Szukaj

W związku z koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego i postępowania przeciwepidemicznego w szpitalu, podajemy zalecane godziny odwiedzin.

Klinika Psychiatrii
Dni powszednie w godz. od 15.00 do 19.00
Niedziele i święta w godz. od 13.00 do 19.00

Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
Codziennie w godz. od 16.00 do 18.00
Codziennie w godz. od 8.00 do 22.00 – rodzic lub opiekun prawny

Pozostałe kliniki i oddziały:
Dni powszednie w godz. od 15.00 do 18.00

W zależności od stanu zdrowia Pacjenta oraz sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, odwiedziny mogą być ograniczane lub w uzasadnionych przypadkach np. potrzeba towarzyszenia choremu przez osobę bliską, za pisemną zgodą Kierownika Kliniki odbywać się bez ograniczeń lub w innych godzinach.