Szukaj

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Dariusz Grzanka

Sekretariat 
Magdalena Wilk
tel. 52/ 585 42 00
tel./fax 52/ 585 40 49
e-mail: kizpatomorf@cm.umk.pl

Sekretariat Medyczny
(wyniki badań histopatologicznych)
Anna Nowicka
tel. 52/ 585 42 07

Godziny pracy Zakładu
Laboratorium (pn-pt: 8.00 – 14.00)
Sekretariat medyczny – wyniki (pn-pt: 7.30 – 14.35)

O zakładzie

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej istnieje nieprzerwanie od 1947 roku. W Katedrze Patomorfologii pracuje największą liczba lekarzy specjalistów z dziedziny patomorfologii na terenie naszego województwa. Wszystkie badania diagnostyczne są oceniane przez dwóch specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Wykonywane badania są zgodne z krajowymi i międzynarodowymi procedurami diagnostycznymi. Pracę wykwalifikowanego personelu usprawnia nowoczesny sprzęt medyczny takich firm jak np.: Olympus, Zeiss, Leica, Millipore, Roche, MICROM, DAKO, BIO-RAD, EPPENDORF, SAKURA.Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej jest na liście zakładów licencjonowanych przez Polskie Towarzystwo Patologów. Oznacza to uzyskanie licencji do wykonywania badań patomorfologicznych o właściwym poziomie diagnostyki histopatologicznej, cytologicznej i autopsyjnej. Licencja ta jest podstawą do rekomendowania placówki do Narodowego Funduszu Zdrowia, jako zakładu zapewniającego odpowiedni standard świadczonych usług. Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, jako jedyny w województwie kujawsko-pomorskim, posiada akredytacje Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalistów ze swojej dziedziny. Prowadzimy szkolenia w ramach specjalizacji z patomorfologii.

Zakład w swojej strukturze posiada następujące pracownie
• histopatologiczną, tel. 52 585 4210
• histochemiczną, tel. 52 585 4209
• immunohistochemiczną , tel. 52 585 4208
• immunologiczną, tel. 52 585 4215
• prosektorium i sala sekcyjna, tel. 52 585 4219
• posiadamy zaplecze badań biologii molekularnej

Zakres świadczeń
• Badanie histopatologiczne podstawowe
• Badanie histopatologiczne wieloblokowe
• Badanie histopatologiczne –onkologiczne
• Badanie śródoperacyjne (intra) z badaniem pointrowym
• Sekcja zwłok wraz z pośmiertnym badaniem histopatologicznym
• Badanie cytologiczne (cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa)
• Badanie cytologiczne biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC)
• Badanie histochemiczne
• Badania immunohistochemiczne
• Badania immunologiczne:
– przeciwciała p/ mięśniom poprzecznie prążkowanym
– przeciwciała p/ mięśniom gładkim
– przeciwciała p/jądrowe (ANA)
– przeciwciała p/mikrosomom wątroby i nerki (LKM1)
– przeciwciała p/granulocytom (ANCA, pANCA, cANCA
– przeciwciała p/ mitochondriom (AMA)
– przeciwciała p/ błonie podstawnej kłębków nerkowych i kanalikom nerkowym (GMB)
– przeciwciała p/ endomysium IgA
– przeciwciała p/endomysium i gliadynie
– oznaczanie złogów na granicy skórno-naskórkowej w klasie IgG, IgM, IgA
– oznaczanie immunoglobulin w bioptatach nerek
– Pneumocystis carini w klasie IgG i IgM
• Badanie konsultacyjne

Wykonujemy również badania konsultacyjne z zakresu biologii molekularnej (metoda FISH). Prowadzimy działalność konsultacyjną w zakresie diagnostyki trudnych przypadków.