Szukaj

boss

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Serafin

Sekretariat 
tel. 52/ 585 46 80
fax 52/ 585 40 50
e-mail: kizradiol@cm.umk.pl

Rejestracja
tel. 52/ 585 46 88

Kierownik Zespołu Techników
mgr Elżbieta Zawada
tel. 52/ 585 47 82

O Zakładzie

W latach 2009-2013 w Zakładzie Radiologii miała miejsce modernizacja mająca na celu przejście z systemu analogowego na cyfrowy. Obecnie dysponujemy zintegrowanym systemem informatycznym, umożliwiającym dystrybucję wyników i obrazów w całym Szpitalu i poradniach przyklinicznych. Badania są archiwizowane w centralnym systemie PACS.

Uzgodnienie terminów wszystkich badań odbywa się w centralnej rejestracji. Wyniki są wydawane w formie pisemnej diagnozy i płyty z obrazami.

Pracownie Tomografii Komputerowej

Dysponujemy dwiema ogólnodostępnymi pracowniami tomografii komputerowej wyposażonymi w aparaty 64-warstwowy (Philips) i 128-warstwowy (Siemens, dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Ponadto, w skład Zakładu wchodzi pracownia TK znajdująca się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, wyposażona w 64-warstwowy tomograf wieloenergetyczny (GE) oraz 40-warstwowy tomograf śródoperacyjny (Siemens) na bloku operacyjnym.
Wykonujemy pełen zakres badań tomografii komputerowej, w tym badania serca, badania perfuzyjne, kolonoskopię TK i zaawansowane badania angiograficzne.

Pracownie Rezonansu Magnetycznego

W Zakładzie znajdują się dwie ogólnodostępne pracownie rezonansu magnetycznego, wyposażone w aparaty firmy GE, o natężeniu pola 1,5 T, jeden z nich o poszerzonym otworze gantry (70 cm). W skład Zakładu wchodzi również pracownia rezonansu na bloku operacyjnym, wyposażona w aparat 1,5 T do badań śródoperacyjnych.
Wykonujemy pełen zakres konwencjonalnych badań MR, z badaniami mózgowia, szyi, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy mniejszej, badaniami ortopedycznymi i angiograficznymi. Z zaawansowanych technik MR wykonujemy badania spektroskopowe, perfuzyjne z- i bez podania środka kontrastującego, badania serca, badania nerek przeszczepionych i elastografię wątroby. W obu pracowniach możliwe jest prowadzenie diagnostyki w znieczuleniu ogólnym.

Pracownie Konwencjonalne

W Zakładzie funkcjonują trzy pracownie konwencjonalne, wyposażone w cyfrowe bezpośrednie aparaty RTG firmy Carestream oraz dwie pracownie z aparatami pośrednimi typu telekomando (jeden z nich, przeznaczony do wykonywania zdjęć pediatrycznych, jest darem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Wykonywane są również zdjęcia przyłóżkowe metodą cyfrowej radiografii bezpośredniej i pośredniej.
Wykonujemy pełen zakres konwencjonalnej diagnostyki rentgenowskiej poza zdjęciami stomatologicznymi.

Pracownie Ultrasonografii

Spośród czterech gabinetów USG, dwa przeznaczone są do badań osób dorosłych, jeden dla dzieci i jeden dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pracownie są wyposażone w ultrasonografy firm Philips, Toshiba i GE, pracownia dziecięca powstała dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.Wykonujemy konwencjonalne badania ultrasonograficzne, a także badania dopplerowskie, ortopedyczne i z użyciem środków kontrastujących.

Pracownie Radiologii Zabiegowej

W Zakładzie znajdują się dwie pracownie zabiegowe przygotowane zarówno do diagnostyki, jaki i procedur zabiegowych. Wyposażone są w angiografy cyfrowe AXIOM ARTIS firmy Siemens z programem rotacyjnym. Na wyposażeniu Zakładu znajduje się również angiograf Philips, zainstalowany w hybrydowej sali operacyjnej.  Wykonujemy pełen zakres diagnostycznych badań angiograficznych oraz zabiegi terapeutyczne: embolizacje malformacji naczyniowych wewnątrzczaszkowych i obwodowych, embolizacje i chemioembolizacje nowotworów, angioplastykę naczyń wewnątrzczaszkowych i obwodowych oraz implantacje stentgraftów aorty piersiowej we współpracy w Kliniką Kardiochirurgii.