Szukaj

KONKURS OFERT NHR.2020.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Chirurgii Wątroby, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 3  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 4  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych – Poradnia Genetyczna.

Ogłoszenie NHR.2020.120.3
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.3
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.3

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Chirurgii Wątroby, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 2  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Kardiochirurgii.
ZAKRES 3  – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
ZAKRES 4  –  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/rza w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach Zespołu Poradni Specjalistycznych – Poradnia Genetyczna.

Ogłoszenie NHR.2020.120.3
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.3

KONKURS OFERT NHR.2020.120.2

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarzy specjalistów w Klinice Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.2
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.2
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.2

KONKURS OFERT NHR.2020.120.1

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia:

ZAKRES 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny paliatywnej przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Geriatrii.
ZAKRES 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej przez lekarza specjalistę w ramach Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.
ZAKRES 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej przez lekarzy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej.
ZAKRES 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii przez lekarzy w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii.
ZAKRES 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii.
ZAKRES 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz elektroterapii serca przez lekarzy specjalistów w ramach Kliniki Kardiologii.
ZAKRES 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii przez lekarza specjalistę w ramach Kliniki Kardiologii.

Ogłoszenie NHR.2020.120.1
Szczegółowe warunki NHR.2020.120.1
Rozstrzygnięcie KO NHR.2020.120.1