Szukaj

20140812_130641

Każdego roku w Klinice Medycyny Ratunkowej przyjmujemy 45 tys. pacjentów. Z  tego  około 10 tys. (22%) zostaje przekazanych do innych klinik szpitalnych celem dalszej hospitalizacji. To w naszym szpitalu funkcjonuje jedyne w regionie Centrum Urazowe, mające na celu obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Centrum Urazowe uruchomione zostało w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Remont i doposażenie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy umożliwia obsługę większej ilości pacjentów, a wraz z zaoferowaniem im lepszej jakości usług spowoduje obniżenie skutków powikłań wypadków i stanu zagrożenia zdrowia. Możliwe jest przeprowadzenie badań w jak najkrótszym okresie od zdarzenia, co umożliwia postawienie wczesnej diagnozy i szybkie podjęcie decyzji odnośnie ratowania zdrowia i życia. Rozwój systemu ratownictwa medycznego jest jednym z kluczowych czynników obniżenia poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności, zwłaszcza z powodu wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów, katastrof naturalnych, a także chorób układu krążenia i przyczyni się tym samym do wsparcia dobrego poziomu zdrowia osób w wieku produkcyjnym jak również przedprodukcyjnym – poziom zdrowotności dzieci stanowić będzie w przyszłości o rozwoju przedsiębiorczości.

DSC_0051
DSC_0161
sor4
5

Centrum Urazowe to wydzielona funkcjonalnie część szpitala. Oddziały specjalistyczne są tu powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań tak, aby umożliwić szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego. Do zadań centrum urazowego należą przyjmowanie oraz kompleksowa diagnoza i wielospecjalistyczne leczenie pacjenta, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie terapii ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała. Po zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych centrum kieruje pacjenta urazowego na inny oddział szpitala, gdzie znajduje się centrum urazowe lub do innego podmiotu w celu kontynuowania leczenia lub rehabilitacji. Centrum urazowe zabezpiecza świadczenia dla co najmniej 1 mln mieszkańców, którzy mieszkają w takiej odległości od centrum urazowego, która pozwala na dotarcie tam z miejsca zdarzenia w ciągu 1,5 godziny.

W strukturze centrum działają specjalistyczne oddziały zabiegowe i pracownie diagnostyczne udzielające świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu. Są to:
• oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zapewniający gotowość co najmniej dwóch stanowisk intensywnej terapii;
• blok operacyjny, zapewniający stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej;
• pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynna całą dobę;
• oddziały, w szczególności: chirurgii ogólnej lub obrażeń wielonarządowych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii lub chirurgii ogólnej z profilem neurotraumatologii oraz chirurgii naczyń lub chirurgii ogólnej z profilem chirurgii naczyń.

Centrum Urazowe Szpitala Jurasza dysponuje lądowiskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanego w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie pacjentów urazowych bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Zapewniamy dostęp do sprzętu i aparatury medycznej, które umożliwiają całodobowe i niezwłoczne wykonywanie badań diagnostycznych, bez konieczności przewożenia pacjenta urazowego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego. Są to w szczególności:
• RTG;
• USG, USG – Doppler;
• Echo-kardiografia;
• tomografia komputerowa (spiralna, wielorzędowa);
• rezonans magnetyczny;
• angiografia i radiologia interwencyjna;
• diagnostyka laboratoryjna, w tym mikrobiologiczna.

Posiadamy najnowocześniejsze wyposażenie medyczne niezbędne do wykonywania przyłóżkowej i całodobowej endoskopii diagnostycznej i zabiegowej (w szczególności: gastroskop, kolonoskop, bronchoskop).

1
2
SONY DSC

KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTA DO LECZENIA W CENTRUM URAZOWYM (Ministerstwo Zdrowia)

Osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikuje się do leczenia w centrum urazowym, jeśli:

występują co najmniej dwa z poniższych obrażeń anatomicznych
• penetrujące rany głowy, tułowia lub urazy tępe z objawami uszkodzenia narządów wewnętrznych głowy, klatki piersiowej i brzucha,
• amputacja kończyny powyżej kolana lub łokcia,
• rozległe zmiażdżenia kończyn,
• uszkodzenie rdzenia kręgowego,
• złamanie kończyny z uszkodzeniem naczyń i nerwów,
• złamanie co najmniej dwóch proksymalnych kości długich kończyn lub miednicy;

występują co najmniej dwa z poniższych zaburzeń parametrów fizjologicznych
• ciśnienie skurczowe krwi równe lub poniżej 80 mm Hg,
• tętno co najmniej 120 na minutę,
• częstość oddechu poniżej 10 lub powyżej 29 na minutę,
• stan świadomości w skali Glasgow (GCS) równy lub poniżej 8,
• saturacja krwi tętniczej równa lub poniżej 90%.