mgr Mirosława Ziółkowska

DYREKTOR ds. PIELĘGNIARSTWA – mgr Mirosława Ziółkowska

Pielęgniarka i położna. Jest absolwentką kierunku Pielęgniarstwa Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera  w Bydgoszczy, bydgoskiej szkoły położnych oraz studium pedagogicznego dla nauczycieli zawodu. Posiada specjalizację z opieki przed- i okołoporodowej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Prawa medycznego, praw pacjenta i ubezpieczeń społecznych” na Wydziale prawa i Administracji Uniwresytetu Łódzkiego oraz w zakresie „Zarządzania i organizacji jednostkami ochrony zdrowia” na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest asystentem w Zakładzie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK.  W ochronie zdrowia pracuje ponad 35 lat. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako położna, w tym położna oddziałowa Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Oddziału Noworodków i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy. W Szpitalu Uniwesyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza podjęła pracę na stanowisku starszego asystenta w dziedzinie pielęgniarstwa, następnie Pielęgniarki Naczelnej, a od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Pielęgniarstwa. Od lat pracuje na rzecz środowiska zawodowego.  Uważa pielęgniarstwo za unikatową profesję, która łączy naukę z praktyką i szczególnym rodzajem intuicji. W kręgu zainteresowań zawodowych pierwszoplanowe są potrzeby i oczekiwania pacjentów oraz  rozwój pielęgniarstwa.

ania smolinska

KOORDYNATOR OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ – mgr Anna Smolińska
Jest pielęgniarką od ponad 20 lat. Każdy etap pracy zawodowej to zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie wyjątkowych ludzi. Po ukończeniu Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Bydgoszczy podjęła pierwszą pracę w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy na Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Tam przez 9 lat zdobywała pielęgniarskie „szlify”. W między czasie ukończyła studia magisterskie z zakresu Edukacji i Promocji Zdrowia. W 2000r. rozpoczęła pracę w naszym szpitalu. Początkowo na Oddziale Chirurgii Plastycznej a ostatnie 8 lat w Klinice Neurologii na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej – uważa ten okres w swoim życiu zawodowym za niezwykle inspirujący, pełen wyzwań i dający wiele satysfakcji. Życiowe motto Pani Ani: „Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń”

Pielęgniarki Oddziałowe/Pielęgniarze Oddziałowi

lic. Artur Żurak
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

mgr Katarzyna Kozińska
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

mgr Grażyna Węclewska
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z pododdziałem Kardioanestezjologii

mgr Małgorzata Olkiewicz
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

mgr Iwona Toda
Klinika Chorób Oczu

mgr Teresa Sojka
Klinika Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej

mgr Mariola Wandowska
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Agnieszka Kaszewska
Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

mgr Ewa Behnke
Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii

mgr Teresa Świątkowska
Klinika Endokrynologii i Diabetologii

mgr Ilona Grzeszak
Klinika Geriatrii

mgr Katarzyna Zaborowska
Klinika Kardiochirurgii

mgr Ewa Olejarczyk
Klinika Kardiologii

mgr Magdalena Michułka-Kuraś
Klinika Medycyny Ratunkowej

mgr Stanisława Mazurkiewicz
Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

mgr Grażyna Bukowiecka
Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej

dr Karolina Filipska-Blejder
Klinika Neurologii

mgr Renata Sobieszczyk
Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

dr n. med. Izabela Matuszewska
Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej

dr n. o zdr. Katarzyna Kowalkowska
Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

Ewa Dembna
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

mgr Grażyna Bębnista
mgr Anna Michalak
mgr Donata Stuczyńska
mgr Dorota Wiśniewska
Klinika Psychiatrii

mgr Renata Sinkiewicz-Jaskólska
Klinika Rehabilitacji

mgr Agnieszka Płóciennik
Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

mgr Dorota Dziuba
Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej

mgr Agnieszka Jagielska
Zakład Opieki Paliatywnej

mgr Anna Maciaszek
Zespół Poradni Specjalistycznych