INFRASTRUKTURA

  1. Projekt pn. „Wymiana dźwigów osobowych obsługujących Kliniki i Oddziały Szpitala” realizowany jest ze środków z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego. W ramach zadania nastąpi wymiana 4 dźwigów – 2 wind osobowych, windy łóżkowej, windy łóżkowej przeciwpożarowej, użytkowanych w budynkach Szpitala. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji-rok 2023.

Wartość zadania realizowanego w ramach projektu wynosi 3 672 315,00 PLN.
Koszty w kwocie 3 641 467,00 PLN pokryte zostaną  przez Ministerstwo Zdrowia
Wkład własny wyniesie 30 848,00 PLN.

PRZECIWDZIAŁANIE I ZABOBIEGANIE COVID-19

  1. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadanie pn.”Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią SARS-CoV-2″. W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące zadania:

– zagospodarowano tereny zewnętrzne w postaci ogrodzenia terenu,uporządkowano teren, wykonano chodnik i urządzono ogród terapeutyczny, który wyposażono w  altanę ogrodową, meble ogrodowe, promiennik gazowy, ławki ogrodowe, siłownię zewnętrzną, huśtawki drewniane, piec do wypalania gliny, grill wolnostojący, oraz zakupiono zestaw do siatkówki, akcesoria do gry i bramki treningowe.

– zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w postaci aparatu RTG, aparatu EKG, roweru rehabilitacyjnego, bieżni rehabilitacyjnej, łóżek szpitalnych, wózka transportowego dla pacjentów, fotela do pobierania krwi, wagi lekarskiej, kozetki lekarskiej, aparatu EEG, leżanki wypoczynkowej, fotela do relaksacji, wózka grzewczego transportowego, lampy do fototerapii.

– zakupiono sprzęt i pomoce do zajęć terapeutycznych i dydaktycznych, na które złożyły się zestawy komputerowe z monitorem, tablety, projektory multimedialne, laptopy do prowadzenia zajęć szkolnych, głośnik przenośny, głośniki do tablicy interaktywnej, zestaw audio-video.

Dofinansowanie 2 234 271,00 zł.

Całkowita wartość 2 234 271,00 zł.

  1. W ramach Części 46-Zdrowie Budżetu Państwa zrealizowano zadanie pn.”Zakup w 2021 r. aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. W ramach realizacji zadania zakupione zostały system wspomagający zmianę pozycji pacjenta, aparat stacjonarny RTG oraz myjnia dezynfektor.

Dofinansowanie 1 018 763,56 zł.

Całkowita wartość 1 018 763,56 zł.

  1. W ramach Części 46-Zdrowie Budżetu Państwa zrealizowano zadanie pn.”Zakup w 2021 r. aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. W ramach realizacji zadania zakupione zostały zestaw narzędzi do wykonywania sekcji zwłok oraz aparat Q PCR.

Dofinansowanie 253 969,77 zł.

Całkowita wartość 253 969,77 zł.

APARATURA MEDYCZNA

1.W ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD zrealizowano zadanie pn. „Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji”. W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z biofeedback.

Dofinansowanie 135 849,20 zł.

Całkowita wartość 137 000,00 zł.

2. W ramach Części 46-Zdrowie Budżetu Państwa zrealizowano zadanie pn.”Wymiana angiografu cyfrowego w 2021 roku”. W ramach realizacji zadania zakupiono angiograf cyfrowy.

Dofinansowanie 2 970 166 ,69 zł.

Całkowita wartość 2 995 327,44 zł.