHR.2021.120.93

KONKURS OFERT NHR.2021.120.92

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii  przez lekarza w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.92
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.92
Unieważnienie konkursu NHR.2021.120.92

KONKURS OFERT NHR.2021.120.91

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii oraz diabetologii przez lekarza w ramach Kliniki Endokrynologii i Diabetologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.91
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.91
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.91

KONKURS OFERT NHR.2021.120.90

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Ogłoszenie NHR.2021.120.90
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.90
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.90

KONKURS OFERT NHR.2021.120.89

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Ogłoszenie NHR.2021.120.89
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.89
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.89

KONKURS OFERT NHR.2021.120.88

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii przez lekarzy w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Rehabilitacji.

Ogłoszenie NHR.2021.120.88
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.88
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.88

KONKURS OFERT NHR.2021.120.87

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii przez lekarza w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.87
Szczegółowe warunki konkursu NHR.2021.120.87
Unieważnienie konkursu NHR.2021.120.87

KONKURS OFERT NHR.2021.120.86

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.86
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.86
Modyfikacja KO NHR.2021.120.86
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.86

KONKURS OFERT NHR.2021.120.85

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.85
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.85
Modyfikacja KO NHR.2021.120.85
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.85

KONKURS OFERT NHR.2021.120.84

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.84
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.84
Modyfikacja NHR.2021.120.84
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.84

KONKURS OFERT NHR.2021.120.83

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.83
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.83
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.83

KONKURS OFERT NHR.2021.120.82

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarzy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.82
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.82
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.82

KONKURS OFERT NHR.2021.120.81

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatora transplantacyjnego w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatora transplantacyjnego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.81
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.81
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.81

KONKURS OFERT NHR.2021.120.80

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii przez lekarza w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Ogłoszenie nr NHR 2021.120.80
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.80
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2021.120.80

KONKURS OFERT NHR.2021.120.79

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.79
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.79
Unieważnienie konkursu NHR.2021.120.79

KONKURS OFERT NHR.2021.120.78

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.78
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.78
Unieważnienie konkursu NHR.2021.120.78

KONKURS OFERT NHR.2021.120.77

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.77
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.77
Unieważnienie konkursu NHR.2021.120.77

KONKURS OFERT NHR.2021.120.76

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.76
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.76
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2021.120.76.

KONKURS OFERT NHR.2021.120.75

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Chorób Oczu.

Ogłoszenie NHR.2021.120.75
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.75
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.75

KONKURS OFERT NHR.2021.120.74

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

ZAKRES 3 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.74
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.74
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.74

KONKURS OFERT NHR.2021.120.73

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie konsultacji internistycznych przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.73
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.73
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.73

KONKURS OFERT NHR.2021.120.72

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii Gastroenterologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.

Ogłoszenie NHR.2021.120.72
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.72
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.72

KONKURS OFERT NHR.2021.120.71

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.71
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.71
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.71

KONKURS OFERT NHR.2021.120.70

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.70
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.70
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.70

KONKURS OFERT NHR.2021.120.69

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza w ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Dermatologii, Chorób przenoszonych Drogą Płciową.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.69
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.69
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.69

KONKURS OFERT NHR.2021.120.68

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.68
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.68
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.68

KONKURS OFERT NHR.2021.120.67

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurochirurgii przez lekarzy w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.67
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.67
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.67

KONKURS OFERT NHR.2021.120.66

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Ogłoszenie NHR.2021.120.66
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.66
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.66

KONKURS OFERT NHR.2021.120.65

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 2 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii

Ogłoszenie NHR.2021.120.65
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.65
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.65

KONKURS OFERT NHR.2021.120.64

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii i gastroenterologii przez lekarza specjalistę w ramach Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.64
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.64
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.64

KONKURS OFERT NHR.2021.120.63

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii Gastroenterologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.

Ogłoszenie NHR.2021.120.63
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.63
Unieważnienie KO NHR.2021.120.63

KONKURS OFERT NHR.2021.120.62

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii przez lekarza w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Ogłoszenie NHR.2021.120.62
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.62
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.62

KONKURS OFERT NHR.2021.120.61

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurochirurgii przez lekarzy w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.61
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.61
Unieważnienie KO NHR.2021.120.61

KONKURS OFERT NHR.2021.120.60

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.60
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.60

KONKURS OFERT NHR.2021.120.59

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach Kliniki Geriatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.59
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.59
Unieważnienie KO NHR.2021.120.59

KONKURS OFERT NHR.2021.120.58

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.58
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.58
Unieważnienie konkursu NHR.2021.120.58

KONKURS OFERT NHR.2021.120.57

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurochirurgii przez lekarzy w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu transplantologii przez lekarzy specjalistów w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.57
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.57
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.57

KONKURS OFERT NHR.2021.120.56

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.

Ogłoszenie NHR.2021.120.56
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.56
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.56

KONKURS OFERT NHR.2021.120.55

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii przez lekarza w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.55
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.55
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.55

KONKURS OFERT NHR.2021.120.54

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii Gastroenterologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.

Ogłoszenie NHR.2021.120.54
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.54
Modyfikacja KO NHR.2021.120.54
Modyfikacja KO NHR.2021.120.54
Unieważnienie KO NHR.2021.120.54

KONKURS OFERT NHR.2021.120.53

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lekarza specjalistę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.53
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.53
Modyfikacja KO NHR.2021.120.53
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.53

KONKURS OFERT NHR.2021.120.52

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lekarzy specjalistów w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.52
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.52
Modyfikacja KO NHR.2021.120.52
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.52

KONKURS OFERT NHR.2021.120.51

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.51
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.51
Unieważnienie konkursu NHR.2021.120.51

KONKURS OFERT NHR.2021.120.50

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii i gastroenterologii przez lekarzy specjalistów w ramach Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.50
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.50
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.50

KONKURS OFERT NHR.2021.120.49

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.49
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.49
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.49

KONKURS OFERT NHR.2021.120.48

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transfuzjologii klinicznej przez lekarza specjalistę w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.

Ogłoszenie NHR.2021.120.48
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.48
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.48

KONKURS OFERT NHR.2021.120.47

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii oraz gastroenterologii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.47
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.47
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.47

KONKURS OFERT NHR.2021.120.46

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Ogłoszenie NHR.2021.120.46
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.46
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.46

KONKURS OFERT NHR.2021.120.45

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, alergologii i gastroenterologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.45
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.45
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2021.120.45

KONKURS OFERT NHR.2021.120.44

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii przez lekarza w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach Kliniki Geriatrii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę zajęciowego w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.44
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.44
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2021.120.44

KONKURS OFERT NHR.2021.120.43

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.43
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.43
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.43

KONKURS OFERT NHR.2021.120.42

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Dermatologii, Chorób przenoszonych Drogą Płciową.

Ogłoszenie NHR.2021.120.42
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.42
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.42

KONKURS OFERT NHR.2021.120.41

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii i nefrologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Chirurgii Plastycznej , Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii klatki piersiowej przez lekarza specjalistę w  komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Rehabilitacji.

Ogłoszenie NHR.2021.120.41
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.41
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.41

KONKURS OFERT NHR.2021.120.40

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nefrologii i hipertensjologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Ogłoszenie NHR.2021.120.40
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.40
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.40

KONKURS OFERT NHR.2021.120.39

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Rehabilitacji.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.39
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.39
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.39

KONKURS OFERT NHR.2021.120.38

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES1udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES2udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutów zajęciowych w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES3udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES4udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.38
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.38
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.38

KONKURS OFERT NHR.2021.120.37

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES1udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarzy specjalistów w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.37
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.37
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.37

KONKURS OFERT NHR.2021.120.36

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.36
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.36
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.36

KONKURS OFERT NHR.2021.120.35

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszenie NHR.2021.120.35
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.35
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.35

KONKURS OFERT NHR.2021.120.34

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES1udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarzy specjalistów w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES2udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w Klinice Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.34
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.34
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.34

KONKURS OFERT NHR.2021.120.33

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.33
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.33
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.33

KONKURS OFERT NHR.2021.120.32

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.32
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.32
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.32

KONKURS OFERT NHR.2021.120.31

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii i gastroenterologii przez lekarza w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki przez lekarza specjalistę w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach Kliniki Kardiochirurgii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.31
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.31
Modyfikacja KO NHR.2021.120.31
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.31

KONKURS OFERT NHR.2021.120.30

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.30
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.30
Rozstrzygnięcie NHR.2021.120.30

KONKURS OFERT NHR.2021.120.29

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.29
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.29
Rozstrzygnięcie NHR.2021.120.29

KONKURS OFERT NHR.2021.120.28

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.28
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.28
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.28

KONKURS OFERT NHR.2021.120.27

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutów zajęciowych w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.27
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.27
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.27

KONKURS OFERT NHR.2021.120.26

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.26
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.26
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.26

KONKURS OFERT NHR.2021.120.25

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.25
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.25
Unieważnienie zakresu nr 2 NHR.2021.120.25
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.25

KONKURS OFERT NHR.2021.120.24

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.24
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.24
Unieważnienie konkursu ofert NHR.2021.120.24

KONKURS OFERT NHR.2021.120.23

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.23
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.23
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.23

KONKURS OFERT NHR.2021.120.22

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.22
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.22
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.22

KONKURS OFERT NHR.2021.120.21

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.21
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.21
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.21

KONKURS OFERT NHR.2021.120.20

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie geriatrii i chorób wewnętrznych w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Rehabilitacji.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Neurologii.
ZAKRES 12 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 13 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia.
ZAKRES 14 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.

Ogłoszenie NHR.2021.120.20
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.20
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.20

KONKURS OFERT NHR.2021.120.19

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza/położną w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Rehabilitacji.

Ogłoszenie NHR.2021.120.19
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.19
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.19

KONKURS OFERT NHR.2021.120.18

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.18
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.18
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.18

KONKURS OFERT NHR.2021.120.17

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie neurochirurgii w ramach Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.17
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.17
Rozstrzygnięcie NHR.2021.120.17

KONKURS OFERT NHR.2021.120.16

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie neurochirurgii w ramach Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutów zajęciowych w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.16
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.16
Unieważnienie konkursu NHR.2021.120.16.docx
Rozstrzygnięcie NHR.2021.120.16

KONKURS OFERT NHR.2021.120.15

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.15
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.15
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.15

KONKURS OFERT NHR.2021.120.14

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.14
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.14
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.14

KONKURS OFERT NHR.2021.120.13

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.13
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.13
Modyfikacja KO NHR.2021.120.13
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.13

KONKURS OFERT NHR.2021.120.12

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny paliatywnej oraz chorób wewnętrznych w ramach Zakładu Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radioterapii onkologicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekunów medycznych w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Neurologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.12
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.12
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.12

KONKURS OFERT NHR.2021.120.11

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.11
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.11
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.11

KONKURS OFERT NHR.2021.120.10

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1  – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Ogłoszenie NHR.2021.120.10
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.10
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.10

KONKURS OFERT NHR.2021.120.9

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.9
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.9
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.9

KONKURS OFERT NHR.2021.120.8

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej przez lekarza specjalistę w Klinice Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.8
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.8
Unieważnienie konkursu NHR.2021.120.8

KONKURS OFERT NHR.2021.120.7

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 2 –udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 –udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 –udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 5 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 6 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 7 –udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 8 –udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Rehabilitacji.
ZAKRES 9 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 10 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 11 –udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES12-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej w Klinice Endokrynologii i Diabetologii, w ramach Zakładu Medycyny Paliatywnej oraz w Zespole Poradni Specjalistycznych –Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego -Zespół Żywieniowy.

Ogłoszenie NHR.2021.120.7
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.7
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.7

KONKURS OFERT NHR.2021.120.6

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.6
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.6
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.6

KONKURS OFERT NHR.2021.120.5

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii okuloplastycznej przez lekarza w Klinice Chorób Oczu.

Ogłoszenie NHR.2021.120.5
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.5
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.5

KONKURS OFERT NHR.2021.120.4

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w Klinice Rehabilitacji.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.4
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.4
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.4

KONKURS OFERT NHR.2021.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Geriatrii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.3
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.3
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.3

KONKURS OFERT NHR.2021.120.2

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2021.120.2
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.2
Unieważnienie konkursu NHR.2021.120.2

KONKURS OFERT NHR.2021.120.1

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii okuloplastycznej przez lekarza w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 4 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo –Leczniczym.
ZAKRES 5 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo –Leczniczym.
ZAKRES 6-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 7-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Ogłoszenie NHR.2021.120.1
Szczegółowe warunki NHR.2021.120.1
Rozstrzygnięcie KO NHR.2021.120.1

2021

KONKURS OFERT NHR.2020.120.71

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.71
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.71
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.71

KONKURS OFERT NHR.2020.120.70

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.70
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.70
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.70

KONKURS OFERT NHR.2020.120.69

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.69
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.69
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.69

KONKURS OFERT NHR.2020.120.68

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.68
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.68
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.68

KONKURS OFERT NHR.2020.120.67

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiochirurgii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.67
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.67
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.67

KONKURS OFERT NHR.2020.120.66

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Zakres 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę – perfuzjonistę w ramach Kliniki Kardiochirurgii

Ogłoszenie NHR.2020.120.66
Szczegółowe warunki NHR 2020.120.66
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.66

KONKURS OFERT NHR.2020.120.65

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.65
Szczegółowe warunki NHR 2020.120.65
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.65

KONKURS OFERT NHR.2020.120.64

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.64
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.64
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.64

KONKURS OFERT NHR.2020.120.63

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń ambulatoryjnych z zakresu okulistyki przez lekarza w ramach Kliniki Chorób Oczu w Poradni Okulistycznej.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.63
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.63
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.63

KONKURS OFERT NHR.2020.120.62

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii i alergologii przez lekarza w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.62
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.62
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.62

KONKURS OFERT NHR.2020.120.61

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo –Leczniczym.
ZAKRES2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez neurologopedę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii oraz w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinie Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Ogłoszenie NHR.2020.120.61
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.61
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.61

KONKURS OFERT NHR.2020.120.60

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.60
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.60
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.60

KONKURS OFERT NHR.2020.120.59

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii dziecięcej w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszenie NHR.2020.120.59
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.59
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.59

KONKURS OFERT NHR.2020.120.58

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej

Ogłoszenie NHR.2020.120.58
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.58
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.58

KONKURS OFERT NHR.2020.120.57

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinie Neurologii–Centrum Udarów Mózgu.

Ogłoszenie NHR.2020.120.57
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.57
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.57

KONKURS OFERT NHR.2020.120.56

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Rehabilitacji.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.56
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.56

Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.56

KONKURS OFERT NHR.2020.120.55

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w Zespole Sal Operacyjnych.

Ogłoszenie NHR.2020.120.55.docx
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.55
Modyfikacja KO NHR.2020.120.55
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.55

KONKURS OFERT NHR.2020.120.54

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie rehabilitacji medycznej w ramach Kliniki Rehabilitacji.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.54
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.54
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.54

KONKURS OFERT NHR.2020.120.53

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.53
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.53
Modyfikacja szczegółowych warunków NHR.2020.120.53
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.53

KONKURS OFERT NHR.2020.120.52

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Ogłoszenie NHR.2020.120.52
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.52
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.52

KONKURS OFERT NHR.2020.120.51

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.

ZAKRES2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych –Poradnia Medycyny Pracy

Ogłoszenie NHR.2020.120.51
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.51
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.51

KONKURS OFERT NHR.2020.120.50

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.50
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.50
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.50

KONKURS OFERT NHR.2020.120.49

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiochirurgii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Rehabilitacji.

Ogłoszenie NHR.2020.120.49
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.49.docx
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.49

KONKURS OFERT NHR.2020.120.48

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.48
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.48
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.48

KONKURS OFERT NHR.2020.120.47

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.47
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.47
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.47

KONKURS OFERT NHR.2020.120.46

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Ogłoszenie NHR.2020.120.46
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.46
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.46

KONKURS OFERT NHR.2020.120.45

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca przez lekarza w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES2–udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii

Ogłoszenie NHR.2020.120.45
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.45
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.45

KONKURS OFERT NHR.2020.120.44

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.44
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.44
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.44

KONKURS OFERT NHR.2020.120.43

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.43
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.43
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.43

KONKURS OFERT NHR.2020.120.42

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych

Ogłoszenie NHR.2020.120.42
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.42
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.42

KONKURS OFERT NHR.2020.120.41

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę zajęciowego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Ogłoszenie NHR.2020.120.41
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.41
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.41

KONKURS OFERT NHR.2020.120.40

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.40
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.40
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.40

KONKURS OFERT NHR.2020.120.39

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 5-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w Klinice Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.39
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.39
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.39

KONKURS OFERT NHR.2020.120.38

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej oraz w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszenie NHR.2020.120.38
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.38
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.38

KONKURS OFERT NHR.2020.120.37

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 2–udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 3 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie epidemiologii we wszystkich jednostkach Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie NHR.2020.120.37
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.37
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.37

KONKURS OFERT NHR.2020.120.36

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.36
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.36
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.36

KONKURS OFERT NHR.2020.120.35

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarzy specjalistów w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.35
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.35
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.35.

KONKURS OFERT NHR.2020.120.34

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii oraz Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.

Ogłoszenie NHR.2020.120.34
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.34
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.34

KONKURS OFERT NHR.2020.120.33

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.33
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.33
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.33

KONKURS OFERT NHR.2020.120.32

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Kardiochirurgii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.32
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.32
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.32

KONKURS OFERT NHR.2020.120.31

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.31
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.31
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.31

KONKURS OFERT NHR.2020.120.30

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i transplantologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.30
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.30
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.30

KONKURS OFERT NHR.2020.120.29

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 5-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 6-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 7-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Ogłoszenie NHR.2020.120.29
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.29
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.29

KONKURS OFERT NHR.2020.120.28

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.28
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.28
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.28

KONKURS OFERT NHR.2020.120.27

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.27
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.27
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.27

KONKURS OFERT NHR.2020.120.26

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Kardiochirurgii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.26
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.26
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.26

KONKURS OFERT NHR.2020.120.25

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę z zakresu kardiologii dziecięcej w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie NHR.2020.120.25
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.25
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.25

KONKURS OFERT NHR.2020.120.24

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.24
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.24
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2020.120.24

KONKURS OFERT NHR.2020.120.23

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistóww ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 5 –udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.23
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.23
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.23

KONKURS OFERT NHR.2020.120.22

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.22
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.22
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.22

KONKURS OFERT NHR.2020.120.21

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.21
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.21
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.21

KONKURS OFERT NHR.2020.120.20

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii

Ogłoszenie NHR.2020.120.20
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.20
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.20

KONKURS OFERT NHR.2020.120.19

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.19
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.19
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.19

KONKURS OFERT NHR.2020.120.18

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Zakres 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza w Klinice Kardiologii
Zakres 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Rehabilitacji

Ogłoszenie NHR.2020.120.18
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.18
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.18

KONKURS OFERT NHR.2020.120.17

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii

Ogłoszenie NHR.2020.120.17
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.17
Uniważnienie konkursu NHR.2020.120.17

KONKURS OFERT NHR.2020.120.16

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych w Szpitalu
ZAKRES 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych w Szpitalu

Ogłoszenie NHR.2020.120.16
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.16
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.16

KONKURS OFERT NHR.2020.120.15

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.15
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.15
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.15

KONKURS OFERT NHR.2020.120.14

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej przez lekarza specjalistę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.14
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.14.docx
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.14

KONKURS OFERT NHR.2020.120.13

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii przez lekarza specjalistę w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
Ogłoszenie NHR.2020.120.13
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.13
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.13

KONKURS OFERT NHR.2020.120.12

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii i transplantologii przez lekarza specjalistę w Klinice Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Neurologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.12
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.12
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.12

KONKURS OFERT NHR.2020.120.11

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Zakres nr 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.11
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.11
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.11

KONKURS OFERT NHR.2020.120.10

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.10
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.10
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.10

KONKURS OFERT NHR.2020.120.9

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.9
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.9
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.9

KONKURS OFERT NHR.2020.120.8

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza specjalistę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki przez lekarzy specjalistów w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Klinik Psychiatrii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.8
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.8
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2020.120.8

KONKURS OFERT NHR.2020.120.7

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę
w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej przez lekarza specjalistę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej przez lekarzy specjalistów w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych – Poradnia Genetyczna.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.7
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.7
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2020.120.7

KONKURS OFERT NHR.2020.120.6

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii przez lekarza specjalistę w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarza specjalistę w Klinice Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii i transplantologii przez lekarza specjalistę w Klinice Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii przez lekarza specjalistę w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii przez lekarza specjalistę w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Ogłoszenie NHR.2020.120.6
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.6
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2020.120.6

KONKURS OFERT NHR.2020.120.5

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza specjalistę w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.5
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.5
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.5

KONKURS OFERT NHR.2020.120.4

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.4
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.4
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.4

KONKURS OFERT NHR.2020.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Chirurgii Wątroby, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 3  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 4  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych – Poradnia Genetyczna.

Ogłoszenie NHR.2020.120.3
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.3
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Chirurgii Wątroby, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 3  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 4  –  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych – Poradnia Genetyczna.

Ogłoszenie NHR.2020.120.3
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.3

KONKURS OFERT NHR.2020.120.2

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarzy specjalistów w Klinice Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.2
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.2
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.2

KONKURS OFERT NHR.2020.120.1

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny paliatywnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Geriatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarzy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarzy w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.1
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.1
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.1