Szukaj

SONY DSC

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius

Sekretariat
Małgorzata Kaliszewska
Ewelina Lewandowska
tel./fax 52/ 585 45 40
tel./fax 52/ 585 40 30
e-mail: nerka@nerka.cpro.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Stanisława Mazurkiewicz

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Podstawowym celem naszej działalności jest zapewnienie pełnej i wszechstronnej opieki osobom dotkniętym chorobami nerek, nadciśnieniem tętniczym. Choroby nerek, które diagnozujemy i leczymy należą do dyscypliny medycznej, jaką jest nefrologia. Natomiast nadciśnienie tętnicze jest dyscypliną, która od stosunkowo niedawna stała się odrębną specjalizacją-hipertensjologią. Spełniając oczekiwania naszych pacjentów prowadzimy działalność medyczną w oparciu o oddział szpitalny i dwie poradnie: nadciśnienia tętniczego i nefrologiczną, w których pracują ci sami lekarze, dzieląc swoje obowiązki pomiędzy pracę w poradni i na oddziale. Wśród zespołu lekarskiego są specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii. Zespół ten, oprócz lekarzy stanowią pielęgniarki, dietetyczka. Bieżące sprawy administracyjne związane z prowadzeniem działalności leczniczej prowadzą sekretarki kliniki.

Działalność poradni: nefrologicznej oraz nadciśnienia tętniczego

• diagnostyka ogólna i różnicowa chorych z objawami chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego
• kontynuacja leczenia chorób nerek i nadciśnienia tętniczego rozpoczętego na oddziale szpitalnym

Oddział szpitalny

• diagnostyka i leczenie chorych skierowanych z poradni nefrologicznej i nadciśnienia tętniczego, których zaawansowanie choroby wymaga pobytu w szpitalu
• leczenie nerkozastępcze, u chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem nerek: hemodializa i dializa otrzewnowa
• kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki
• leczenie chorych przyjętych do szpitala w ramach ostrych dyżurów internistycznych pełnionych na rzecz miasta i regionu.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Pracownicy kliniki prowadzą badania naukowe dotyczące patogenezy i przebiegu chorób nerek i nadciśnienia tętniczego. Poza tym prowadzą zajęcia w poradniach i oddziale ze studentami medycyny i innych kierunków medycznych. Poradnie i oddział szpitalny są miejscem gdzie odbywają staże lekarze specjalizujący się z chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii.

Działalność dodatkowa

• Przy Klinice działa Organizacja Pożytku Publicznego FUNDACJA NERKADAR – współuczestnicząca w finansowaniu modernizacji kliniki i badań naukowo-szkoleniowych.
• Klinika uczestniczy w akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”

W Klinice znajduje się siedziba

• Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (Prezes – prof. dr hab. med. Jacek Manitius, Sekretarz dr n. med. Beata Sulikowska).
• Konsultanta wojewódzkiego ds. hipertensjologii – dr med. Beata Sulikowska
• Konsultanta wojewódzkiego ds. nefrologii – prof. dr hab. med. Jacek Manitius
• Prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius – jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.