Szukaj

Nagroda dla dr. Bartosza Sikorskiego

Dr n. med. Bartosz Sikorski, lekarz Kliniki Chorób Oczu Szpitala Jurasza otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. Wniosek o przyznanie nagrody złożony został przez Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK.Wyróżniona rozprawa doktorska dr. Bartosza Sikorskiego to „Mapy refleksyjności – nowy sposób obrazowania zewnętrznych warstw siatkówki za pomocą spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SCOT)”. Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za wyróżnione rozprawy doktorskie,

XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W dniach 13-16 września br w Bydgoszczy odbędzie się XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Po raz pierwszy zjazd odbędzie się w regionie kujawsko-pomorskim. Oczekiwać na Państwa będą uznani na świecie wykładowcy, zarówno w dziedzinie anestezjologii, jaki i intensywnej terapii. Komitet Naukowy zaszczyciły również znane Państwu polskie autorytety z katedr, klinik, oddziałów i zakładów naukowych,

Biuletyn Nasz Szpital

Na naszej stronie internetowej dostępna jest już wersja elektroniczna  kolejnego – 21 numeru biuletynu Nasz Szpital. Znajdą w nim Państwo najnowsze informacje z życia Szpitala Jurasza, ciekawe wywiady i bieżące wydarzenia medyczne. Zapraszamy do lektury.

Złoty Stetoskop 2017 dla naszych specjalistów

29 czerwca rozstrzygnięta została kolejna edycja plebiscytu Złoty Stetoskop 2017 organizowany przez Express Bydgoski oraz Nowości. Plebiscyt został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyny Odworąż-Sypniewskiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Nagroda Polskiej Akademii Nauk dla naszego lekarza

Dr n. med. Piotr Adamski, lekarz Kliniki Kardiologii Szpitala Jurasza otrzymał Nagrodę Naukową dla młodych naukowców w konkursie zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.  Nagrodzona publikacja „Morphine delays and attenuates ticagrelor exposure and action in patients with myocardial infarction: the randomized, double-blind, placebo-controlled IMPRESSION trial” przedstawia wyniki pierwszego randomizowanego badania klinicznego na świecie,

Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

19 czerwca w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu po raz siedemnasty odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To  najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. W kategorii Ochrona Zdrowia uhonorowani zostali: dr hab. Maciej Słupski, kierownik Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej – za stworzenie i uruchomienie w Szpitalu Jurasza programu transplantacji wątroby oraz prof.

Kolejne udane przeszczepienie krzyżowe nerek

Dnia 12 czerwca 2017 r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy i Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu wykonano krzyżowe pobranie i przeszczepienie nerek. Jest to czwarty w Polsce zabieg transplantacji nerek pobranych od żywych dawców niespokrewnionych w ramach Programu Wymiany Par, w tym drugi przeprowadzony pomiędzy dwoma ośrodkami transplantacyjnymi. Dotychczas w Polsce wykonano przeszczepienia krzyżowe w ośrodkach transplantacyjnych w Warszawie (2015),

Unia Europejska wspiera Centrum Urazowe Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza

Informujemy, że złożony przez szpital wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pozakonkursowego pn.: „Doposażenie Centrum Urazowego funkcjonującego w ramach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy” został rozpatrzony pod względem kryteriów merytorycznych z wynikiem pozytywnym. Tym samym szpital uzyskał dofinansowanie w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2 mln zł w tym 1,7 mln ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Minister zdrowia przyznał odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

12 maja w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość wręczenia odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Wśród zaproszonych gości obecni byli pacjenci naszego szpitala, u których wykonaliśmy w 2016 roku przeszczepienie krzyżowe nerek. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł uhonorował w ten sposób osoby, które zdecydowały się oddać do przeszczepienia swoje narządy, komórki lub tkanki. Założonych Dawców Przeszczepu nazwał bohaterami,

Drugie miejsce urologii w rankingu WPROST

W kolejnej części opublikowanego w ostatnim numerze tygodnika WPROST Rankingu „Szpitale 2017” Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej uplasowała się na 2 miejscu w kraju. Również drugie miejsce zajęliśmy pod względem wykonanych zabiegów endoskopowych oraz dużych operacji urologicznych. W zakresie małych zabiegów urologicznych zajęliśmy 5 miejsce a w leczeniu kamicy układu moczowego 7 miejsce. Gratulujemy.