KONKURS OFERT NHR.2019.120.52

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2019.120.52
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.52
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.52

KONKURS OFERT NHR.2019.120.51

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2019.120.51
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.51
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.51

KONKURS OFERT NHR.2019.120.50

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.50
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.50
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.50

KONKURS OFERT NHR.2019.120.49

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, gastroenterologii przez lekarza w ramach Kliniki Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.49
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.49
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.49

KONKURS OFERT NHR.2019.120.48

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii okuloplastycznej przez lekarza w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarzy w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.48
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.48
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.48

KONKURS OFERT NHR.2019.120.47

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej w ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2019.120.47
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.47
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.47

KONKURS OFERT NHR.2019.120.46

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarzy w ramach Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki przez lekarza specjalistę w Klinice Chorób Oczu.

Ogłoszenie NHR.2019.120.46
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.46
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.46

KONKURS OFERT NHR.2019.120.45

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarzy w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo –Leczniczym.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 5-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2019.120.45
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.45
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.45

KONKURS OFERT NHR.2019.120.44

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarzy specjalistów w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarzy specjalistów w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowe.

Ogłoszenie NHR.2019.120.44
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.44
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.44

KONKURS OFERT NHR.2019.120.43

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarzy specjalistów w Klinice Neurologii oraz innych jednostkach Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie NHR.2019.120.43
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.43
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.43

KONKURS OFERT NHR.2019.120.42

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w Klinice Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Geriatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.42
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.42
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.42

KONKURS OFERT NHR.2019.120.41

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarzy specjalistów w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2019.120.41
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.41
Unieważnienie konkursu NHR.2019.120.41

KONKURS OFERT NHR.2019.120.40

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Kardiochirurgii oraz I Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

Ogłoszenie NHR.2019.120.40
Szczegółowe warunki konkursu NHR.2019.120.40
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.40

KONKURS OFERT NHR.2019.120.39

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2019.120.39
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.39
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.39

KONKURS OFERT NHR.2019.120.38

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.38
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.38
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.38

KONKURS OFERT NHR.2019.120.37

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.37
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.37
Unieważnienie KO NHR.2019.120.37

KONKURS OFERT NHR.2019.120.36

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii w Klinice Neurologii.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 5-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej w Pracowni Terapii Hiperbarycznej.
ZAKRES 6 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.36
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.36
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.36

KONKURS OFERT NHR.2019.120.35

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej przez lekarza specjalistę w komórkach organizacyjnych Szpitala.

Ogłoszenie NHR.2019.120.35
Szczególowe warunki NHR.2019.120.35
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.35

KONKURS OFERT NHR.2019.120.34

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.34
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.34
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.34

KONKURS OFERT NHR.2019.120.33

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR 2019.120.33
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.33
Rozstrzygnięcie KO NHR.2019.120.33

KONKURS OFERT NHR.2019.120.32

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Urologii Ogólnej
i Onkologicznej.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej w Pracowni Terapii Hiperbarycznej.
ZAKRES 12 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Kardiochirurgii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.32
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.32
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.32

KONKURS OFERT NHR.2019.120.31

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie tlenoterapii hiperbarycznej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej w Pracowni Terapii Hiperbarycznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej w Pracowni Terapii Hiperbarycznej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez perfuzjonistów-pielęgniarki w jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie NHR.2019.120.31
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.31
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.31

KONKURS OFERT NHR.2019.120.30

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.30
Szczegółowe warunki NHR.2019.120.30
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.30

KONKURS OFERT NHR.2019.120.29

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2019.120.29
Szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.29
Unieważnienie konkursu NHR.2019.120.29

KONKURS OFERT NHR.2019.120.28

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii przez lekarza w Klinice Geriatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.28
szczegółowe warunki NHR.2019.120.28
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.28

KONKURS OFERT NHR.2019.120.27

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej przez lekarza specjalistę w komórkach organizacyjnych Szpitala.

Ogłoszenie NHR.2019.120.27
szczegółowe warunki NHR.2019.120.27
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.27

KONKURS OFERT NHR.2019.120.26

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2019.120.26
szczegółowe warunki NHR.2019.120.26
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.26

KONKURS OFERT NHR.2019.120.25

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutów zajęciowych w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.25
szczegółowe warunki NHR.2019.120.25
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.25

KONKURS OFERT NHR.2019.120.24

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarza w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w ramach Klinik Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.24
szczegółowe warunki NHR.2019.120.24
Rozstrzygnięcie konkursu nr NHR.2019.120.24

KONKURS OFERT NHR.2019.120.23

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.23
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.23.docx
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.23

KONKURS OFERT NHR.2019.120.22

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii

Ogłoszenie NHR.2019.120.22
Szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.22
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.22

KONKURS OFERT NHR.2019.120.21

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszenie NHR.2019.120.21
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.21
UNIEWAŻNIENIE KO nr NHR.2019.120.21

KONKURS OFERT NHR.2019.120.20

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.20
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.20
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.20

KONKURS OFERT NHR.2019.120.19

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych oraz w zakresie endokrynologii i diabetologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii oraz w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Neurologii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.19
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.19
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.19

KONKURS OFERT NHR.2019.120.18

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych oraz transplantologii klinicznej w ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie psychiatrii w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.18
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.18
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.18

KONKURS OFERT NHR.2019.120.17

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.

Ogłoszenie
Szczgólowe warunki konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2019.120.17

KONKURS OFERT NHR.2019.120.16

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez neurologopedę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2019.120.16

KONKURS OFERT NHR.2019.120.15

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarza w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez lekarza w ramach Kliniki Rehabilitacji.

Ogłoszenie NHR.2019.120.15
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.15
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2019.120.15

KONKURS OFERT NHR.2019.120.14

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.14
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.14
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2019.120.14

KONKURS OFERT NHR.2019.120.13

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, alergologii i gastroenterologii dziecięcej przez lekarza specjalistę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarzy w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Ogłoszenie NHR.2019.120.13
Szczegołowe_warunki_NHR.2019.120.13
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2019.120.13

KONKURS OFERT NHR.2019.120.12

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

Ogłoszenie NHR.2019.120.12
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.12
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.12

KONKURS OFERT NHR.2019.120.11

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.11
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.11
Unieważnienie NHR.2019.120.11

KONKURS OFERT NHR.2019.120.10

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez lekarza w ramach Kliniki Rehabilitacji.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Ogłoszenie NHR.2019.120.10
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.10
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.10

KONKURS OFERT NHR.2019.120.9

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarzy w Klinice Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarza specjalistę w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez farmakologa klinicznego w zakresie farmakologii w Jednostkach Organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii
i Diagnostyki Obrazowej.

ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Rehabilitacji.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intenstwnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intenstwnej Terapii.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Klinice Psychiatrii.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 12 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 13 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne w ramach Kliniki Kardiologii

OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.9

KONKURS OFERT NHR.2019.120.8

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.8
Szczegółowe_warunki_NHR.2019.120.8
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.8

KONKURS OFERT NHR.2019.120.7

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę lub położną w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Geriatrii.

Ogłoszenie NHR.2019.120.7
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.7
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.7

KONKURS OFERT NHR.2019.120.6

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

Ogłoszenie NHR.2019.120.6
szczegolowe_warunki_NHR.2019.120.6 2
Rozstrzygnięcie NHR.2019.120.6

KONKURS OFERT NHR.2019.120.5

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
KONKURS OFERT NHR.2019.120.4

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.
KONKURS OFERT NHR.2019.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie mikrobiologii lekarskiej przez lekarzy specjalistów w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii przez lekarzy w ramach Kliniki Kardiochirurgii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii i transplantologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii i kardiologii przez lekarza specjalistę w Klinice Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii.

KONKURS OFERT NHR.2019.120.2

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii przez lekarza w ramach Kliniki Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Neurologii.

KONKURS OFERT NHR.2019.120.1

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurg Wątroby i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.