DYREKTOR SZPITALA – dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś, MBA

Dyrektor Jacek Kryś jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2016 uzyskał stopień doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2005-2010 pracował w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy. W szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A Jurasza rozpoczął pracę w dniu 1 września 2010 r., obejmując stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i Logistyki. Z dniem 19 grudnia 2013 r., decyzją Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powołany został na stanowisko Dyrektora Szpitala.

KONTAKT
Asystentka Dyrektora
tel. 52/ 585 48 80, fax. 52/ 585 40 02, e-mail: sekretariat@jurasza.pl

DYREKTOR SZPITALA – dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś
DYREKTOR ds. LECZNICTWA dr n. med. Ahmad El-Essa

DYREKTOR ds. LECZNICTWA
dr n. med. Ahmad El-Essa

tel. 52/ 585 48 01, fax 52/ 585 40 02
e-mail: sekretariat@jurasza.pl

DYREKTOR ds. FINANSOWYCH mgr inż. Roger Hartwig

DYREKTOR ds. FINANSOWYCH
mgr inż. Roger Hartwig, MBA
tel. 52/ 585 48 82, fax 52/ 585 40 03
e-mail: dyr.fin@jurasza.pl

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI mgr inż. Magdalena Marciniak

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
I EKSPLOATACJI
mgr inż. Magdalena Marciniak
tel. 52/ 585 48 82, fax 52/ 585 40 03
e-mail: dyr.tech@jurasza.pl

mgr Mirosława Ziółkowska

DYREKTOR ds. PIELĘGNIARSTWA
mgr Mirosława Ziółkowska
tel. 52/ 585 40 06
e-mail: m.ziolkowska@jurasza.pl

mgr Ewa Skonieczna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Skonieczna
tel. 52/ 585 48 83

mgr Arletta Juszkow

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU
mgr Arletta Juszkow
tel. 52/ 585 40 69
e-mail: a.juszkow@jurasza.pl