Pierwsze operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego z wykorzystaniem implantów typu CUSTOM MADE

Informujemy, że zespół lekarzy z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, pod kierownictwem dr hab. n. med. Jana Zabrzyńskiego, prof. UMK, wykonał pierwsze operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego z wykorzystaniem implantów CUSTOM MADE. Endoproteza stawu biodrowego uważana jest za jedno z największych osiągnięć medycyny ubiegłego stulecia. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest zabiegiem operacyjnym mającym na celu zastąpienie naturalnego stawu,

Nowy Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej

1 stycznia 2024 r. Dyrektor Szpitala Jacek Kryś powołał na stanowisko Kierownika Kliniki Medycyny Ratunkowej lek. Macieja Chudasia. Lek. Maciej Chudaś ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w roku 1998. Następnie w 1999 r. ukończył staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. W roku 2010 ukończył specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej,

Odbiór dokumentacji medycznej z 2003 r.

Informujemy,że z uwagi na przystąpienie do niszczenia dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów hospitalizowanych w 2003 r., w ówczesnym Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy, istnieje możliwość odbioru oryginału dokumentacji w terminie do 15 marca 2024 r. Dokumentacja może zostać wydana pacjentowi lub osobie upoważnionej przez niego pisemnie (czytelny podpis ze wskazaniem dowodu osobistego).Termin odbioru należy uzgodnić z pracownikiem archiwum pod nr.

Informacja dla Pacjentów

Uprzejmie informujemy, że dzień 5 stycznia 2024 r. (piątek) w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza jest dniem wolnym od pracy – za przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 r. dzień świąteczny. W związku z powyższym, administracja szpitala, poradnie specjalistyczne (w tym rejestracja) i pracownie diagnostyczne będą w tym dniu NIECZYNNE.

Nowa Konsultant Wojewódzka w dziedzinie fizjoterapii

Miło nam poinformować, że 27.11.2023 r.,  dr n. o zdr. Anna Lewandowska została powołana na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii. Pani dr Anna Lewandowska jest absolwentką kierunku fizjoterapia, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Klinice Rehabilitacji,

Podpisanie umowy na remont Kliniki Kardiochirurgii

11 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu uroczyście przekazano umowy o dofinansowanie projektów beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)  w ramach którego wsparcie – łącznie prawie 60 mln złotych – jest przeznaczone głownie na zakup sprzętu medycznego i modernizację kujawsko-pomorskich szpitali. Najwyższe przekazane wsparcie w kwocie 17 mln złotych trafiło do naszego szpitala. Zostało przeznaczone na kompleksową modernizację bloku operacyjnego kliniki kardiochirurgii oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej.

Nasi pracownicy w Polskiej Akademii Nauk

W listopadowych wyborach do Polskiej Akademii Nauk wyłoniono reprezentantów i reprezentantki do 71 komitetów. Wśród nich znaleźli się lekarze naszego szpitala, którzy zostali wybrani do następujących komitetów naukowych: Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej – prof. dr hab. Olga Haus, Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka – dr hab. Sylwia Kołtan, prof. UMK, Komitet Rozwoju Człowieka –

Informacja dla pacjentów i osób odwiedzających w związku ze wzrostem zakażeń COVID-19

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w szpitalu związaną ze wzrostem zakażeń COVID-19 na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 123/23  na terenie szpitala wprowadzony zostaje obowiązek stosowania maseczek ochronnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem przez personel medyczny, studentów i osoby odwiedzające. Jednocześnie informujemy, że jednoczasowo pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba. Pacjentów w Poradniach Specjalistycznych informujemy o obowiązku stosowania maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk.

System jakości w zakresie dawstwa tkanek i narządów

W ramach uczestnictwa w kolejnym etapie projektu pn. „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds.Transplantacji Poltransplant, 29 listopada w Szpitalu Jurasza odbyła się wizyta akredytacyjna.

Światowy Tydzień Zespołu Stopy Cukrzycowej

W ramach Światowego Tygodnia Zespołu Stopy Cukrzycowej zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji i badania stóp. 27 listopada (poniedziałek) w Poradni Stopy Cukrzycowej Szpitala Jurasza będzie możliwość skorzystania z profilaktyki i uzyskania informacji o swoim ryzyku powstania stopy cukrzycowej. Zapraszamy pacjentów, którzy mają rozpoznaną cukrzycę i są w trakcie jej leczenia,