DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI mgr inż. Magdalena Marciniak

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI – mgr inż. Magdalena Marciniak

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie w zakresie ochrony środowiska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych przedsiębiorstw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją karierę zawodową rozpoczęła od realizacji projektów w zakresie inżynierii środowiska. W kolejnych latach pracowała w Toruńskich Wodociągach na stanowisku Kierownika Realizacji Projektów, gdzie odpowiadał m.in. za realizację procedur instytucji kontrolujących i zarządzających projektów finansowany z UE. Nadzorowała także wykonania kontraktów. Od 2008 roku Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów w EMC Group Polska SA, gdzie nadzorowała prawidłową realizację kontraktów na wykonywanie usług nadzoru i zarządzała realizacją kontraktów zlecanych firmie. W latach 2009 -2010 objęła stanowisko Prezesa Zarządu Biura Projektowego Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy. Od 1 marca 2014 r. objęła stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji.

Podległe Komórki Organizacyjne

DZIAŁ UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY
mgr inż. Tomasz Grochowski

DZIAŁ APARATURY MEDYCZNEJ
mgr inż. Wojciech Giłka

DZIAŁ INFORMATYKI
mgr Maciej Pieczka

DZIAŁ ŻYWIENIA
mgr inż. Urszula Wojtynkiewicz-Zawisza

SEKCJA ds. KONTROLI JAKOŚCI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH
Izabela Zech

SEKCJA POZYSKIWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
mgr Adam Szumski

SEKCJA REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
inż. Emilia Dermont-Należyta