Szukaj

Konsultanci krajowi i wojewódzcy, pracujący w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza

 1. prof. dr hab. Maria T. Szewczyk – krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
 2. dr n. med. Andrzej Świątkiewicz – wojewódzki konsultant w dziedzinie chirurgii plastycznej
 3. dr n. med. Irena Daniluk-Matraś – wojewódzki konsultant w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 4. dr n. med. Zofia Ruprecht – wojewódzki konsultant w dziedzinie diabetologii
 5. dr n. med. Grażyna Dymek – wojewódzki konsultant w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
 6. prof. dr hab. med. Roman Junik – wojewódzki konsultant w dziedzinie endokrynologii
 7. prof. dr. hab. Jacek J. Klawe – wojewódzki konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego
 8. dr hab. med. Grzegorz Grześk – wojewódzki konsultant w dziedzinie farmakologii klinicznej
 9. prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska – wojewódzki konsultant w dziedzinie geriatrii
 10. dr n. med. Beata Sulikowska – wojewódzki konsultant w dziedzinie hipertensjologii
 11. dr n. med. Sylwia Kołtan – wojewódzki konsultant w dziedzinie immunologii klinicznej
 12. dr hab. med. Lech Anisimowicz, prof. UMK – wojewódzki konsultant w dziedzinie kardiochirurgii
 13. dr n. med. Aleksander Deptuła – wojewódzki konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
 14. prof. dr hab. med. Jacek Manitius – wojewódzki konsultant w dziedzinie nefrologii
 15. prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki – wojewódzki konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
 16. prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz – wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii
 17. dr n. med. Małgorzata Dąbkowska – wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 18. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk – wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej
 19. prof. dr hab. med. Alina Borkowska – wojewódzki konsultant w dziedzinie psychologii klinicznej
 20. dr n. med. Michał Graczyk – wojewódzki konsultant w dziedzinie medycyny paliatywnej
 21. mgr Teresa Świątkowska – wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego