KONKURS OFERT NHR.2024.120.15

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny paliatywnej przez lekarza specjalistę w ramach Zakładu Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2024.120.15
Szczegółowe warunki KO NHR.2024.120.15

KONKURS OFERT NHR.2024.120.14

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu otorynolaryngologii przez lekarzy w ramach Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2024.120.14
Szczegółowe warunki NHR.2024.120.14

KONKURS OFERT NHR.2024.120.13

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Zakładzie Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Zakładzie Medycyny Paliatywnej
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Rehabilitacji.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2024.120.13
Szczegółowe warunki NHR.2024.120.13

KONKURS OFERT NHR.2024.120.12

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii przez lekarza w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej przez lekarza w ramach Kliniki Rehabilitacji.

Ogłoszenie NHR.2024.120.12
Szczegółowe warunki NHR.2024.120.12

KONKURS OFERT NHR.2024.120.11

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.

Ogłoszenie KO NHR.2024.120.11
Szczegółowe warunki KO NHR.2024.120.11
Rozstrzygnięcie KO NHR.2024.120.11

KONKURS OFERT NHR.2024.120.10

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach  Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice
Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób
wewnętrznych i medycyny paliatywnej w ramach Zakładu Medycyny Paliatywnej, Kliniki
Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz w Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego – Zespół Żywieniowy
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Ogłoszenie NHR.2024.120.10
Szczegółowe warunki NHR.2024.120.10
Rozstrzygnięcie KO NHR.2024.120.10

KONKURS OFERT NHR.2024.120.9

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2024.120.9
Szczegółowe warunki NHR.2024.120.9
Rozstrzygnięcie KO NHR.2024.120.9

KONKURS OFERT NHR.2024.120.8

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu przez lekarzy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Ogłoszenie NHR.2024.120.8
Szczegółowe warunki KO NHR.2024.120.8
Rozstrzygnięcie NHR.2024.120.8

KONKURS OFERT NHR.2024.120.7

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszenie NHR.2024.120.7
Szczegółowe warunki NHR.2024.120.7
Rozstrzygnięcie KO NHR.2024.120.7

KONKURS OFERT NHR.2024.120.6

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii przez lekarza w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii przez lekarza w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 3- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2024.120.6
Szczegółowe warunki NHR.2024.120.6
Rozstrzygnięcie KO NHR.2024.120.6

KONKURS OFERT NHR.2024.120.5

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.

Ogłoszenie NHR.2024.120.5
Szczegółowe warunki NHR.2024.120.5.docx
Unieważnienie KO NHR.2024.120.5

KONKURS OFERT NHR.2024.120.4

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki przez lekarza specjalistę w Klinice Chorób Oczu.

Ogłoszenie NHR.2024.120.4
Szczegółowe warunki NHR.2024.120.4Rozstrzygnięcie KO NHR.2024.120.4

KONKURS OFERT NHR.2024.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej przez lekarza specjalistę w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2024.120.3
Szczegółowe Warunki Konkursu NHR.2024.120.3
Rozstrzygnięcie NHR.2024.120.3

KONKURS OFERT NHR.2024.120.2

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:
ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie audiologii i foniatrii oraz otorynolaryngologii przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii przez lekarza w ramach Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurochirurgii przez lekarza w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii oraz wykonywania i opisywania badań elektroneurograficznych oraz elektromiograficznych przez lekarza w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Neurologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń ambulatoryjnych z zakresu okulistyki przez lekarza w ramach Kliniki Chorób Oczu w Poradni Okulistycznej.

Ogłoszenie NHR.2024.120.2
Szczegółowe warunki NHR.2024.120.2
Rozstrzygnięcie KO NHR.2024.120.2

KONKURS OFERT NHR.2024.120.1

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2024.120.1
Szczegółowe Warunki Konkursu NHR.2024.120.1
Unieważnienie konkursu NHR.2024.120.1