Szukaj

23 października 2021 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego podczas 51 Kongresu PTU powierzyło profesorowi Tomaszowi Drewie pełnienie zaszczytnej funkcji Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego w kadencji 2022-2026. Zgodnie z statutem PTU do czasu objęcia funkcji Pan profesor pełni zadania Prezesa-Elekta PTU, nadal pozostając Vice Prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a także Przewodniczącym Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz ex-officio członkiem Zarządu PTU, jako redaktor naczelny „Central European Journal of Urology”, pisma naukowego wydawanego przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Serdecznie gratulujemy.