KONKURS OFERT NHR.2022.120.57

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.57
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.57

KONKURS OFERT NHR.2022.120.56

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarza specjalistę w Klinice Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.56
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.56

KONKURS OFERT NHR.2022.120.55

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarzy specjalistów w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.55
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.55

KONKURS OFERT NHR.2022.120.54

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zespole Sal Operacyjnych.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę lub położną w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 4- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2022.120.54
Szczegółowe Warunki Konkursu NHR.2022.120.54
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.54

KONKURS OFERT NHR.2022.120.53

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Geriatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.53
Szczegółowe warunki konkursu NHR.2022.53
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.53

KONKURS OFERT NHR.2022.120.52

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej przez lekarza specjalistę w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.

Ogłoszenie NHR.2022.120.52
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.52
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.52

KONKURS OFERT NHR.2022.120.51

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę środowiskowego w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE NHR.2022.120.51
Szczegółowe warunki konkursu NHR.2022.120.51
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.51

KONKURS OFERT NHR.2022.120.50

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 3 – – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.50
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.50
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.50

KONKURS OFERT NHR.2022.120.49

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej przez lekarza specjalistę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, gastroenterologii dziecięcej przez lekarzy specjalistów w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.49
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.49
Modyfikacja KO NHR.2022.120.49.docx
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.49

KONKURS OFERT NHR.2022.120.48

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Neurologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.48
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.48
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.48

KONKURS OFERT NHR.2022.120.47

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.47
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.47

KONKURS OFERT NHR.2022.120.46

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.46
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.46
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.46

KONKURS OFERT NHR.2022.120.45

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w Zespole Sal Operacyjnych.

Ogłoszenie NHR.2022.120.45
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.45
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.45

KONKURS OFERT NHR.2022.120.44

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie tlenoterapii hiperbarycznej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej w Pracowni Terapii Hiperbarycznej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej przez lekarza specjalistę w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez perfuzjonistów-pielęgniarki w jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie NHR.2022.120.44
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.44
Modyfikacja KO NHR.2022.120.44
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.44

KONKURS OFERT NHR.2022.120.43

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.43
Szczegółowe Warunki Konkursu NHR.2022.120.43
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.43

KONKURS OFERT NHR.2022.120.42

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w ramach I Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.42
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.42
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.42

KONKURS OFERT NHR.2022.120.41

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w ramach I Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.41
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.41
Modyfikacja KO NHR.2022.120.41
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.41

KONKURS OFERT NHR.2022.120.40

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej przez lekarza specjalistę w komórkach organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Ogłoszenie NHR.2022.120.40
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.40
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.40

KONKURS OFERT NHR.2022.120.39

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza specjalistę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2022.120.39
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.39
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.39

KONKURS OFERT NHR.2022.120.38

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.38
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.38
Unieważnienie konkursu NHR.2022.120.38

KONKURS OFERT NHR.2022.120.37

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.37
Szczegółowe Warunki Konkursu NHR.2022.120.37
Unieważnienie NHR.2022.120.37

KONKURS OFERT NHR.2022.120.36

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii i gastroenterologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Endoskopii Gastroenterologicznej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Neurologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.36
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.36
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.36

KONKURS OFERT NHR.2022.120.35

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii naczyniowej przez lekarzy w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.35
Szczegółowe Warunki Konkursu NHR.2022.120.35
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2022.120.35

KONKURS OFERT NHR.2022.120.34

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2022.120.34
Szczegółowe Warunki Konkursu NHR.2022.120.34
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.34

KONKURS OFERT NHR.2022.120.33

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Ogłoszenie NHR.2022.120.33
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.33
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.33

KONKURS OFERT NHR.2022.120.32

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii w Klinice Neurologii.
ZAKRES 3- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.32
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.32
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.32

KONKURS OFERT NHR.2022.120.31

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Ogłoszenie NHR.2022.120.31
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.31
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.31

KONKURS OFERT NHR.2022.120.30

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii przez lekarzy w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej

Ogłoszenie NHR.2022.120.30
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.30
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.30.

KONKURS OFERT NHR.2022.120.29

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Ogłoszenie NHR.2022.120.29
Szczegółowe warunki konkursu NHR.2022.120.29
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.29

KONKURS OFERT NHR.2022.120.28

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurochirurgii przez lekarzy w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2022.120.28
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.28
Unieważnienie konkursu NHR.2022.120.28

KONKURS OFERT NHR.2022.120.27

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Ogłoszenie NHR.2022.120.27
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.27
Unieważnienie konkursu NHR.2022.120.27

KONKURS OFERT NHR.2022.120.26

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Ogłoszenie NHR.2022.120.26
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.26
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.26

KONKURS OFERT NHR.2022.120.25

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Klinice Geriatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarzy specjalistów w Klinice Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej oraz w zakresie transplantologii klinicznej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii oraz w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży przez lekarza specjalistę w Klinice Psychiatrii oraz innych jednostkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Medycyny Paliatywnej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2022.120.25
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.25
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.25.doc

KONKURS OFERT NHR.2022.120.24

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.24
Szczegółowe Warunki Konkursu NHR.2022.120.24
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.24

KONKURS OFERT NHR.2022.120.23

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.23
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.23
Unieważnienie konkursu NHR.2022.120.23

KONKURS OFERT NHR.2022.120.22

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy w ramach Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.22
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.22
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.22

KONKURS OFERT NHR.2022.120.21

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2022.120.21
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.21
Unieważnienie NHR.2022.120.21

KONKURS OFERT NHR.2022.120.20

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.20
Szczegółowe Warunki Konkursu NHR.2022.120.20
Unieważnienie konkursu NHR.2022.102.20

KONKURS OFERT NHR.2022.120.19

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii, diabetologii oraz chorób wewnętrznych  przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, alergologii i gastroenterologii dziecięcej przez lekarza specjalistę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.19
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.19
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.19

KONKURS OFERT NHR.2022.120.18

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach Zespołu Sal Operacyjnych.

Ogłoszenie NHR.2022.120.18
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.18
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.18

KONKURS OFERT NHR.2022.120.17

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie psychiatrii w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.17
Szczegółowe warunki Konkursu Ofert NHR.2022.120.17
Unieważnienie NHR.2022.120.17

KONKURS OFERT NHR.2022.120.16

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurochirurgii przez lekarza w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2022.120.16
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert NHR.2022.120.16
Unieważnienie NHR.2022.120.16

KONKURS OFERT NHR.2022.120.15

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.15
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert NHR.2022.120.15
Unieważnienie NHR.2022.120.15

KONKURS OFERT NHR.2022.120.14

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.14
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.14
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.14

KONKURS OFERT NHR.2022.120.13

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Ogłoszenie NHR.2022.120.13
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.13
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.13

KONKURS OFERT NHR.2022.120.12

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci.

Ogłoszenie NHR.2022.120.12
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.12
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.12

KONKURS OFERT NHR.2022.120.11

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej przez lekarza w ramach Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiochirurgii oraz I Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarza specjalistę w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez farmakologa klinicznego w zakresie farmakologii w Jednostkach Organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę lub położną w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 10- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę – superwizora w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.11
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.11
Modyfikacja KO NHR.2022.120.11
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.11

KONKURS OFERT NHR.2022.120.10

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.10
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.10
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.10

KONKURS OFERT NHR.2022.120.9

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii przez lekarza w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.9
Szczegółowe warunki konkursu NHR.2022.120.9
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.9

KONKURS OFERT NHR.2022.120.8

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.8
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.8
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.8

KONKURS OFERT NHR.2022.120.7

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

Ogłoszenie NHR.2022.120.7
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.7.
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.7

KONKURS OFERT NHR.2022.120.6

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarzy specjalistów w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie mikrobiologii lekarskiej przez lekarzy specjalistów w Sekcji Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz pozostałych komórkach Organizacyjnych Szpitala.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii i kardiologii przez lekarza specjalistę w Klinice Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES  6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii przez lekarza w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Ogłoszenie NHR.2022.120.6
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.6
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.6

KONKURS OFERT NHR.2022.120.5

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii przez lekarzy w ramach Kliniki Kardiochirurgii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.5
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.5
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.5

KONKURS OFERT NHR.2022.120.4

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE NHR.2022.120.4
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NHR.2022.120.4
Rozstrzygnięcie NHR.2022.120.4

KONKURS OFERT NHR.2022.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Rehabilitacji.

Ogłoszenie NHR.2022.120.3
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.3
Modyfikacja KO NHR.2022.120.3
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.3

KONKURS OFERT NHR.2022.120.2

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczenia zdrowotnych z zakresu kardiologii dziecięcej przez lekarza specjalistę w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.2
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.2
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.2

KONKURS OFERT NHR.2022.120.1

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza w ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie konsultacji psychiatrycznych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii oraz w pozostałych komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurochirurgii w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę – superwizora w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 12 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarzy specjalistów w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.1
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.1
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.1