KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
Kierownik – mgr Arletta Juszkow
tel. 52/ 585 4353

DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Kierownik – dr n. o zdr. Maciej Jaskulski
tel. 52/585 4158

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Główny Księgowy – mgr Ewa Skonieczna
tel. 52/ 585 4505

DZIAŁ SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH
Kierownik – mgr Violetta Jurak
tel. 52/ 585 4406

SAMODZIELNA SEKCJA KONTROLINGU FINANSOWEGO
Kierownik – mgr Dorota Kurdelska
tel. 52/ 585 44 88

DZIAŁ APARATURY MEDYCZNEJ
Kierownik – mgr inż. Wojciech Giłka
tel. 52/ 585 4120

DZIAŁ UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY
Kierownik – Tomasz Grochowski
tel. 52/ 585 4149

DZIAŁ ŻYWIENIA
Kierownik – mgr inż. Urszula Wojtynkiewicz-Zawisza
tel. 52/ 585 4110

 

 

DZIAŁ BHP
Kierownik – mgr Zbigniew Job
tel. 52/ 585 4189

INSPEKTOR ds. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Dariusz Konsorski
tel. 52/585 7140

DZIAŁ CENTRALNEJ STERYLIZACJI I DDD
Kierownik – mgr Mariusz Kubiak
tel. 52/ 585 4690

DZIAŁ INFORMATYKI
Kierownik – mgr Maciej Pieczka
tel. 52/585 4169

DZIAŁ LOGISTYKI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik – mgr Małgorzata Ptasznik-Rudnicka
tel. 52/585 4114

SEKCJA WYNAGRODZEŃ
Kierownik – mgr Hanna Łaniecka
tel. 52/ 585 4516

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
mgr Tomasz Urban
tel. 52/ 585 4157

SEKCJA ds. KONTROLI JAKOŚCI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH
Kierownik – Izabela Zech
tel. 52/ 585 7333

SEKCJA POZYSKIWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Kierownik – mgr Adam Szumski
tel. 52/ 585 4100

SEKCJA REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Kierownik – inż. Emilia Dermont-Należyta
tel. 52/585 7654

 

 

PEŁNOMOCNICY DYREKTORA

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. JAKOŚCI
dr Teresa Branicka-Bonusiak

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA
mgr Anna Smolińska

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. BADAŃ KLINICZNYCH
dr Magdalena Woźniak

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
mgr Arkadiusz Matczyński

FARMAKOLOG KLINICZNY
prof. dr hab. Grzegorz Grześk

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Joanna Jasińska