Szukaj

DSC_0360

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk

Sekretariat
Mariola Tauzik, Katarzyna Gorlewska
tel./fax 52/ 585 43 80
tel./fax 52/ 585 40 44
e-mail: wlodarczyk@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Płóciennik
tel. 52/ 585 43 83

UWAGA PACJENCI!

Informujemy, że Poradnia Transplantacyjna dla pacjentów po przeszczepieniu działa w trybie normalnym. Prosimy o zignorowanie błędnych wiadomości sms wstrzymujących przyjazd na wizytę w Poradni.

Zasady profilaktyki infekcji koronawirusem są szczegółowo przedstawione są m.in. na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/ oraz Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Zalecenia związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 dla pacjentów po transplantacjach narządowych zatwierdzone przez Prof. dr hab. med. Lecha Cierpkę, konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej

Zalecenia dla pacjentów po przeszczepieniach narządowych:

 • ograniczyć do minimum osobisty kontakt z miejscami udzielania świadczeń medycznych, a jeżeli już jest taka konieczność to poprzedzić wyjście do poradni lub szpitala telefonem, aby uniknąć przebywania w jednym pomieszczeniu z innymi potencjalnie zarażonymi ludźmi,
 • w przypadku podejrzenia infekcji koronawirusem postępować zgodnie z instrukcją przewidzianą dla mieszkańców danego terenu, w żadnym przypadku NIE ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE DO OŚRODKA TRANSPLANTACYJNEGO, z którym można skonsultować się telefonicznie,
 • w miarę możliwości unikać dużych skupisk ludzkich, ograniczyć podróże środkami komunikacji publicznej, zakupy robić rzadziej a w większej ilości, korzystać z możliwości zakupów przez internet i innych form sprzedaży wysyłkowej,
 • wszystkie zalecenia dotyczące pacjentów po transplantacji tyczą się również osób z którymi pacjenci ci mieszkają.

PLIKI DO POBRANIA:
Koronawirus informator dla chorych hemodializowanych
Koronawirus_poradnik dla pacjenta po transplantacji

O Klinice

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej jest jedynym w województwie kujawsko-pomorskim i jednym z 21 polskich ośrodków transplantacyjnych przeszczepiających nerki. Dotychczas (2000-2015) w Klinice wykonano ponad 1000 zabiegów przeszczepień nerek pobranych od dawców żywych i zmarłych. Równolegle z programem transplantacji nerek, obejmującym kwalifikację potencjalnych dawców i biorców nerek, zabiegi pobrania i transplantacji oraz opiekę szpitalną i ambulatoryjną nad chorymi po transplantacji i żywymi dawcami nerek, którą zapewnia multidyscyplinarny zespół chirurgiczno-nefrologiczny Klinika realizuje świadczenia diagnostyczne i lecznicze z zakresu chirurgii ogólnej. W 2015 roku do Kliniki przyjęto 801 pacjentów oraz udzielono 3023 porady specjalistyczne w Poradni Transplantacyjnej.

Informacje dla pacjenta

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej liczy 22 łóżka. Zapewnia chorym komfortowe warunki pobytu i leczenia, 2 i 3 łóżkowe sale chorych z łazienkami. Dzięki centralnie położonemu punktowi pielęgniarskiemu możliwy jest stały nadzór nad stanem chorych oraz doskonały kontakt pomiędzy chorymi a pielęgniarką dyżurną. Na terenie Kliniki znajduje się gabinet badań USG dla pacjentów Kliniki i Poradni Transplantacyjnej.

W dniu przyjęcia do Szpitala należy zgłosić się do sekretariatu Kliniki o godz. 7:30. Należy zabrać ze sobą:
– skierowanie do szpitala
– dowód tożsamości
– wszelką dokumentację medyczną, m.in. karty informacyjne (tzw. wypisy) z poprzednich hospitalizacji, EKG, wyniki badań obrazowych (jeśli Pacjent posiada)
– leki, jeśli są przyjmowane na stałe
– przybory pielęgnacyjne
– sztućce i kubek

Zalecany czas odwiedzin pacjentów:
– od poniedziałku do soboty w godz. 15-18
– w niedziele i święta w godz. 13-18
Osoby odwiedzające pacjentów proszone są o pozostawienie okryć wierzchnich w szatni Szpitala (parter).

Zakładanie dostępów dializacyjnych: przetoka tętniczo-żylna, cewnik permanentny, cewnik Tenckhoffa

W Klinice są zakładane i usuwane dostępy dializacyjne. W celu kwalifikacji do zabiegu pacjenci przyjmowani są w Poradni Chirurgicznej (Przetoki) w każdy wtorek w godz. 12-14:30. Termin wizyty w Poradni należy ustalić podczas rejestracji pod nr 52 585 40 53 lub 52 585 40 56 lub przez centralę 52 585 40 00 lub osobiście w Rejestracji. Wymagane jest skierowanie do poradni specjalistycznej.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna

W Klinice realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego CM UMK oraz studentów uczestniczących w programach międzynarodowych. W ramach kształcenia podyplomowego Klinika prowadzi kierunkowe staże specjalizacyjne z zakresu transplantologii klinicznej dla lekarzy specjalizujących się w nefrologii i urologii.

Klinika organizuje i realizuje liczne szkolenia i spotkania edukacyjne z zakresu pobierania i przeszczepiania narządów od dawców żywych i zmarłych, m.in. w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” i Programu Partnerstwo dla Transplantacji dla interdyscyplinarnego personelu medycznego szpitali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pacjentów, prokuratorów, nauczycieli, uczniów oraz społeczeństwa.

W Klinice dostępne są bezpłatne materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące pobierania i przeszczepiania narządów od dawców żywych i zmarłych, m.in. oświadczenia woli.

W 2013 roku Klinika wzięła udział w programie szkoleniowym na zasadach ETPOD – Podstawy Dawstwa Narządów w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, w czasie którego przeszkolono łącznie ok. 2 tysięcy osób z 23 szpitali na terenie kraju.

Ponadto uczestniczy w Projekcie Żywy Dawca Nerki w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” – realizacja zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.

Pracownicy Kliniki uczestniczą w edukacyjnej Kampanii społecznej Drugie Życie prowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012 i 2015/2016. http://drugiezycie.eu/

Wykaz publikacji naukowych

Badania naukowe

Pracownicy Kliniki

 • dr n. med. Andrzej Adamowicz – spec. chorób wewnętrznych, spec. nefrolog, spec. transplantologii klinicznej
 • dr n. med. Marek Masztalerz – spec. chirurgii ogólnej, spec. transplantologii klinicznej
 • lek. med. Maria Tomczak – spec. chorób wewnętrznych, spec. transplantologii klinicznej
 • lek. med. Małgorzata Waraksa-Wiśniewska – spec. chorób wewnętrznych, spec. nefrolog
 • lek. med. Emilia Wojtal – spec. chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Aleksandra Woderska – regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów
 • dr n. o zdr. Kamila Sadaj-Owczarek – koordynator transplantacyjny
 • dr n. med. Magdalena Trzcińska – spec. psycholog kliniczny, neuropsycholog
 • mgr piel. Agnieszka Płóciennik – pielęgniarka oddziałowa, spec. piel. chirurgicznego
 • Julita Biernacka – starsza pielęgniarka, spec. piel. onkologicznego
 • Małgorzata Brzozowska – starsza pielęgniarka
 • mgr piel. Anna Buśka-Paczos, spec. piel. chirurgicznego
 • Justyna Chabowska– starsza pielęgniarka
 • Mirosława Dudzińska – pielęgniarka, spec. piel. chirurgicznego
 • lic. piel. Jolanta Marcinkowska, spec. piel. zachowawczego
 • lic. piel. Arleta Mankin
 • Sylwia Myszka – starsza pielęgniarka
 • lic. piel. Dorota Neukampf
 • lic. piel. Anna Ozga
 • Ewa Rutkiewicz – pielęgniarka, spec. piel. chirurgicznego
 • Marzena Tomczak– starsza pielęgniarka
 • Piotr Myczko– sanitariusz

Sekretariat Kliniki: Mariola Tauzik, mgr Katarzyna Gorlewska tel. 52 585 43 80
Gabinety lekarskie: 52 585 43 84, 52 585 43 86
Punkt pielęgniarski: 52 585 43 82
Pielęgniarka Oddziałowa: 52 585 43 83
Koordynator transplantacyjny: 52 585 43 85 lub 603 080 628, e-mail: koordynator.transpl@cm.umk.pl
Poradnia Transplantacyjna 52 585 44 67

Koordynator transplantacyjny:
dr n. med. Aleksandra Woderska
tel/fax 52 585 43 85
tel. kom. 603 080 628
e-mail: koordynator.transpl@cm.umk.pl

Z pamiętnika koordynatora…

Koordynator transplantacyjny, czyli empatia i profesjonalizm

Transplantacja nerek od dawców żywych. Kwalifikacja potencjalnych dawców do przeszczepień krzyżowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt osobisty (Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, 2. piętro), telefoniczny lub mailowy.

W Klinice odbywają się spotkania Zespołu Konsultacyjnego w składzie prof. Zbigniew Włodarczyk, dr Maria Tomczak, dr Magdalena Trzcińska, dr Aleksandra Woderska z potencjalnymi parami żywy dawca – biorca nerki.
Na spotkanie w Punkcie Konsultacyjnym nie jest wymagane skierowanie. Prosimy o kontakt z koordynatorem transplantacyjnym w celu ustalenia terminu konsultacji.

Sprawdź, czy możesz zostać Dawcą lub Biorcą nerki:
http://www.zywydawcanerki.pl/przeszczepienie-nerki-od-zywego-dawcy/sprawdz-czy-mozesz-zostac-dawca-lub-biorca-nerki

Broszura od choroby po przeszczep

Ulotka informacyjna

Polecane strony internetowe:
www.poltransplant.org.pl
www.zywydawcanerki.pl
http://www.zywydawcanerki.pl/dokumenty-do-pobrania

 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
 • Miło nam przekazać informację, że decyzją Rady Miasta Bydgoszczy od 22.05.2018 r. zostaje rozszerzony katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Zwolnieni z opłat będą Zasłużeni Dawcy Przeszczepu – na podstawie legitymacji „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wydanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

Dn. 6 maja 2000 roku o godz. 18:59 w Bydgoszczy przeszczepiono pierwszą nerkę pobraną od dawcy zmarłego. 4 dni później (dn. 10.05.2000 r.) dokonano pobrania i przeszczepienia nerki od dawcy żywego – siostra oddała nerkę bratu. Od tamtego czasu w Ośrodku Transplantacyjnym w Bydgoszczy przeszczepiono ponad 1000 nerek, w tym 23 od dawców żywych. Nerki przeszczepiane są najczęściej rodzeństwu, dzieciom, współmałżonkom. Kwalifikacja i zabiegi operacyjne dawców i biorców nerek wykonywane są przez doświadczonych lekarzy transplantologów specjalistów z dziedzin chirurgii, chorób wewnętrznych i nefrologii oraz psychologa klinicznego. Opiekę nad pacjentami sprawują wykwalifikowane pielęgniarki transplantacyjne. Etapy trwającego do kilku tygodni procesu kwalifikacji, zakończonego operacjami dawcy i biorcy łączy koordynator transplantacyjny. Pobrania nerki od dawcy dokonywane są zarówno tradycyjną metodą operacyjną, jak
i laparoskopowo.

Galeria zdjęć ze spotkań i wydarzeń z udziałem pracowników kliniki oraz naszych pacjentów:

DSC_2403
DSC_2617
Mistrzostwa Europy Kraków 2014
BeFunky_DSC01690_jpg
4
DSC01637
DSC_0363
DSC_1449
DSC_1462
DSC_1463
DSC_1473

Materiały filmowe z udziałem naszych Pacjentów i Pracowników Kliniki

Udana niezwykła operacja – TVP Bydgoszcz

g

Rozmowa z prof. Z. Włodarczykiem

Bez tytułu

JAK TO JEST? – Telewizja TVK SM

Program „Na zdrowie” TVP Bydgoszcz

Samorządni – TVP Bydgoszcz

Bez tytułu1

Dokument „Życie po przeszczepie”

b

Relacja z Gali – Bieg Po Nowe Życie

Reportaż o przeszczepie w TVP Info

Bez tytułu

Samorządni TVP – Kampania Drugie Życie

Bez tytułuw

Uczniowie przekonują do Drugiego Życia

tvp bydgoszcz

Zbliżenia TVP – rocznica pierwszego przeszczepu w Polsce

DD

Region na Dzień Dobry

ssk

Świat się kręci! – o bydgoskiej transplantologii