IMG_4356 (1)

Kierownik Zakładu

dr hab. n. med.
Magdalena Krintus, prof. UMK

Sekretariat 
tel./fax 52/ 585 40 46
tel. fax 52/ 585 36 03
e-mail: kizdiagn@cm.umk.pl

O Zakładzie

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Oferuje całodobowe świadczenia pacjentom hospitalizowanym oraz leczonym ambulatoryjnie w pełnym zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Wszystkie badania są wykonywane w dniu ich zlecenia, z wyjątkiem badań, których procedura wykonania wymaga metod manualnych. Istnieje możliwość wykonania badań pilnych, gdzie czas oczekiwania na wynik wynosi od pół godziny do 1 godz. – w zależności od rodzaju zleconego badania. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy od 13 lat w Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych RIQAS prowadzonych przez firmę RANDOX w Irlandii oraz w Centralnym Ogólnopolskim Programie Sprawdzianów Laboratoryjnych. Posiada aktualne certyfikaty obu kontroli. Badania Laboratoryjnej wykonuje się z użyciem wysokiej klasy aparatury medycznej w zakresie hematologii, chemii klinicznej, immunochemii, analityki ogólnej, toksykologii, białek specyficznych oraz alergologii. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przyjmuje materiał do badań w systemie całodobowym i wydaje wyniki tych badań po ich wykonaniu w dniu, w którym zostały zlecone.