Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na stanie Szpitala Uniwersyteckiego  nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zgodnie z załącznikiem nr 1. Oferent z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej: www.jurasza.umk.pl lub w Dziale Aparatury Medycznej.

Upoważnionymi do udzielania informacji są: Kierownik Działu Aparatury Medycznej mgr inż. Wojciech Giłka (tel. 52 585 4120), Specjalista Działu Aparatury Medycznej mgr Iwona Losik (tel. 52 585 4118).

OGŁOSZENIE (.zip)

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fryzjerskiej, znajdujących się w budynku „E” w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy z koncepcją zagospodarowania pomieszczeń i wizualizacją pomieszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się pod linkiem OGŁOSZENIE.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej
i handlowej, znajdujących się w budynku „G” w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 Umowa najmu
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Załącznik nr 3 lista wyposażenia 
Załącznik nr 4 Plan pomieszczeń

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na stanie Szpitala Uniwersyteckiego  nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy:

Ogłoszenie
Sprzęt i aparatura medyczna na sprzedaż załącznik nr 1
Formularz oferty do sprzedaży 20200121-1
Projekt_umowy sprzedaży 20200121

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczenia znajdującego się przy wejściu na poziomie -1 budynku E z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fryzjerskiej lub innej działalności handlowej i/lub handlowo-usługowej ściśle związanej z usługą fryzjersko-kosmetyczną w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy  z koncepcją zagospodarowania pomieszczenia.

Łączna powierzchnia najmu wynosi  21,00 m2.
Okres najmu: czas nieokreślony
Przewiduje się, że lokal  obsługiwać będzie Pacjentów a także pracowników Szpitala, studentów, osoby biorące udział w szkoleniach  i  spotkaniach organizowanych w budynkach szpitalnych oraz osoby odwiedzające chorych.
Oferty wraz z formularzami pobranymi ze strony www.jurasza.umk.pl oraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać  pocztą, lub doręczyć do kancelarii Szpitala w zaklejonych kopertach z napisem:

„Oferta na wynajem pomieszczenia na poziomie-1 budynku E  na prowadzenie działalności usług fryzjerskich,  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”.

na adres:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
ul. M. Skłodowskiej Curie 9
85-094 Bydgoszcz
w  terminie do dnia:  8 lutego 2019 r  do godz. 10:00.

Zaproszenie_do_złożenia_oferty
Regulamin konkursu ofert – aktualny
Regulamin_konkursu_ofert – nieaktualny
Załącznik nr 1 – wzór umowy
Załącznik nr 2 – wzór oferty
Zasady_środowiskowe_dla_firm

Rozstrzygnięcie

SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OPEL CORSA

Szpital Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Corsa 1,2 rok produkcji 2011. 

Minimalna wartość sprzedawanego samochodu wynosi 20.000,00 zł. brutto.  Oferent z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych. Samochód udostępniony jest do oględzin na parkingu Szpitala. Upoważnionym do udzielania informacji jest pracownik Działu Logistyki i Zamówień Publicznych – Adam Łassa (tel. 52 585 43 52)

Kryterium oceny będzie zaoferowana przez Kupującego należność brutto za pozyskany samochód. Oferty należy składać w kancelarii Szpitala do dnia 22.01.2018 r. do godz. 12:00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem, nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na sprzedaż samochodu Opel Corsa”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2018 o godz. 13:00 w siedzibie Sprzedającego. O wynikach konkursu wszyscy biorący w nim udział powiadomieni zostaną na piśmie w ciągu 7 dni po otwarciu ofert. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy zaprasza do PONOWNEGO złożenia oferty na wynajem pomieszczeń znajdujących się przy wejściu do Zespołu Poradni Specjalistycznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności apteki lub innej działalności handlowej i/lub handlowo-usługowej ściśle związanej ze zdrowiem i medycyną, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (dotychczas apteka ogólnodostępna) z koncepcją zagospodarowania pomieszczeń i wizualizacją pomieszczeń wraz z uwzględnieniem zniżki dla osób i podmiotów zatrudnianych przez Organizatora Konkursu ofert.

Łączna powierzchnia najmu wynosi  127,08 m2.

Okres najmu wynosi  5 lat (60 miesiecy ) tj. od dnia 02.11.2016 r  do dnia 31.10.2021 r

Przewiduje się, że lokal  obsługiwać będzie Pacjentów a także pracowników Szpitala, studentów, osoby biorące udział w szkoleniach  i  spotkaniach organizowanych w budynkach szpitalnych oraz osoby odwiedzające chorych.

Oferty wraz z formularzami pobranymi ze strony www.jurasza.umk.pl oraz z wymaganymi załąznikami należy przesłać  pocztą, lub doręczyć do kancelarii Szpitala w zaklejonych kopertach z napisem:

„Oferta na wynajem pomieszczeń znajdujących się przy wejściu do Zespołu Poradni Specjalistycznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności apteki lub innej działalności handlowej i/lub handlowo-usługowej ściśle związanej ze zdrowiem i medycyną, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”.

na adres:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
ul. M. Skłodowskiej Curie 9
85-094 Bydgoszcz

w  terminie do dnia:  14 października 2016 r  do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje dot. Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu, opublikowanym na stronie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza: www.jurasza.umk.pl w dziale „OGŁOSZENIA”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1 – UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTY

ROZSTRZYGNIĘCIE

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń znajdujących się przy wejściu do Zespołu Poradni Specjalistycznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności apteki lub innej działalnośc handlowej i/lub handlowo-usługowej ściśle związanej ze zdrowiem i medycyną, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (dotychczas apteka ogólnodostępna) z koncepcją zagospodarowania pomieszczeń i wizualizacją pomieszczeń wraz z uwzględnieniem zniżki dla osób i podmiotów zatrudnianych przez Organizatora Konkursu ofert.

Łączna powierzchnia najmu wynosi  127,08 m2.

Okres najmu wynosi  5 lat (60 miesiecy ) tj. od dnia 02.11.2016 r  do dnia 31.10.2021 r

Przewiduje się, że lokal  obsługiwać będzie Pacjentów a także pracowników Szpitala, studentów, osoby biorące udział w szkoleniach  i  spotkaniach organizowanych w budynkach szpitalnych oraz osoby odwiedzające chorych.

Oferty wraz z formularzami pobranymi ze strony www.jurasza.umk.pl oraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać  pocztą, lub doręczyć do kancelarii Szpitala w zaklejonych kopertach z napisem:

„Oferta na wynajem pomieszczeń znajdujących się przy wejściu do Zespołu Poradni Specjalistycznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności apteki lub innej działalności handlowej i/lub handlowo-usługowej ściśle związanej ze zdrowiem i medycyną, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”.

na adres:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
ul. M. Skłodowskiej Curie 9
85-094 Bydgoszcz

w  terminie do dnia:  7 października 2016 r  do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje dot. Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu, opublikowanym na stronie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza: www.jurasza.umk.pl w dziale „OGŁOSZENIA”.

OGŁOSZENIE
REGULAMIN KONKURSU
Załącznik nr 1 – wzór umowy
Załącznik nr 2 – formularz oferty

INFORMACJA O BRAKU WPŁYNIĘCIA OFERT

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na zainstalowanie i eksploatację systemu telewizji szpitalnej przeznaczonego do odbioru programów telewizji cyfrowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Oferty wraz z formularzami pobranymi ze strony www.jurasza.umk.pl wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na zainstalowanie i eksploatację systemu telewizji szpitalnej przeznaczonego do odbioru programów telewizji cyfrowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy” na adres:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza

M. Skłodowskiej – Curie 9

85-094 Bydgoszcz

lub złożyć w Kancelarii Szpitala

w  terminie do dnia: 26 września 2016 r. do godz. 10:00.

Otwarcie nastąpi w dniu 26.09.2016 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1  im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy  przy ul. Skłodowskiej-Curie 9 (kod pocztowy 85-094) – Organizatora konkursu.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu ofert na zainstalowanie i eksploatację systemu telewizji szpitalnej przeznaczonego do odbioru programów telewizji cyfrowej  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, opublikowanym na stronie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza: www.jurasza.umk.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 wzór umowy

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Regulamin konkursu

ROZSTRZYGNIĘCIE

Konkurs Ofert na sprzedaż aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z załącznikiem nr 1

Minimalna wartość danego sprzętu określona jest w załączniku nr 1. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pozycje oddzielnie.

Dnia 08.06.2016 r. o godz. 11.00 odbędzie się wizja lokalna w siedzibie Sprzedającego (Dział Aparatury Medycznej), w trakcie której będzie można obejrzeć przedmioty sprzedaży.

Oferent z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej: www.jurasza.umk.pl lub w Dziale Aparatury Medycznej.

Upoważnionym do udzielania informacji jest: Kierownik Działu Aparatury Medycznej – mgr inż. Wojciech Giłka (tel. 525854118)

Kryterium oceny będzie zaoferowana przez Kupującego należność (brutto) za pozyskaną aparaturę.

 

Oferty należy składać w kancelarii na formularzach ofertowych udostępnionych przez Sprzedającego do dnia 10.06.2016 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem:

Konkurs ofert na sprzedaż aparatury i sprzętu medycznego
Ogłoszenie sprzedaż 2016
Formularz ofertowy 2016
Załącznik nr 1 2016