Szukaj

Zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• prowadzenie procesu leczniczego u chorych w stanie krytycznie ciężkim w przebiegu niewydolności wielonarządowej.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
• leczenie wymagające stałego monitorowania czynności życiowych oraz wsparcia oddechowego i krążenia w stanach zagrożenia życia np: w chorobach układu krążenia (diagnostyka wrodzonych wad serca), ostra niewydolność oddechowa (zapalenie płuc, zespół MAS, drenaż odmy opłucnowej, zespół zaburzeń oddychania u wcześniaków i noworodków), ostra niewydolność nerek (prowadzenie dializy otrzewnowej), skrajnie niska urodzeniowa masa ciała tj: poniżej 1000 g.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii
• przygotowanie i znieczulanie pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych oraz intensywna terapia pooperacyjna i w stanach zagrożenia życia w tej grupie chorych
• prowadzenie okołooperacyjne obejmuje chorych, u których wykonywane są następujące procedury chirurgiczne: leczenie choroby wieńcowej, operacje nabytych wad zastawek serca, chirurgiczne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia, chirurgiczne leczenia tętniaków aorty wstępującej i łuku aorty, wady wrodzone serca u dorosłych.

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Chirurgii Noworodka
• chirurgia onkologiczna w pełnym zakresie od noworodka do dzieci w wieku 18 lat
w tym chirurgiczne techniki małoinwazyjne (laparoskopowe, torakoskopowe) w diagnostyce chorób onkologicznych wieku dziecięcego,
• techniki konwencjonalne i małoinwazyjne w chirurgii wad wrodzonych u noworodka i noworodka przedwcześnie urodzonego (również z masą urodzeniową poniżej 1 kg),
• zabiegi neurochirurgiczne u dzieci w zakresie wad wrodzonych i urazów (w tym zabiegi neuroendoskopowe),
• chirurgia chorób przewodu pokarmowego, narządów jamy brzusznej, przepuklin od noworodka do dzieci w wieku 18 lat (również techniką laparoskopową),
• leczenie chirurgiczne chorób płuc i klatki piersiowej (również techniką torakoskopową),
• leczenie naczyniaków krwionośnych, limfatycznych i mieszanych oraz chorób zakrzepowych u dzieci,
• leczenie znamion olbrzymich „kąpielowych”,
• leczenie chirurgiczne jądra niezstąpionego, wodniaków jądra i powrózka nasiennego, żylaków powrózka nasiennego, protezy jąder u dzieci,
• leczenie urazów wielonarządowych zachowawcze i chirurgiczne,
• diagnostyczne badania manometryczne przewodu pokarmowego,
• zakładanie cewników długoterminowych u dzieci.

Klinika Chorób Oczu
• przeszczepy rogówek, zabiegi soczewkowe (operacje zaćmy z implantacją sztucznych soczewek), zabiegi witreoretinalne, zabiegi iniekcji doszklistowych, zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych, przeszczepy rogówek, zabiegi przeciwjaskrowe – trabekulektomie oraz wszelkie pozostałe zabiegi chirurgiczne zaopatrzenia urazów narządu wzroku,
• badania nad chorobami siatkówki, badania przedniego odcinka oka, badania nad zespołem pseudoeksfoliacji, badania nad zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem AMD, oraz badania nad jaskrą.

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
• leczenie chorób naczyń: tętnic szyjnych, tętniaki aorty brzusznej, niedokrwienie kończyn dolnych, tętniaki aorty piersiowej, rozwarstwienia aorty, zwężenia gałęzi łuku aorty, zwężenia tętnic trzewnych, choroby układu żylnego: operacyjne leczenie ciężkich postaci niewydolności żylnej,
• badania w zakresie skryningu w tętniakach aorty brzusznej, patofizjologii miażdżycy (badania nad strukturą blaszki miażdżycowej), endowskularnego leczenia tętniaków aorty brzusznej, patofizjologii przewlekłej niewydolności żylnej oraz leczenia ran, owrzodzeń żylnych goleni i stopy cukrzycowej.

Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej
• wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii jamy brzusznej, tarczycy, powłoki brzucha, w tym również zabiegi laparoskopowe i małoinwazyjne,
• Zabiegi operacyjne z zakresu onkologii, chirurgii ogólnej i chirurgii powłok brzucha, chirurgii endokrynologicznej oraz zabiegi chirurgiczne w trybie pilnym: usunięcie wyrostka robaczkowego, zaopatrzenie perforacji przewodu pokarmowego, operacje niedrożności przewodu pokarmowego, wyłonienie stomii, resekcje jelit.

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
• leczenie chirurgiczne rozszczepów wargi górnej, wyrostka zębodołowego i podniebienia,
• korekty wrodzonego opadania powieki górnej,
• rekonstrukcje niedorozwiniętych małżowin usznych,
• operacje korekcyjne wad rozwojowych kończyn górnych /tylko ręki/,
• leczenie chirurgiczne łagodnych i złośliwych nowotworów skóry,
• rekonstrukcje piersi kobiecych po operacjach onkologicznych i w Zespole Pollanda,
• korekcje chirurgiczne zniekształceń pourazowych,
• leczenie blizn przerostowych i keloidów,
• leczenie blizn pooparzeniowych/ leczenie operacyjne blizn oparzeniowych/,
• leczenie przewlekłych owrzodzeń i trudno gojących się ran.

Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
1. Pracownia Immunodermatologii
• badanie bezpośrednie immunofluorescencyjne wycinków skóry,
• oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich w klasie IgA,
• oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich w klasie IgG,
• ilościowa ocena występowania przeciwciał przeciwjądrowych (ANA / HEP-2),
• wykazanie obecności przeciwciał charakterystycznych dla Pemphigus foliaceus, Pemphigus seborrhoicus, Lupus erythematosus,
• wykazywanie obecności przeciwciał charakterystycznych dla Pemphigoid Bullosus, Pemphigus Vulgaris,

Pracownia Immunodermatologii specjalizuje się w diagnostyce chorób autoimmunologicznych: chorób tkanki łącznej, chorób pęcherzowych i celiakii. Wykonuje również wąskospecjalistyczne badania immunologiczne w diagnostyce chorób pęcherzowych (pęcherzycy paraneoplastycznej, CUS, pęcherzycy liściastej).

• określenia występowania przeciwciał przeciw endomysium klasy IgA (IgAEmA)
• określenia występowania przeciwciał przeciw endomysium klasy IgG (IgGEmA)
• ilościowa ocena występowania przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) Wykazywanie obecności przeciwciał charakterystycznych dla Pemphigoid Bullosus, Pemphigus Vulgaris
• ocena immunohistochemiczna biopsji skórnej.
• badanie immunopatologiczne wycinka skóry (IgA, IgM, IgG, , fibrynogen C3c, C1q)
• wykazanie obecności autoprzeciwciał w kierunku pęcherzycy liściastej, łojotokowej, opryszczkowatej i CUS
• przeciwciała przeciwjądrowe – jakościowy test potwierdzający (ANAProfile3)
• wykazanie obecności autoprzeciwciał w diagnostyce paraneoplastycznej (Pemphigus Paraneoplasticus )-pęcherz szczura

2. Pracownia Dermatopatologii
• ocena histopatologiczna biopsji skórnych

3. Pracownia Dermatoskopii
• diagnostyka dermatoskopowa zmian barwnikowych
• monitoring dermatoskopowych obrazów zmian barwnikowych
• diagnostyka przedoperacyjna czerniaka
• wideodermatoskopia z mappingiem

4. Pracownia Fotodermatologii
• badania nadwrażliwości na światło ultrafioletowe UVA, UVB, w tym:
– MED (minimalna dawka rumieniowa) pomiar mexametryczny
– MPD (minimalna dawka fotoprotekcji)
– próby świetlne w pokrzywce i w fotodermatozach
– testy Photopatch
– próby fotoprowokacji
– fototerapia UVB 311 i fotochemioterapia PUVA
– balneofototerapia

5. Pracownia Alergologii Dermatologicznej
• test z surowicą autologiczną w pokrzywce autoimmunologicznej
• testy naskórkowe
• testy punktowe (alergeny wziewne i pokarmowe)
• testy klockowe
• testy ekspozycyjne (lód, wysiłek, ciepło, pokarmy, aspiryna i inne)

6. Pracownia Mikologii
• badanie mikologiczne bezpośrednie
• badanie mikologiczne pełne z posiewem
• badanie mikologiczne i histopatologiczne paznokci

7. Pracownia Trichologii
• badanie włosów tzw. trichogram
• badanie histopatologiczne i immunohistopatologiczne wycinków skóry owłosionej głowy
• wideotrichogram

8. Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Farmakologii Skóry, USG skóry
• farmakologiczna ocena przenikania leków do skóry
• USG skóry

9. Pracownia Dermatochirurgii
• pobieranie wycinków do badania histopatologicznego
• pobieranie wycinków do badania immunodermatologicznego
• wycięcie zmiany ze zbliżeniem bezpośrednim brzegów
• usunięcie brodawek wirusowych
• usunięcie kłykcin kończystych okołoodbytniczych
• usunięcie paznokcia
• kriochirurgia stanów przedrakowych i nowotworowych skóry
•chirurgiczne leczenie nowotworów skóry i znamion barwnikowych
• chirurgiczne leczenie guzowatości nosa
• obrzezanie terapeutyczne
•elektrokoagulacja rozszerzonych naczyń i znamienia gwiaździstego
• likwidacja rozszerzonych naczyń na nogach metodą obliteracji
• usuwanie zmian kosmetycznych (np. brodawek łojotokowych) metodą chirurgiczną, kriochirurgii, elektrokoagulacji
• zabieg wprowadzenia leku Derm-Jetem do zmiany chorobowej (leczenie bliznowca i łuszczycy paznokci)
• peeling medyczny
• peeling odbarwiający z użyciem preparatu Cosmelan
• wypełnianie zmarszczek (fałdy nosowo-wargowe, fałdy czołowe, czoło, policzki, owal brody)
• wygładzanie zmarszczek z użyciem preparatu Botox lub Dysport
• leczenie nadmiernej potliwości (Botox lub Dysport)
• mezoterapia (wypadanie włosów)
• bezpośredni przeszczep naskórka

Klinika Endokrynologii i Diabetologii
• kompleksowa diagnostyka i leczenie otyłości, diagnostyka i leczenie schorzeń tarczycy, diagnostyka i leczenie orbitopatii tarczycowej, diagnostyka i leczenie pacjentów z guzami neuroendokrynnymi, diagnostyka schorzeń układu podwzgórzowo-przysadkowego, leczenie zaburzeń jego czynności, kwalifikacja i przygotowanie do leczenia operacyjnego, diagnostyka i leczenie schorzeń przytarczyc, nadnerczy, gonad, opieka ambulatoryjna nad pacjentkami w Poradni Ginekologiczno-Endokrynologicznej, diagnostyka i leczenie uwarunkowanego hormonalnie nadciśnienia tętniczego.

Klinika Geriatrii
• całościowa Ocena Geriatryczna,
• diagnozowanie, leczenie wielochorobowości,
• ograniczenie polifarmakoterapii oraz przeciwdziałanie zespołom jatrogennym,
• usprawnianie osób starszych.

Klinika Kardiochirurgii
• całodobowy dyżur kardiochirurgiczny dla województwa kujawsko-pomorskiego
• CABG – operacje pomostowania tętnic wieńcowych (by-passy)
• OPCAB – operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego (na bijącym sercu)
• chirurgiczne leczenie powikłań zawału mięśnia sercowego (tętniak lewej komory ostra niedomykalność mitralna, pęknięcie przegrody lub wolnej sciany serca)
• AVR – wszczepianie protez zastawki aortalnej
• MVR – wszczepianie protez zastawki mitralnej
• operacje naprawcze (plastyki) zastawek serca
• operacje złożone: AVR+MVR, AVR+MVR+CABG
• ASD typ II – zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II
• chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej
• wady nabyte zastawek serca
• chirurgiczne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia
• chirurgiczne leczenia tętniaków aorty wstępującej i łuku aorty
• wady wrodzone serca u dorosłych.

Klinika Kardiologii
• leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych oraz przezskórnego leczenia interwencyjnego wad serca,
• zabiegi zamykania: ubytków przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej serca, przecieków okołozastawkowych (u pacjentów po implantacji sztucznych zastawek, z wysokim ryzykiem operacyjnym), przetrwałego przewodu tętniczego, przetok wieńcowych, a także leczenia inwazyjnego koarktacji aorty, wad nabytych zastawki mitralnej oraz zwężenia zastawki aortalnej,
• leczenie interwencyjne ( nowatorski zabieg implantacji systemu MitraClip u chorych z ciężką niedomykalnością mitralną i istotną dysfunkcją lewej komory, zdyskwalifikowanych od zabiegów kardiochirurgicznych z powodu wysokiego ryzyka operacyjnego),
• program leczenia hipotermią pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia w przebiegu zawału serca.

Klinika Medycyny Ratunkowej
• świadczenia w zakresie wstępnej diagnostyki i terapii pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez względu na etiologie,
• urazy wielonarządowe w ramach Centrum Urazowego.

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
• diagnostyka i leczenie chorych, których zaawansowanie choroby wymaga pobytu w szpitalu, leczenie nerkozastępcze, u chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem nerek: hemodializa i dializa otrzewnowa, kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki.
• diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego.

Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej
• zabiegi kręgosłupa – odcinki: szyjny, lędźwiowy, piersiowy, a także operacje guzów pierwotnych mózgu, guzów przerzutowych mózgu, guzów przysadki mózgowej, leczenie chorób naczyniowych: naczyniaków tętniczo-żylnych, tętniaków naczyń mózgowych w tym embolizacje tętniaków i naczyniaków oraz wodogłowie – implantacje zastawek komorowo-otrzewnowych,
• zabiegi operacyjne przezklinowe, mikrochirurgia kręgosłupa z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, rozwój neuroonkologii poprzez zastosowanie neuronawigacji,
• leczenie operacyjne naczyniaków jamistych i innych typów naczyniaków,
• operacje wodogłowia: drenaż komorowy zewnętrzny i wentrikulostomia endoskopowa,
• leczenie samoistnych krwiaków śródmózgowych,
• leczenie urazów czaszkowo – mózgowych,
• odbarczenia kostno – oponowe w przypadku ciasnoty śródczaszkowej po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych oraz w przypadku udarów niedokrwiennych mózgu,
• leczenie operacyjne urazów kręgosłupa,
• implantacje stymulatorów przeciwbólowych rdzenia kręgowego (SCS),
• leczenie operacyjne nerwów obwodowych: zespołów uciskowych i urazów,
• leczenie ostrych zespołów bólowych kręgosłupa – blokady przeciwbólowe,
• leczenie zabiegowe choroby krążka międzykręgowego – procedury wewnątrzdyskowe.

Klinika Neurologii
• diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego niemożliwe do przeprowadzenia
w warunkach ambulatoryjnych,
• diagnostyka i leczenie udarów mózgu niedokrwiennych i krwotocznych na Oddziale Udarowym.

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Diagnostyka
• konsultacje ortopedyczne,
• diagnostyka wad postawy i zniekształceń klatki piersiowej,
• diagnostyka wad wrodzonych i nabytych kończyn górnych i dolnych,
• diagnostyka kliniczna i radiologiczna chorych ze schorzeniami urazowymi narządu ruchu,
• artroskopia diagnostyczna stawów: kolanowego i barkowego,
• densytometria układu kostnego,
• badania ukształtowania i sprawności ruchowej całego kręgosłupa z zastosowaniem spondylometrii osiowej,
• badanie rtg zwartości kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem spondylometrii antygrawitacyjnej,
• ocena auksjologiczna – antropologiczna okresu wzrastania,
• badania stanu stabilności kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – spondylometria antygrawitacyjna,
• komputerowa analiza sprawności klinicznej ręki,
• trepanobiopsje i biopsje diagnostyczne kości i tkanek miękkich,
• badanie rtg korektywności kręgosłupa u chorych ze skoliozą z użyciem spondylometru antygrawitacyjnego.
• diagnostyka USG narządu ruchu.

Leczenie
• endoprotezoplastyka cementowa i bezcementowa stawu biodrowego i kolanowego.
• artroskopowe leczenie stawu kolanowego, barkowego i nadgarstka.
• mikrochirurgia ręki i kończyny górnej.
• przeszczepy i zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie układu nerwowego obwodowego, ścięgien i mięśni.
• leczenie operacyjne choroby dyskowej,
• leczenie operacyjne ciasnoty kanału kręgowego,
•leczenie operacyjne niestabilności kręgosłupa w tym kręgozmyku,
• leczenie operacyjne skoliozy,
• operacyjna repozycja i stabilizacja złamań kręgosłupa, kości długich i miednicy,
•operacyjne leczenie złamań z zastosowaniem najnowocześniejszych metod zespalania zewnętrznego i wewnętrznego
• egalizacja i korekcja zaburzeń osi kości długich z zastosowaniem metody Ilizarowa i innych,
• operacyjne leczenie skojarzone nowotworów kostno-stawowych u dorosłych i dzieci,
• realloplastyka stawów biodrowych i kolanowych,
• operacyjne rekonstrukcje z użyciem koszyków metalowych odtwarzających strop panewki,
• leczenie powikłań zrostu kości długich z użyciem stabilizatorów wewnętrznych, a zwłaszcza zewnętrznych i plastyki kostnej,
• transport kostny metodą Ilizarowa w ubytkach ciągłości kości długich.

Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii
W klinice wykonuje się diagnostykę i leczenie w zakresie: (Otolaryngologii, Chirurgii Szczękowej, Otoneurologii, Audiologii i Foniatrii ) tj.:
1. Chorób nowotworowych
• nowotwory krtani
• nowotwory gardła
• nowotwory jam nosa i zatok przynosowych, w tym także dotyczące przedniego dołu czaszki, we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
• nowotwory ucha zewnętrznego, środkowego, i kości skroniowej
• nowotwory skóry twarzy
• guzy przysadki mózgowej we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
• nowotwory ślinianek przyusznych i podżuchwowych
• guzy oczodołów
• guzy szyi, w tym przerzuty nowotworowe na szyi z nieznanego ogniska pierwotnego
2. Chorób Narządu Słuchu i Równowagi
• Operacje poprawiające słuch w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego (PERLAK), otosklerozie i niedosłuchach pourazowych
3.Chorób Nosa i Zatok Przynosowych
• Chorób zapalnych nosa i zatok przynosowych, polipów – operacje endoskopowe ESS
4. Otoneurologii , Audiologii i Foniatrii:
• Zawroty głowy
• Zaburzenia równowagi układowe i nieukładowe.
• Niedosłuch przewodzeniowy i odbiorczy
• Szumy uszne o różnej etiologii
• Zaburzenia organiczne głosu i mowy m.in. leczenie zmian chorobowych krtani: polipy, obrzęki Reinck’ego, torbiele, guzki głosowe w mikrolaryngoskopii.
5. Chirurgii szczękowo – twarzowej
• Onkologii – nowotworów żuchwy z rekonstrukcją.
6. Zabiegi rekonstrukcji i rehabilitacji w obrębie narządów głowy i szyi
• Poszerzanie szpary głośni w porażeniach nerwów krtaniowych będących wynikiem operacji m.in. chirurgicznego usuwania guzów tarczycy – metody konwencjonalne i laserowe
• Leczenie porażeń nerwu twarzowego metodą zespoleń
• Operacyjne wytwarzanie przetok głosowych po laryngektomii całkowitej – system PROVOX itp.
• Leczenie operacyjne wytrzeszczu w chorobach tarczycy metodami konwencjonalnymi i endoskopowymi
• Leczenie operacyjne niedrożności dróg łzowych, we współpracy z Kliniką Chorób Oczu
• Rekonstrukcja tkanek miękkich techniką płatów rotacyjnych, wyspowych, opartych na perforatorach.
7. Zabiegi podstawowe w Otolaryngologii
• Operacje plastyczne przegrody nosa, operacje usunięcia migdałków podniebiennych i gardłowego, operacje przycięcia migdałków podniebiennych
• Operacje usunięcia torbieli i przetok wrodzonych szyi.
• Usuwanie torbieli zatok przynosowych
• Leczenie operacyjne bezdechów sennych metodami konwencjonalnymi i laserowymi
• Zakładanie drenażu jam bębenkowych celem leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego (pistony)
• Podcięcie wędzidełka języka, plastyka języczka
• Usunięcie kamieni z przewodów ślinianki podżuchwowej
• Konchoplastyki (korekta wielkości małżowin nosowych)
• Tracheotomie
• Ezofagoskopie
• Operacje odstających uszu, we współpracy z Kliniką Chirurgii Plastycznej.

Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
• usługi specjalistyczne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego,
• diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego, również w zakresie chorób alergicznych wieku rozwojowego,
• diagnozowanie i kompleksowe leczenie dzieci z celiakią, nieswoistymi zapaleniami jelit, bólami brzucha, czynnościowymi zaparciami stolca, alergią pokarmową
i powietrznopochodną, na dietach.

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
• kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych u dzieci,
• transplantacja komórek macierzystych (przeszczepy szpiku),
• kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego,
• immunologia kliniczna: wrodzone i nabyte niedobory odporności,
• diagnostyka i leczenie chorób rzadkich (FAKOMATOZ)
• diagnostyka i leczenie chorób u dzieci i młodzieży.

Klinika Psychiatrii
• diagnostyka i leczenie chorób psychicznych i zaburzeń psychicznych, uzależnień od alkoholu
i substancji psychoaktywnych (mężczyźni)osoby dorosłe,
• diagnostyka i leczenie chorób psychicznych i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży (oddział dzienny),
• świadczenia ambulatoryjne i leczenia środowiskowego w zakresie poradni,
• założeniem leczenia w klinice jest różnorodność i komplementarność terapii w zależności
od stanu psychicznego pacjenta oraz jego potrzeb na różnych oddziałach,
• istotnym zakresem świadczenia medycznego w zakresie problematyki psychiatrycznej jest funkcjonowanie całodobowo Izby Przyjęć Kliniki Psychiatrii w formie placówki o charakterze interwencyjnym oraz konsultacyjnym dla wszystkich osób tego wymagających.

Klinika Rehabilitacji
• w neurochirurgii – usprawnianie lecznicze chorych przed i po operacjach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, rehabilitacja chorych po urazach głowy, rehabilitacja chorych po urazowych uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
• w neurologii – lecznicze usprawnianie pacjentów w większości chorób neurologicznych, a w tym po udarach mózgu, ostrych i przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa,
• w pediatrii – leczenie usprawniające dzieci po ciężkich chorobach, po urazach wielonarządowych, z wadami wrodzonymi i nabytymi, a w tym z wadami postawy i guzach mózgu,
• w ortopedii i traumatologii – usprawnianie chorych przed i po planowanych zabiegach operacyjnych, leczenie usprawniające pacjentów z obrażeniami urazowymi narządu ruchu i wielonarządowych oraz leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu,
• w chirurgii – usprawnianie chorych przed planowymi zabiegami operacyjnymi oraz rehabilitacja pooperacyjna, rehabilitacja chorych amputowanych, po urazach jamy brzusznej,
• w intensywnej terapii – lecznicze usprawnianie chorych z zaburzeniami świadomości oraz wczesna ich rehabilitacja.

Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej
• diagnostyka i leczenia pacjentów dorosłych i dzieci,
• pełen zakres diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych układu moczo-płciowego u dorosłych i dzieci, kamice układu moczowego, nietrzymanie moczu u dorosłych i dzieci, przerost łagodny i zapalenie stercza, zwężenia cewki moczowej oraz dysfunkcje neurogenne pęcherza,
• leczenie systemowe raka pęcherza moczowego, stercza (chemioterapia) oraz brachyterapii i napromieniania z pól zewnętrznych (EBRT) raka stercza.

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
• zabiegi pobierania i przeszczepiania nerek od dawców żywych i zmarłych,
• kwalifikacja biorców nerki,
• zabiegi rekonstrukcyjne po przeszczepieniu nerki,
• zabiegi wytworzenia dostępów dializacyjnych naczyniowych i otrzewnowych,
• zabiegi zabiegu z zakresu chirurgii ogólnej u chorych po przeszczepieniu narządów,
• leczenie powikłań chirurgicznych po przeszczepieniu nerki,
• leczenie powikłań internistycznych i immunosupresji po przeszczepieniu nerki,
• Opieka ambulatoryjna nad chorymi po przeszczepieniu nerki.

Zakład Opieki Paliatywnej
• hospitalizacja chorych wymagających ustalenia leczenia objawowego (np. bólu i duszności, odleżyn) w przebiegu zaawansowanych chorób nowotworowych i nienowotworowych. Pacjenci kierowani są do zakładu przez lekarzy innych klinik i oddziałów szpitala, ale także przyjmuje pacjentów z pozostałych szpitali Bydgoszczy i rejonu, a także z opieki domowej,
• leczenie bólu, duszności, nieoperacyjnych niedrożności przewodu pokarmowego i odleżyn,
• współpraca z Zespołem Wentylacji Domowej w ustalaniu wskazań i wdrażaniu wspomagania oddychania respiratorem u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym oraz innymi chorobami prowadzącymi do przewlekłej niewydolności oddechowej,
• leczenie bólu związanego z chorobą nowotworową, a także przewlekłym bólem o innej etiologii ( np. bólem neuropatycznym).

Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego
Pracownia Endoskopowa wykonuje badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego:
• diagnostyczne
• terapeutyczne (usuwanie ciał obcych, zakładanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii, opaskowanie żylaków przełyku, tamowanie krwawień, polipektomie)
• całodobowe dyżury endoskopowe (lekarz endoskopista + pielęgniarka pod telefonem)

Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego wykonuje:
• 24-godzinne badanie pH-metryczne i pH-impedancyjne przełyku
• Bilitec
• elektrogastrografię wielokanałową
• manometrię anorektalną
• biofeedback

Ponadto w zakładzie wykonywane są testy oddechowe w kierunku:
• zakażenia Helicobacter pylori
• nietolerancji fruktozy, laktozy, sacharozy
• niewydolności trzustki
• przerostu bakteryjnego jelit

Zakład Endoskopii Gastroenterologicznej
Zakład wykonuje zabiegi diagnostyczne i lecznicze górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego:
• Gastroskopia
• Kolonoskopię
• Duodenoskopia
• Duodenoskopia z zabiegiem protezowania dróg żółciowych – ECWP
• PEG
• Opanowania krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
•Polipektomia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
• Protezowanie przełyku protezą samosprężalną
• Protezowanie jelita grubego protezą samosprężalną
• Usuwanie ciał obcych z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
• Implantacja BIB

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Pracownie Tomografii Komputerowej
• pełen zakres badań tomografii komputerowej, w tym badania serca, badania perfuzyjne, kolonoskopię TK i zaawansowane badania angiograficzne.
Pracownie Rezonansu Magnetycznego
• pełen zakres konwencjonalnych badań MR, z badaniami mózgowia, szyi, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy mniejszej, badaniami ortopedycznymi i angiograficznymi. Z zaawansowanych technik MR wykonujemy badania spektroskopowe, perfuzyjne z- i bez podania środka kontrastującego, badania serca, badania nerek przeszczepionych i elastografię wątroby. W obu pracowniach możliwe jest prowadzenie diagnostyki w znieczuleniu ogólnym.
Pracownie Konwencjonalne
• pełen zakres konwencjonalnej diagnostyki rentgenowskiej poza zdjęciami stomatologicznymi.
Pracownie Ultrasonografii
• konwencjonalne badania ultrasonograficzne, a także badania dopplerowskie, ortopedyczne i z użyciem środków kontrastujących.
Pracownie Radiologii Zabiegowej
• pełen zakres diagnostycznych badań angiograficznych oraz zabiegi terapeutyczne: embolizacje malformacji naczyniowych wewnątrzczaszkowych i obwodowych, embolizacje i chemioembolizacje nowotworów, angioplastykę naczyń wewnątrzczaszkowych i obwodowych oraz implantacje stentgraftów aorty piersiowej we współpracy w Kliniką Kardiochirurgii.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej
Zakład wykonuje diagnostykę mikrobiologiczną zakażeń miejscowych, układowych i uogólnionych wszystkich materiałów z zastosowaniem badań podstawowych i specjalistycznych:
•wykonanie preparatu,
•posiew,
•identyfikacja drobnoustrojów (bakterii tlenowych, beztlenowych, mikroaerofilnych, grzybów, niektórych wirusów),
•ocena wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki wraz z oceną niektórych mechanizmów oporności,
•wykrywanie i ocena miana antystreptolizyny,
•wykrywanie czynnika reumatoidalnego,
•wykrywanie antygenów wirusów (norowirusy, rotawirusy, adenowirusy), bakterii (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Campylobacter spp.) i grzybów (Candida spp., Aspergillus spp.),
•oznaczanie przeciwciał klas IgM i IgG w surowicy przeciw Borrelia spp. i Toxoplasma gondii
•wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile w kale i hodowli,
•badania w ramach profilaktyki i epidemiologii zakażeń szpitalnych z zastosowaniem metod klasycznych i genetycznych (PFGE),
•kontrola procesów dezynfekcji i sterylizacji,
•kontrola mikrobiologiczna środowiska szpitalnego,
•kontrola jakości badań mikrobiologicznych.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
• Badanie ogólne moczu z osadem
• Sedymentacja płynu mózgowo-rdzeniowego
• Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego
• Badanie ogólne płynu z jam ciała
• Płyn z jam ciała – cytoza (CADO)
• Dobowa utrata białka
• Kał na krew utajoną
• Kał na stopień strawienia
• Oporność osmotyczna krwi
• Mikroskopowy rozmaz krwi
• Mielogram
• Morfologia krwi
• Morfologia krwi z retikulocytami
• Morfologia z rozmazem automatycznym
• Morfologia z rozmazem automatycznym + HPC
• Morfologia z rozmazem automatycznym i retikulocytami
• OB.
• Obecność komórek kwasochłonnych w moczu
• Cytomegalia IgG
• Cytomegalia IgM
• p/c anty – HIV/HIV2
• Antytrobina III
• APTT
• Test korekcji
• Wskaźnik protrombinowy/INR
• Czynnik IX
• Czynnik VII
• Czynnik VIII
• Czynnik vW antygen
• Czynnik X
• Czynnik XI
• Czynnik XII
• Czynnik vW aktywność
• D-Dimery
• Fibrynogen
• Inhibitor Czynnika VIII
• Inhibitor czynnika IX
• Albumina
• Albumina N
• Albumina w moczu
• Aminotransferaza alaninowa
• Aminotransferaza asparginowa
• Amoniak
• Amylaza w surowicy lub w moczu
• Amylaza w moczu
• CEA
• PSA całkowite
• PSA wolne
• Alfa 1 – Antytrypsyna
• Białko całkowite
• Proteinogram
• Białko CRP
• Bilirubina bezpośrednia
• Bilirubina całkowita
• Ceruloplazmina
• Chlorki w pocie
• Cholesterol całkowity
• Cholesterol HDL
• LDL Cholesterol met. bezpośrednią
• DHEAS
• LDH
• Białko C3
• Białko C4
• Estradiol
• Ferrytyna
• AFP
• Fosfataza alkaliczna
• Fosforany w surowicy
• Fosforan nieorganiczny w moczu
• Fosforan nieorganiczny z DZM
• Fosforan nieorganiczny w płynach ustrojowych
• GGTP
• Glukoza
• Krzywa glikemiczna
• Glukoza w płynach ustrojowych
• Glukoza we krwi pełnej włośniczkowej
• B-HCG
• Hemoglobina glikowana
• Hemoglobina wolna
• Homocysteina
• ACTH
• FSH
• LH
• TSH
• Hormon wzrostu HGH
• IgF – 1
• Podklasy IgG1
• Podklasy IgG2
• Podklasy IgG3
• Podklasy IgG4
• Index IgG
• Immunoglobuliny G (Ig G)
• Immunoglobuliny M (IgM)
• Insulina
• Immunofixacja
• CPK
• CKMB
• Kortyzol
• Kortyzol w DZM
• Kreatynina
• Klirens kreatyniny
• Kreatynina w moczu
• Kreatynina z DZM
• Kreatynina w płynach ustrojowych
• Kwas foliowy
• Kwas moczowy
• Kwas moczowy w moczu
• Kwas moczowy z DZM
• Kwas moczowy w płynach ustrojowych
• Poziom litu we krwi
• Białko B-J
• Magnez
• Magnez z DZM
• Magnez w płynach ustrojowych
• BUN (azot mocznika)
• BUN z DZM
• BUN (azot mocznika) w płynach ustrojowych
• Osmolalność (moczu, surowicy, osocza)
• PTH
• C-Peptyd
• BNP
• Porfobilinogen
• Progesteron
• Prokalcytonina
• Prolaktyna
• Anty – TPO
• TRAb (p/c przeciwko receptorowi TSH)
• Anty – TG
• Gazometria
• Jonogram sód + potas + chlorki
• Jonogram z DZM (DUE)
• Jonogram w płynie dializacyjnym
• Testosteron
• Transferyna
• Triglicerydy
• FT3
• Troponina
• Tyreoglobulina
• FT4
• Wapń zjonozowany
• Wapń w surowicy lub w moczu
• Wapń całkowity w moczu
• Wapń całkowity z DZM
• Wapń całkowity w płynach ustrojowych
• Witamina B12
• TIBC
• UBIC
• Żelazo
• Płyn dializacyjny
• Krioglobuliny
• Narkotyki w moczu (panel 10 oznaczeń)
• Alkohol etylowy
• HbCO
• MtHb
• Cyklosporyna
• Digoxin
• Methotrexate
• Sirolimus
• Takrolimus
• Kwas walproinowy
• Wankomycyna
• P/c anty HBC total
• P/c anty HBC IgM
• Antygen HBS
• P/c anty HBS
• p/c anty – HCV
• Badanie cytochemiczne FAG
• Badanie cytochemiczne POX
• Profil lipidowy (cholesterol, TG, HDL, LDL)

Zakład Patomorfologii Klinicznej
• Badanie histopatologiczne podstawowe
• Badanie histopatologiczne wieloblokowe
• Badanie histopatologiczne –onkologiczne
• Badanie śródoperacyjne (intra) z badaniem pointrowym
• Sekcja zwłok wraz z pośmiertnym badaniem histopatologicznym
• Badanie cytologiczne (cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa)
• Badanie cytologiczne biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC)
• Badanie histochemiczne
• Badania immunohistochemiczne
• Badania immunologiczne:
– przeciwciała p/ mięśniom poprzecznie prążkowanym
– przeciwciała p/ mięśniom gładkim
– przeciwciała p/jądrowe (ANA)
– przeciwciała p/mikrosomom wątroby i nerki (LKM1)
– przeciwciała p/granulocytom (ANCA, pANCA, cANCA
– przeciwciała p/ mitochondriom (AMA)
– przeciwciała p/ błonie podstawnej kłębków nerkowych i kanalikom nerkowym (GMB)
– przeciwciała p/ endomysium IgA
– przeciwciała p/endomysium i gliadynie
– oznaczanie złogów na granicy skórno-naskórkowej w klasie IgG, IgM, IgA
– oznaczanie immunoglobulin w bioptatach nerek
– Pneumocystis carini w klasie IgG i IgM
• Badania konsultacyjne z zakresu biologii molekularnej (metoda FISH).

Zakład Neuropsychologii Klinicznej
Główne kierunki badań
•Dysfunkcje poznawcze w chorobach psychicznych, neurologicznych i somatycznych.
•Neurobiologiczne i genetyczno-molekularne uwarunkowania funkcji poznawczych
•Neuropsychologia i neurobiologia procesów decyzyjnych
•Wpływ leków psychotropowych i leków znieczulających na funkcje poznawcze