Szukaj

KONKURS OFERT NHR.2020.120.46

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Ogłoszenie NHR.2020.120.46
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.46

KONKURS OFERT NHR.2020.120.45

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca przez lekarza w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES2–udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii

Ogłoszenie NHR.2020.120.45
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.45

KONKURS OFERT NHR.2020.120.44

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.44
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.44

KONKURS OFERT NHR.2020.120.43

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.43
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.43

KONKURS OFERT NHR.2020.120.42

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych

Ogłoszenie NHR.2020.120.42
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.42
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.42

KONKURS OFERT NHR.2020.120.41

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę zajęciowego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Ogłoszenie NHR.2020.120.41
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.41
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.41

KONKURS OFERT NHR.2020.120.40

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.40
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.40

KONKURS OFERT NHR.2020.120.39

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 5-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w Klinice Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.39
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.39
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.39

KONKURS OFERT NHR.2020.120.38

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej oraz w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii dziecięcej w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszenie NHR.2020.120.38
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.38
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.38

KONKURS OFERT NHR.2020.120.37

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 2–udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 3 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie epidemiologii we wszystkich jednostkach Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie NHR.2020.120.37
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.37
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.37

KONKURS OFERT NHR.2020.120.36

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.36
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.36
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.36

KONKURS OFERT NHR.2020.120.35

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarzy specjalistów w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Geriatrii, a także w Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarza specjalistę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.35
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.35
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.35.

KONKURS OFERT NHR.2020.120.34

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii oraz Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego.

Ogłoszenie NHR.2020.120.34
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.34
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.34

KONKURS OFERT NHR.2020.120.33

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.33
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.33
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.33

KONKURS OFERT NHR.2020.120.32

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w Klinice Kardiochirurgii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.32
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.32
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.32

KONKURS OFERT NHR.2020.120.31

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.31
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.31
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.31

KONKURS OFERT NHR.2020.120.30

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i transplantologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.30
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.30
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.30

KONKURS OFERT NHR.2020.120.29

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Chorób Oczu.
ZAKRES 5-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 6-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 7-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Ogłoszenie NHR.2020.120.29
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.29
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.29

KONKURS OFERT NHR.2020.120.28

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 2 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Neurologii.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.28
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.28
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.28

KONKURS OFERT NHR.2020.120.27

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.27
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.27
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.27

KONKURS OFERT NHR.2020.120.26

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Kardiochirurgii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.26
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.26
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.26

KONKURS OFERT NHR.2020.120.25

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
ZAKRES 3-świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 4-świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę z zakresu kardiologii dziecięcej w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie NHR.2020.120.25
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.25
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.25

KONKURS OFERT NHR.2020.120.24

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.24
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.24
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2020.120.24

KONKURS OFERT NHR.2020.120.23

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 -udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistóww ramach Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 -udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
ZAKRES 3-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii przez lekarza specjalistę w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej.
ZAKRES 4-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 5 –udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w ramach Kliniki Psychiatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.23
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.23
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.23

KONKURS OFERT NHR.2020.120.22

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.22
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.22
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.22

KONKURS OFERT NHR.2020.120.21

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez ratowników medycznych w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.
ZAKRES 2 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.21
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.21
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.21

KONKURS OFERT NHR.2020.120.20

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w Klinice Kardiologii

Ogłoszenie NHR.2020.120.20
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.20
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.20

KONKURS OFERT NHR.2020.120.19

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w ramach Kliniki Medycyny Ratunkowej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.19
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.19
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.19

KONKURS OFERT NHR.2020.120.18

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Zakres 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza w Klinice Kardiologii
Zakres 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Rehabilitacji

Ogłoszenie NHR.2020.120.18
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.18
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.18

KONKURS OFERT NHR.2020.120.17

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii

Ogłoszenie NHR.2020.120.17
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.17
Uniważnienie konkursu NHR.2020.120.17

KONKURS OFERT NHR.2020.120.16

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych w Szpitalu
ZAKRES 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych w Szpitalu

Ogłoszenie NHR.2020.120.16
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.16
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.16

KONKURS OFERT NHR.2020.120.15

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.

ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.15
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.15
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.15

KONKURS OFERT NHR.2020.120.14

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej przez lekarza specjalistę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.14
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.14.docx
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.14

KONKURS OFERT NHR.2020.120.13

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii przez lekarza specjalistę w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej.
Ogłoszenie NHR.2020.120.13
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.13
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.13

KONKURS OFERT NHR.2020.120.12

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii i transplantologii przez lekarza specjalistę w Klinice Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Neurologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.12
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.12
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.12

KONKURS OFERT NHR.2020.120.11

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Zakres nr 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.11
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.11
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.11

KONKURS OFERT NHR.2020.120.10

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Klinice Geriatrii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.10
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.10
Unieważnienie konkursu NHR.2020.120.10

KONKURS OFERT NHR.2020.120.9

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Wątroby, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.9
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.9
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.9

KONKURS OFERT NHR.2020.120.8

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza specjalistę w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki przez lekarzy specjalistów w Klinice Chorób Oczu.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Psychiatrii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Klinik Psychiatrii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.8
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.8
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2020.120.8

KONKURS OFERT NHR.2020.120.7

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez lekarza specjalistę w Klinice Neurologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę
w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.

ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej przez lekarza specjalistę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej przez lekarzy specjalistów w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych – Poradnia Genetyczna.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.7
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.7
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2020.120.7

KONKURS OFERT NHR.2020.120.6

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii przez lekarza specjalistę w Klinice Endokrynologii i Diabetologii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarza specjalistę w Klinice Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii i transplantologii przez lekarza specjalistę w Klinice Kardiochirurgii oraz w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii przez lekarza specjalistę w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii przez lekarza specjalistę w Zespole Poradni Specjalistycznych.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy w Klinice Kardiologii.
ZAKRES 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Ogłoszenie NHR.2020.120.6
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.6
Rozstrzygnięcie konkursu NHR.2020.120.6

KONKURS OFERT NHR.2020.120.5

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza specjalistę w ramach Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ogłoszenie NHR.2020.120.5
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.5
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.5

KONKURS OFERT NHR.2020.120.4

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.4
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.4
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.4

KONKURS OFERT NHR.2020.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Chirurgii Wątroby, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 3  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 4  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych – Poradnia Genetyczna.

Ogłoszenie NHR.2020.120.3
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.3
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Chirurgii Wątroby, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 3  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 4  –  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych – Poradnia Genetyczna.

Ogłoszenie NHR.2020.120.3
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.3

KONKURS OFERT NHR.2020.120.2

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarzy specjalistów w Klinice Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.2
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.2
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.2

KONKURS OFERT NHR.2020.120.1

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny paliatywnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Geriatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarzy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarzy w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.1
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.1
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.1