Nowoczesna sala operacyjna

Sale Operacyjne

Sala z kliniki rehabilitacji

Klinika Rehabilitacji

Urządzenie - tomograf

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej