Szukaj

KONKURS OFERT NHR.2018.120.64

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatora transplantacyjnego w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Neurologii.
KONKURS OFERT NHR.2018.120.63

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii przez lekarzy w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej
KONKURS OFERT NHR.2018.120.62

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Medycyny Ratunkowej.
KONKURS OFERT NHR.2018.120.61

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.
KONKURS OFERT NHR.2018.120.60

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki przez lekarza w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektrofizjologii i elektroterapii serca przez lekarza w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
KONKURS OFERT NHR.2018.120.59

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
KONKURS OFERT NHR.2018.120.58

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny paliatywnej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chorób
wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i
Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu okulistyki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Neurologii.
KONKURS OFERT NHR.2018.120.57

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.56

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w Klinice Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.55

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii Gastroenterologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.54

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.53

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii i gastroenterologii przez lekarzy specjalistów w ramach Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.52

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.51

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii i gastroenterologii przez lekarzy specjalistów w ramach Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.50

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii Gastroenterologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.49

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.48

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.47

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii dziecięcej w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Psychiatrii. ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 12 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatorów transplantacyjnych w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 13 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.46

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.45

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.44

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu transplantologii przez lekarzy w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.43

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Neurologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatorów transplantacyjnych w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.42

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych, transplantologii klinicznej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.41

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii i alergologii w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w Klinice Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych, transplantologii klinicznej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.40

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie transplantologii w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii Plastycznej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie diagnostyki histopatologicznej w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.39

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatorów transplantacyjnych w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez perfuzjonistów-pielęgniarki w jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
Unieważnienie NHR.2018.120.39 – zakres 10
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.38

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu transplantologii przez lekarzy w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.37

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiochirurgii w ramach Kliniki Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie transplantologii i nefrologii w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
Modyfikacja 1 SWKO
Modyfikacja 2 SWKO
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.36

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie mikrobiologii lekarskiej w jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez perfuzjonistów-pielęgniarki w jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Kliniki Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.35

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu psychiatrii w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.34

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu psychiatrii w Klinice Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.33

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu
Rozstrzygnięcie

KONKURS OFERT NHR.2018.120.32

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu
Rozstrzygnięcie

KONKURS OFERT NHR.2018.120.31

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii plastycznej w ramach Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii klatki piersiowej w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu otolaryngologii dziecięcej oraz z zakresu otolaryngologii w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu urologii w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu kardiologii dziecięcej w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu
Modyfikacja 1 SWKO NHR.2018.120.31
Rozstrzygnięcie

KONKURS OFERT NHR.2018.120.30

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiochirurgii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatorów transplantacyjnych w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę zajęciowego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 8- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w Klinice Psychiatrii.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu
Rozstrzygnięcie

KONKURS OFERT NHR.2018.120.29

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu
Unieważnienie

KONKURS OFERT NHR.2018.120.28

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu ginekologii i położnictwa w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.

Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu
Rozstrzygnięcie

KONKURS OFERT NHR.2018.120.27

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Ogłoszenie NHR.2018.120.27
SWK NHR.2018.120.27
Rozstrzygnięcie

KONKURS OFERT NHR.2018.120.26

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w ramach Kliniki Kardiochirurgii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatorów transplantacyjnych w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę zajęciowego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii plastycznej w ramach Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii klatki piersiowej w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 12 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu ginekologii i endokrynologii w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 13 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.

Ogłoszenie 
Szczegółowe Warunki Konkursu
Rozstrzygnięcie

KONKURS OFERT NHR.2018.120.25

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie medycyny ratunkowej w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Rozstrzygnięcie

KONKURS OFERT NHR.2018.120.24

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz w zakresie stomatologicznym w przypadku schorzeń problematycznych w jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę zajęciowego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.

Ogłoszenie NHR.2018.120.24
Szczegółowe_warunki_NHR.2018.120.24
Rozstrzygnięcie NHR.2018.120.24

KONKURS OFERT NHR.2018.120.23

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2018.120.23
Szczegółowe_warunki_konkursu_NHR.2018.120.23
Rozstrzygnięcie NHR.2018.120.23

KONKURS OFERT NHR.2018.120.22

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2018.120.22
SWK NHR.2018.120.22
rozstrzygnięcie nhr.2018.120.22

KONKURS OFERT NHR.2018.120.21

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
Modyfikacja 1 SWKO NHR.2018.120.21
Rozstrzygnięcie nhr.2018.120.21

KONKURS OFERT NHR.2018.120.20

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
Rozstrzygnięcie NHR.2018.120.20

KONKURS OFERT NHR.2018.120.19

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
Modyfikacja SWKO NHR.2018.120.19
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

KONKURS OFERT NHR.2018.120.18

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii plastycznej w ramach Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej oraz transplantologii klinicznej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.17

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 11 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 12 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 13 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 14 – świadczenia zdrowotne udzielane przez fizjoterapeutę w ramach Kliniki Kardiochirurgii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.16

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.15

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych – Poradnia Kardiologiczna.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.14

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
Modyfikacja SWKO
Modyfikacja 2 SWKO
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.13

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Medycyna Paliatywnej.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez położne w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 11 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 12 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki/położne w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 13 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 14 – świadczenia zdrowotne udzielane przez terapeutę zajęciowego w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 15 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 16 – świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.12

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.11

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.10

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.9

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz w zakresie stomatologicznym w przypadku schorzeń problematycznych w jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
UNIEWAŻNIENIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.8

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej w Klinice Endokrynologii i Diabetologii, Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego – Zespół Żywieniowy.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii inwazyjnej w Klinice Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.7

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.6

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatora transplantacyjnego w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii w Klinice Kardiologii.
OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.5

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii inwazyjnej w Klinice Kardiologii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.4

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Rehabilitacji.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez fizjoterapeutę w Klinice Kardiochirurgii.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.2

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 3 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurologii.
ZAKRES 4 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 5 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 6 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 7 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 8 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 9 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 10 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 11 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 12 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 13 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 14 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. ZAKRES 15 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 16 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 17 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 18 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 19 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE

KONKURS OFERT NHR.2018.120.1

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radioterapii onkologicznej w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej w Klinice Endokrynologii i Diabetologii, Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego – Zespół Żywieniowy.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii naczyniowej w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez koordynatora transplantacyjnego w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej.

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ROZSTRZYGNIĘCIE