Szukaj

Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. Maria T. Szewczyk otrzymała tytuł profesorski. Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, pielęgniarka, stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała w 1998 r., a stopień doktora habilitowanego w 2008 r. Posiada specjalizację w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Profesor Maria Szewczyk ukończyła kilkanaście kursów specjalistycznych i dokształcających, związanych z pielęgniarstwem, w tym również związanych z zarządzaniem np. Krajowy kurs kwalifikacyjny zarządzania opieką zdrowotną. Od 1991 r. była członkiem Zarządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, pełniąc funkcję skarbnika. Zatrudniona na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej kierowanej przez Profesora Arkadiusza Jawienia. W tym czasie pracowała także na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Z chwilą utworzenia Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Bydgoszczy od 1998 r. podjęła pracę Katedrze Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej na stanowisku asystenta, później na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, obecnie pełni funkcję kierownika tego Zakładu. Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa (2002-2006), obecnie Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Członek Rady Programowej ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek przy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Członek wielu zespołów eksperckich przy Ministerstwie Zdrowia, MNiSzW oraz towarzystw naukowych tworzących wytyczne i zalecenia dla interdyscyplinarnej opieki, w tym pielęgniarskiej. Koordynator wielu grantów m.in. wieloośrodkowego badania w Polsce z udziałem Francji, Niemiec, USA. Współtwórca Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003), Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (2006). Współtwórca i obecnie redaktor naczelny czasopisma „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”. Członek wielu rad naukowych i redakcyjnych m.in. Forum zakażeń, Leczenie ran oraz recenzent wielu czasopism medycznych. Autorka pionierskich i nowatorskich opracowań dotyczących pielęgniarstwa i leczenia ran przewlekłych. Popularyzowała wiedzę na rzecz społeczeństwa w programach edukacyjnych Radia PiK „Serduszko pika” oraz emitowanych filmów edukacyjnych w TVB, TVP 1, TV Polonia na temat pielęgnacji i leczenia ran przewlekłych. W latach 2008-2012 była członkiem Wydziałowych Komisji Collegium Medicum UMK tj. Komisji ds. jakości kształcenia, Komisji ds. finansowych WNoZ, Komisji ds. odwoławczych doktorantów. Członek Inkubatora Przedsiębiorczości UMK. W kadencji 2012-2016 uczestniczy w Wydziałowej Komisji ds. Nauki, Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień, Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Wydziałowej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju oraz jest członkiem Komisji Nadzorczej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK. Zorganizowała kilkanaście konferencji pielęgniarskich i była współorganizatorem wielu konferencji interdyscyplinarnych.