Szukaj

DSC_0403

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI – mgr. inż. Magdalena Marciniak

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie w zakresie ochrony środowiska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych przedsiębiorstw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją karierę zawodową rozpoczęła od realizacji projektów w zakresie inżynierii środowiska. W kolejnych latach pracowała w Toruńskich Wodociągach na stanowisku Kierownika Realizacji Projektów, gdzie odpowiadał m.in. za realizację procedur instytucji kontrolujących i zarządzających projektów finansowany z UE. Nadzorowała także wykonania kontraktów. Od 2008 roku Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów w EMC Group Polska SA, gdzie nadzorowała prawidłową realizację kontraktów na wykonywanie usług nadzoru i zarządzała realizacją kontraktów zlecanych firmie. W latach 2009 -2010 objęła stanowisko Prezesa Zarządu Biura Projektowego Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy. Od 1 marca 2014 r. objęła stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji.

Podległe Komórki Organizacyjne

DZIAŁ UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY
mgr inż. Tomasz Grochowski

DZIAŁ APARATURY MEDYCZNEJ
mgr Wojciech Giłka

DZIAŁ INFORMATYKI
mgr Maciej Pieczka

DZIAŁ ŻYWIENIA
mgr Barbara Bielicka

SEKCJA ds. KONTROLI JAKOŚCI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH
mgr Katarzyna Żukowska

SEKCJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
mgr Adam Szumski