Szukaj

Dokumenty potrzebne do rejestracji

• dowód osobisty
• PESEL
• aktualne skierowanie (przy pierwszej wizycie)
• poradnia ginekologiczna i psychiatryczna bez skierowania

Weryfikacja ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje system eWUŚ, dzięki któremu pacjenci w naszej poradni podają w rejestracji nr PESEL w celu potwierdzenia aktualności ubezpieczenia zdrowotnego, uprawniającego do rejestracji.

Poza kolejnością przyjmowani są
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakeresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży
 • Świadczeniobiorcy do 18 roku życia na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
 • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawnosci
GODZINY REJESTRACJI DO PORADNI
BUDYNEK D - TEL. 52/ 585 40 53
 • Rejestracja osobista do poniższych poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1700
 • Rejestracja telefoniczna do poniższych poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 715 – 1430
 • Poradnia Kardiologii
 • Poradnia Kontroli Stymulatorów
 • Poradnia Wad Serca
 • Poradnia Endokrynologii i Diabetologii
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej (chirurgia wątroby)
 • Poradnia Chirurgii Naczyń
 • Poradnia Chirurgii Plastycznej
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Chorób Oczu
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Ginekologii i Położnictwa
 • Poradnia Rehabilitacji
 • Poradnia Genetyczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Stopy Cukrzycowej
 • Poradnia Zaburzeń Rytmu
 • Poradnia Ginekologii Endokrynologicznej
 • Poradnia Neurologii Dziecięcej
 • Poradnia Ortopedii Dziecięcej
 • Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych tel. 52/ 585 41 83; 52/ 585 41 88
 • Poradnia Neuropsychologii tel. 52/ 585 37 03
 • Poradnia Neuropsychiatrii tel. 52/ 585 37 03
 • Poradnia Psychologiczna tel. 52/ 585 43 19
BUDYNEK G
 • Rejestracja osobista do poniższych poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00
 • Rejestracja telefoniczna do poniższych poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00
 • Poradnia Dermatologii i Wenerologii – tel. 52/ 585 72 30
 • Poradnia Geriatryczna – tel. 52/ 585 72 30
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej – tel. 52/ 585 72 30
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – tel. 52/585 42 90
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – 52/ 585 42 90
 • Poradnia Leczenia Uzależnień – 52/585 42 90
 • Poradnia Psychologiczna – 52/ 585 42 90
BUDYNEK J
 • Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego – tel. 501 419 778
fff
GODZINY REJESTRACJI DO PORADNI
 • Rejestracja osobista do poniższych poradni w godzinach od 700 – 1445 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek); środa od 700 – 1730
 • Rejestracja telefoniczna do poniższych poradni w godzinach od 715 – 1430
BUDYNEK C - TEL. 52/ 585 40 53
 • Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia Hematoonkologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia Nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci
 • Poradnia Transplantacji Szpiku Kostnego
 • Poradnia Immunologiczna dla dzieci
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
 • Poradnia Onkologiczna – Fakomatoz

BUDYNEK D

Poradnia Nefrologiczna i Nadciśnienia Tętniczego
Poradnia Nefrologiczna (dializoterapia)
Poradnia Transplantologiczna
Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400
tel. 52/ 585 42 52

Zakład Endoskopii Gastroenterologicznej
Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400
tel. 52/ 585 43 78

BUDYNEK E

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – badania RTG, USG, TK, MRI
tel. 52/ 585 46 85 lub 52/585 46 88