dr jedwabinski

Lekarz Kierujący
dr n. med. Marek Jedwabiński

Sekretariat (czynny do godz. 14.00)
tel./fax 52 585 47 20
tel./fax 52 585 40 34
e-mail: sekretariat.ortopedia@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Sobieszczyk

Zapisy na operacje planowe w Sekretariacie w dniach od pon. do czw. w godz. 8.00-14.00

Kontakt z lekarzem dyżurnym w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Oddziale

Oddział Kliniczny posiada do dyspozycji pacjentów 50 łóżek z wydzielonym 10 łóżkowym pododdziałem wczesnej rehabilitacji pozabiegowej. Dysponuje odrębnym nowoczesnym blokiem operacyjnym i obejmuje leczeniem pierwotne i wtórne procedury w zakresie wszystkich wad wrodzonych, oraz nabytych i urazowych schorzeń narządu ruchu.

Zakres świadczeń

Diagnostyka
• konsultacje ortopedyczne,
• diagnostyka wad postawy i zniekształceń klatki piersiowej,
• diagnostyka wad wrodzonych i nabytych kończyn górnych i dolnych,
• diagnostyka kliniczna i radiologiczna chorych ze schorzeniami urazowymi narządu ruchu,
• artroskopia diagnostyczna stawów: kolanowego i barkowego,
• densytometria układu kostnego,
•badania ukształtowania i sprawności ruchowej całego kręgosłupa z zastosowaniem spondylometrii osiowej,
•badanie rtg zwartości kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem spondylometrii antygrawitacyjnej,
• ocena auksjologiczna – antropologiczna okresu wzrastania,
•badania stanu stabilności kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – spondylometria antygrawitacyjna,
• trepanobiopsje i biopsje diagnostyczne kości i tkanek miękkich,
• badanie rtg korektywności kręgosłupa u chorych ze skoliozą z użyciem spondylometru antygrawitacyjnego.
• Diagnostyka USG narządu ruchu

Leczenie
• endoplastyka cementowa i bezcementowa stawu biodrowego i kolanowego,
• atroskopowe leczenie stawu kolanowego, barkowego i nadgarstka
• przeszczepy i zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie układu nerwowego obwodowego, ścięgien i mięśni
• leczenie operacyjne niestabilności kręgosłupa w tym kręgozmyku,
• leczenie operacyjne skoliozy,
• operacyjna repozycja i stabilizacja złamań kręgosłupa, kości długich i miednicy,
• operacyjne leczenie złamań z zastosowaniem najnowocześniejszych metod zespalania zewn. i wewn.
• egalizacja i korekcja zaburzeń osi kości długich z zastosowaniem metody Ilizarowa i innych,
• operacyjne leczenie skojarzone nowotworów kostno-stawowych u dorosłych i dzieci,
• realloplastyka stawów biodrowych i kolanowych,
• operacyjne rekonstrukcje z użyciem koszyków metalowych odtwarzających strop panewki,
• leczenie powikłań zrostu kości długich z użyciem stabilizatorów wewnętrznych, a zwłaszcza zewnętrznych i plastyki kostnej,
• transport kostny metodą Ilizarowa w ubytkach ciągłości kości długich.

Procedury te przeprowadzane są z użyciem wielu nowoczesnych technik operacyjnych oraz wysokiej klasy sprzętu operacyjnego. Pacjentom zapewniana jest kompleksowa opieka przed oraz pooperacyjna. Po zakończeniu leczenia prowadzona jest kontrola pohospitalizacyjna w Poradni na terenie szpitala.