Szukaj

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica

Kompleksowa Opieka Kardiologiczna nad pacjentem po zawale serca

O października w naszym szpitalu funkcjonuje nowa komórka organizacyjna – Zakład Promocji Zdrowia. Jego powołanie jest odpowiedzią na nowe wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie systemu Kompleksowej Opieki Kardiologicznej. System ten obejmuje opieką pacjentów w pierwszym roku po zawale serca. Edukacja zdrowotna, jako istotny element tego systemu, ma na celu wyjaśnienie przyczyn choroby oraz przedstawienie możliwości terapeutycznych. Tak zaplanowane działania edukacyjne mają motywować pacjentów do aktywnego udziału w procesie leczenia i rehabilitacji oraz budować akceptację dla proponowanych metod leczenia. Wprowadzenie przez NFZ koordynowanych, wielokierunkowych działań ma prowadzić do poprawy rokowania poprzez zmniejszenie śmiertelności odległej oraz rehospitalizacji z powodu kolejnych zaostrzeń choroby niedokrwiennej serca.

Zadania Zakładu Promocji Zdrowia

  1. Edukacja zdrowotna hospitalizowanych pacjentów
  2. Edukacja zdrowotna rodzin pacjentów
  3. Koordynowanie działań w zakresie kompleksowej opieki kardiologicznej
  4. Szkolenie personelu medycznego w zakresie komunikacji interpersonalnej i kompetencji edukacyjnych
  5. Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych

Zakładem Promocji Zdrowia kieruje Pani profesor Aldona Kubica, która od 3 lat jest kierownikiem jednostki uniwersyteckiej o tej samej nazwie działającej na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK. Głównym obszarem zainteresowań i badań naukowych prof. Kubicy jest edukacja terapeutyczna oraz współpraca pomiędzy pacjentem a personelem medycznym. W zakładzie będą także zatrudnieni mgr Agata Kosobucka i mgr Piotr Michalski (asystenci Katedry i Zakładu Promocji Zdrowia CM UMK).

DSC_0352