Szukaj

KONKURS OFERT NHR.2018.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.2

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 11 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 12 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 13 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 14 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. ZAKRES 15 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 16 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 17 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 18 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 19 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.1

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radioterapii onkologicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej w Klinice Endokrynologii i Diabetologii, Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego – Zespół Żywieniowy.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii naczyniowej w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatora transplantacyjnego w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE