Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Dariusz Grzanka

Kierownik Zespołu Techników
dr n. med. Paulina Antosik

Sekretariat Medyczny
(wyniki badań histopatologicznych)
Agata Spionek
tel. 52/ 585 42 07
e-mail: patomorfologia@jurasza.pl

Godziny pracy Zakładu
Laboratorium (pn-pt: 7.00 – 14.35)
Sekretariat medyczny – wyniki (pn-pt: 7.00 – 14.35)

Informacje o Zakładzie

Historia Zakładu Patomorfologii Klinicznej rozpoczyna się w 1947 roku. Od tego czasu nasza jednostka stanowi jeden z pionów diagnostycznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów patomorfologii, diagnostów laboratoryjnych, techników, a także pracowników naukowo-badawczych gwarantując profesjonalne wykonanie zleconych usług. Procedury stosowane w naszym Zakładzie gwarantują wysoki poziom stawianych diagnoz przyczyniających się do podejmowania szybkich decyzji terapeutycznych, ważnych dla dalszego leczenia pacjentów. Wykonujemy badania terminowo, kompleksowo i z krótkim czasem oczekiwania na wynik w oparciu o szczegółowe wytyczne oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Zakres oferowanych przez nas świadczeń obejmuje:

  • Badanie histopatologiczne materiału tkankowego (pooperacyjnego, biopsji wycinkowych, oligobiopsji endoskopowych, biopsji gruboigłowych)
  • Badanie śródoperacyjne
  • Badanie cytologiczne (cytologia ginekologiczna, cytologia płynów, materiał z biopsji cienkoigłowych)
  • Badania sekcyjne z pośmiertnym badaniem histopatologicznym
  • Barwienia histochemiczne
  • Barwienia immunologiczne
  • Barwienia immunohistochemiczne (szeroki panel przeciwciał wg załącznika)
  • Badanie ISH / SIH/ CISH
  • Badanie molekularne w kierunku mutacji: BRAF, KRAS, NRAS, EGFR
  • Konsultacje preparatów histopatologicznych

Poprzez wdrożenie odpowiednich procedur gwarantujemy:

  • kompleksowe rozpoznanie patomorfologiczne
  • konsultacje specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
  • bezpośredni kontakt lekarzy patomorfologów z klinicystami
  • wysoką jakość przygotowanych preparatów
  • bezpieczeństwo przesyłanych elektronicznie danych i wyników badań dostępnych wyłącznie osobom upoważnionym przez zamawiającego i wykonawcę
  • archiwizacja dokumentacji medycznej (według obowiązujących przepisów akredytacyjnych)
  • wypożyczenie badań patomorfologicznych (gotowych preparatów i bloczków parafinowych)
  • miesięczny system raportowania w oparciu o zrealizowane badania

Obszary zainteresowań badawczych

Badania naukowe prowadzone w naszej jednostce dotyczą zagadnień związanych z oceną klinicznego znaczenia wybranych markerów o potencjalnej roli w patogenezie nowotworów, z szczególnym uwzględnieniem ich wartości prognostycznej oraz predykcyjnej.