Szukaj

20140919_125800

PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE NAGŁYM

Po przybyciu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odbywają się czynności mające na celu rozpoznanie i gdzie przeprowadzona zostaje wstępna diagnostyka stanu pacjenta, w wyniku której następuje kwalifikacja do przyjęcia do szpitala lub odmowa z dalszymi zaleceniami.

Pacjent trafiający do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podlega wstępnej diagnostyce oraz segregacji medycznej TRIAGE, której zadaniem jest jak najszybsze przekazanie pacjenta do najwłaściwszego obszaru zadaniowego w oddziale ratunkowym. O kolejności udzielania pomocy medycznej pacjentom w oddziale decyduje personel medyczny. W Klinice Medycyny Ratunkowej nie ma pojęcia „kolejki” pacjentów. Podstawą decyzji jest segregacja medyczna, a nie kolejność zgłaszania się pacjentów do szpitala.
• czerwony – pacjent w stanie bezpośredniego zagrożenia życia
• pomarańczowy – pacjent poważnie chory lub ranny, bez zagrożenia życia
• żółty – pacjent z poważną dolegliwością w stanie stabilnym
• zielony – pacjent z dolegliwościami nie stanowiącymi zagrożenia życia
• niebieski – pacjent, którego dolegliwość może być leczona przez lekarza POZ

PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE PLANOWYM

Pacjent przyjmowany w trybie planowym (czyli posiadający skierowanie do szpitala) zgłasza się do Rejestracji, gdzie przeprowadzone zostają formalności związane z przyjęciem do wyznaczonej na skierowaniu kliniki.

Zgłaszając się do szpitala prosimy o zabranie:
• skierowania do szpitala
• dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
• wypisów z ewentualnego wcześniejszego leczenia szpitalnego

Ponadto prosimy zabrać:
• przybory toaletowe
• środki higieny
• bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok, obuwie zmienne
• można zabrać ze sobą również sztućce oraz kubek/szklankę.

W celu poprawy komfortu pobytu pacjenta, rodzina może skonsultować się z personelem pielęgniarskim, co do indywidualnych potrzeb. Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo, w trakcie pobytu w szpitalu, prosimy nie zażywać własnych leków bez konsultacji z lekarzem.

INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 1 DO OPERACJI LUB NA BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ZNIECZULENIU REGIONALNYM I/LUB OGÓLNYM – TRYB PLANOWY

Przed przyjęciem do szpitala na zabieg planowy prosimy o zapoznanie się i szczegółowymi informacjami.

ANKIETA OCENIAJĄCA STAN ZDROWIA PACJENTA DO PORADNI ANESTEZJOLOGICZNEJ

Do Poradni Anestezjologicznej kierowani są wszyscy pacjenci zakwalifikowani do zabiegów operacyjnych/badań diagnostycznych w trybie planowym. Pacjent zgłaszający się do Poradni Anestezjologicznej winien posiadać wypełnioną ankietę oceny stanu zdrowia.