Szukaj

KONKURS OFERT NHR.2022.120.4

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza w ramach Kliniki Psychiatrii.

OGŁOSZENIE NHR.2022.120.4
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NHR.2022.120.4

KONKURS OFERT NHR.2022.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Rehabilitacji.

Ogłoszenie NHR.2022.120.3
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.3
Modyfikacja KO NHR.2022.120.3
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.3

KONKURS OFERT NHR.2022.120.2

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczenia zdrowotnych z zakresu kardiologii dziecięcej przez lekarza specjalistę w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.2
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.2
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.2

KONKURS OFERT NHR.2022.120.1

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza w ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie konsultacji psychiatrycznych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii oraz w pozostałych komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurochirurgii w ramach Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 9 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 10 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę – superwizora w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 11 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 12 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarzy specjalistów w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2022.120.1
Szczegółowe warunki NHR.2022.120.1
Rozstrzygnięcie KO NHR.2022.120.1