Szukaj

Prawa pacjenta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (poniżej do pobrania).  Zbiór praw pacjenta jest umieszczony także w ogólnodostępnym i widocznym miejscu, np. na tablicy informacyjnej w poszczególnych klinikach/oddziałach oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Informacje dotyczące Praw Pacjenta

Informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej

Poradnik NFZ – Zrozumieć Prawa Pacjenta

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy działa:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
mgr Anna Smolińska

Gabinet Pełnomocnika
Lokalizacja: Budynek E, parter, pokój nr 5 (wejście na wprost dyrekcji Szpitala)
E-mail: a.smolinska@jurasza.pl
Telefon: 52/ 585 41 55

Pełnomocnik przyjmuje osoby zainteresowane we wtorki i czwartki od godz. 14:00 do 15:00

Ponadto w Klinice Psychiatrii  Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 przyjmuje Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
mgr  Iwona Jagas
Budynek G, II piętro, pokój nr 2047
Telefon: 52 585 7771, kom. 572 504 680
E-mail: i.jagas@rpp.gov.pl 
 
Rzecznik przyjmuje osoby zainteresowane w  poniedziałki w godz. 8.00-16.00  (pok. 2.047) lub na Oddziałach Kliniki Psychiatrycznej ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  1. Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
  2. Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów,
  3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta,
  4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Zakres kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego dotyczy oddziałów Kliniki Psychiatrii.

pp